DECIZIE nr. 205 din 30 aprilie 2013 privind numirea membrilor Comitetului de supraveghere al Oficiului Naţional pentru Jocuri de Noroc
În temeiul art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi al art. 8 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 20/2013 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Oficiului Naţional pentru Jocuri de Noroc şi pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 77/2009 privind organizarea şi exploatarea jocurilor de noroc,
prim-ministrul emite prezenta decizie.
Articol unic
Începând cu data intrării în vigoare a prezentei decizii se numesc în calitate de membri ai Comitetului de supraveghere al Oficiului Naţional pentru Jocuri de Noroc următoarele persoane:
1.Cristinela Odeta Nestor, preşedintele Oficiului Naţional pentru Jocuri de Noroc - membru executiv;
2.Gheorghe Gabriel Gheorghe, vicepreşedintele Oficiului Naţional pentru Jocuri de Noroc - membru executiv;
3.Steluţa Claudia Oncică, reprezentant al Oficiului Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor - membru neexecutiv;
4.Marcel Claudiu Scarlatache, reprezentant al Ministerului Afacerilor Interne - membru neexecutiv;
5.Ionuţ-Sebastian Iavor, reprezentant al Ministerului Tineretului şi Sportului - membru neexecutiv;
6.Dumitru Florian, reprezentant al Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală - membru neexecutiv;
7.Ionuţ-Mircea Popescu, reprezentant al Secretariatului General al Guvernului - membru neexecutiv;
8.Mihaela Ioana Kaitor, reprezentant al Ministerului Culturii - membru neexecutiv;
9.Frederiek James Kolman, reprezentant al Cancelariei Primului-Ministru - membru neexecutiv.
-****-

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Secretarul general al Guvernului,

Ion Moraru

Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 251 din data de 30 aprilie 2013