ORDIN nr. M.76 din 24 august 2015 privind conferirea Semnului onorific În Serviciul Patriei unor maiştri militari şi subofiţeri din Ministerul Apărării Naţionale
Având în vedere dispoziţiile art. 6 din Legea nr. 574/2004 privind Semnul onorific În Serviciul Patriei pentru maiştri militari, subofiţeri şi pentru funcţionari publici cu statut special, cu grade profesionale echivalente cu gradele de maiştri militari şi subofiţeri, cu modificările ulterioare,
În temeiul prevederilor art. 4 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 574/2004, cu modificările ulterioare,
ministrul apărării naţionale emite prezentul ordin.
Art. 1
La data de 1 decembrie 2015 se conferă Semnul onorific În Serviciul Patriei pentru 15 ani de activitate în domeniul apărării maiştrilor militari şi subofiţerilor nominalizaţi în anexa nr. 1.
Art. 2
La data de 1 decembrie 2015 se conferă Semnul onorific În Serviciul Patriei pentru 20 ani de activitate în domeniul apărării maiştrilor militari şi subofiţerilor nominalizaţi în anexa nr. 2.
Art. 3
La data de 1 decembrie 2015 se conferă Semnul onorific În Serviciul Patriei pentru 25 ani de activitate în domeniul apărării maiştrilor militari şi subofiţerilor nominalizaţi în anexa nr. 3.
Art. 4
Anexele nr. 1-3* fac parte integrantă din prezentul ordin.
Art. 5
Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
-****-

Ministrul apărării naţionale,

Mircea Duşa

_____
* Anexele nr. 1-3 nu se publică, deoarece conţin informaţii clasificate.
Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 663 din data de 1 septembrie 2015