DECIZIE nr. 134 din 4 iunie 2013 privind aprobarea cererii de suspendare a activităţii Societăţii "Kamer Activ Broker de Asigurare-Reasigurare" - S.R.L.
Autoritatea de Supraveghere Financiară, cu sediul în str. Amiral Constantin Bălescu nr. 18, sectorul 1, Bucureşti, cod de înregistrare fiscală 31588130, reprezentată legal prin preşedinte, în temeiul art. 13 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 93/2012 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii de Supraveghere Financiară, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 113/2013,
având în vedere prevederile art. 2 alin. (1) lit. b) şi art. 6 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 93/2012, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 113/2013,
în baza hotărârii, consemnată în extrasul Procesului-verbal al şedinţei din data de 26 aprilie 2013, în cadrul căreia au fost analizate rezultatele controlului efectuat la Societatea "Kamer Activ Broker de Asigurare-Reasigurare" - S.R.L., cu sediul în bd. George Enescu nr. 16A, parter, spaţiul comercial nr. 2, Suceava, judeţul Suceava, J33/559/15.09.2010, CUI 27389377/16.09.2010, RBK-668/20.12.2010, autorizată prin Decizia nr. 999 din 13 decembrie 2010,
a constatat următoarele:
Prin Hotărârea nr. 2 din 19 februarie 2013 a asociatului unic s-a decis suspendarea activităţii societăţii, pe o perioadă de 3 ani, iar prin Adresa înregistrată cu nr. 15.968 din 1 martie 2013 Societatea "Kamer Activ Broker de Asigurare-Reasigurare" - S.R.L. a solicitat aprobarea suspendării activităţii pentru o perioadă de 3 ani.
În conformitate cu prevederile art. 2 alin. (1) lit. b) şi art. 3 lit. a) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 93/2012 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii de Supraveghere Financiară, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 113/2013, art. 5 lit. g) şi art. 8 alin. (2) lit. a) din Legea nr. 32/2000 privind activitatea de asigurare şi supravegherea asigurărilor, cu modificările şi completările ulterioare, şi art. 11 din Normele privind autorizarea brokerilor de asigurare şi/sau de reasigurare, precum şi condiţiile de menţinere a acesteia, puse în aplicare prin Ordinul preşedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 15/2010, cu modificările şi completările ulterioare, în vederea analizării cererii de aprobare a suspendării activităţii, a fost efectuat un control la sediul Societăţii "Kamer Activ Broker de Asigurare-Reasigurare" - S.R.L. pentru verificarea situaţiei financiare.
La data controlului, asigurătorii au fost notificaţi cu privire la cererea de aprobare a suspendării activităţii.
Din evidenţele Societăţii "Kamer Activ Broker de Asigurare-Reasigurare" - S.R.L. a rezultat faptul că au fost predate la societăţile de asigurare toate documentele cu regim special, aflate în gestiunea brokerului.
Asiguraţii au fost notificaţi cu privire la suspendarea activităţii şi au fost îndrumaţi direct către asigurători pentru contractele de asigurare în derulare.
Nu au fost identificate litigii pe rolul instanţelor de judecată în care Societatea "Kamer Activ Broker de Asigurare-Reasigurare" - S.R.L. să fie parte, în contradictoriu cu societăţi de asigurare şi/sau reasigurare, cu foşti clienţi/asiguraţi, salariaţi şi cu foşti colaboratori.
Societatea "Kamer Activ Broker de Asigurare-Reasigurare" - S.R.L. nu are datorii către Autoritatea de Supraveghere Financiară în contul taxei de funcţionare.
Faţă de motivele de fapt şi de drept arătate, în scopul apărării drepturilor asiguraţilor şi al promovării stabilităţii activităţii de asigurare în România,
se decide:
Art. 1
În conformitate cu prevederile art. 2 alin. (1) lit. b) şi art. 3 lit. a) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 93/2012 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii de Supraveghere Financiară, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 113/2013, art. 5 lit. g) şi art. 8 alin. (2) lit. a) din Legea nr. 32/2000 privind activitatea de asigurare şi supravegherea asigurărilor, cu modificările şi completările ulterioare, se aprobă cererea de suspendare a activităţii pentru o perioadă de 3 ani a Societăţii "Kamer Activ Broker de Asigurare-Reasigurare" - S.R.L., cu sediul în bd. George Enescu nr. 16A, parter, spaţiul comercial nr. 2, Suceava, judeţul Suceava, J33/559/15.09.2010, CUI 27389377/16.09.2010, RBK-668/20.12.2010, autorizată prin Decizia nr. 999 din 13 decembrie 2010.
Art. 2
Pe toată perioada de suspendare a activităţii de broker de asigurare, prevăzută la art. 1, societăţii i se interzic atât desfăşurarea activităţii de intermediere în asigurări, respectiv negocierea, încheierea contractelor de asigurare sau de reasigurare ori acordarea de asistenţă înainte şi pe durata derulării contractelor sau în legătură cu regularizarea daunelor, după caz, cât şi desfăşurarea oricăror altor operaţiuni specifice brokerilor de asigurare, astfel cum sunt definite în Legea nr. 32/2000, cu modificările şi completările ulterioare.
Art. 3
(1)Cu cel puţin 30 de zile înainte de expirarea duratei de suspendare, Societatea "Kamer Activ Broker de Asigurare-Reasigurare" - S.R.L. este obligată să comunice Autorităţii de Supraveghere Financiară reluarea activităţii de asigurare, menţinerea suspendării sau încetarea activităţii de broker de asigurare.
(2)Reluarea activităţii se va dispune prin decizie motivată a Autorităţii de Supraveghere Financiară.
Art. 4
Prezenta decizie se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, conform prevederilor art. 9 din Legea nr. 32/2000, cu modificările şi completările ulterioare.
-****-

Preşedintele Autorităţii de Supraveghere Financiară,

Dan Radu Ruşanu

Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 359 din data de 17 iunie 2013