DECIZIE nr. 253 din 27 iulie 2016 pentru numirea domnului Adrian Curaj în calitatea de Înalt Reprezentant al prim-ministrului
În temeiul art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare,
prim-ministrul emite prezenta decizie.
Articol unic
(1)Începând cu data intrării în vigoare a prezentei decizii, domnul Adrian Curaj se numeşte în calitatea de Înalt Reprezentant al prim-ministrului pentru dezvoltarea ecosistemului bazat pe ştiinţă, inovare şi antreprenoriat asociat infrastructurii paneuropene ELI-NP.
(2)Domnul Adrian Curaj exercită o funcţie onorifică şi neremunerată.
-****-

PRIM-MINISTRU

DACIAN JULIEN CIOLOŞ

Contrasemnează:

Secretarul general al Guvernului,

Sorin Sergiu Chelmu

Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 570 din data de 27 iulie 2016