Având în vedere:
- Referatul Direcţiei generale resurse umane şi certificare, aprobat de ministrul sănătăţii cu nr. RA. 1.042/2012;
- prevederile art. 12 alin. (3) şi (4) din Ordonanţa Guvernului nr. 1/2000 privind organizarea activităţii şi funcţionarea instituţiilor de medicină legală, republicată;
în temeiul art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare,
ministrul sănătăţii emite următorul ordin:
Art. 1
Art. 2
Direcţia generală resurse umane şi certificare şi celelalte direcţii din minister implicate, precum şi institutele de medicină legală vor duce la îndeplinire dispoziţiile prezentului ordin.
Art. 3
Începând cu data prezentului ordin se abrogă Ordinul ministrului sănătăţii nr. 1.275/2006*) privind aprobarea Regulamentului de organizare şi desfăşurare a concursului pentru ocuparea postului de director de institut de medicină legală.
_______
*) Ordinul ministrului sănătăţii nr. 1.275/2006 nu a fost publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.
Art. 4
Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
-****-

Ministrul sănătăţii,

Raed Arafat

ANEXĂ:
Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 37 din data de 16 ianuarie 2013