HOTĂRÂRE nr. 222 din 30 aprilie 2013 pentru darea în competenţa Ministerului Transporturilor a realizării proiectului de infrastructură de transport rutier de interes naţional Autostrada Câmpia Turzii-Târgu Mureş-Iaşi
În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 32 alin. (32) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 96/2012 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administraţiei publice centrale şi pentru modificarea unor acte normative, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 71/2013,
Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.
Art. 1
Realizarea proiectului de infrastructură de transport rutier de interes naţional Autostrada Câmpia Turzii-Târgu Mureş-Iaşi se dă în competenţa Ministerului Transporturilor, în condiţiile legii.
Art. 2
În termen de 3 zile lucrătoare de la intrarea în vigoare a prezentei hotărâri, Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România - S.A. va preda, pe bază de protocol de predare-primire, Ministerului Transporturilor întreaga documentaţie tehnică aferentă proiectului prevăzut la art. 1 realizată până la data prezentei hotărâri, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.
-****-

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Ministrul transporturilor,

Relu Fenechiu

Ministrul delegat pentru proiecte de infrastructură

de interes naţional şi investiţii străine,

Dan-Coman Şova

Viceprim-ministru, ministrul finanţelor publice,

Daniel Chiţoiu

Ministrul delegat pentru buget,

Liviu Voinea

Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 262 din data de 10 mai 2013