ORDIN nr. 1468 din 7 noiembrie 2012 pentru modificarea anexei la Ordinul ministrului administraţiei şi internelor şi al ministrului finanţelor publice nr. 286/2.987/2011 privind aprobarea nivelului maxim al cheltuielilor de personal aferent bugetului general centralizat al unităţilor administrativ-teritoriale pe anul 2012, repartizat pe judeţe şi municipiul Bucureşti
Având în vedere prevederile art. III alin. (4) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 63/2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, precum şi pentru stabilirea unor măsuri financiare, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 13/2011, cu modificările ulterioare,
în temeiul prevederilor art. 7 alin. (6) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 30/2007 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Administraţiei şi Internelor, aprobată cu modificări prin Legea nr. 15/2008, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 10 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Finanţelor Publice, cu modificările şi completările ulterioare,
ministrul delegat pentru administraţie şi viceprim-ministrul, ministrul finanţelor publice, emit următorul ordin:
Art. I
Nivelul maxim al cheltuielilor de personal aferent bugetului general centralizat al unităţilor administrativ-teritoriale pe anul 2012, repartizat pe judeţe şi municipiul Bucureşti, prevăzut în anexa la Ordinul ministrului administraţiei şi internelor şi al ministrului finanţelor publice nr. 286/2.987/2011 privind aprobarea nivelului maxim al cheltuielilor de personal aferent bugetului general centralizat al unităţilor administrativ-teritoriale pe anul 2012, repartizat pe judeţe şi municipiul Bucureşti, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 921 din 23 decembrie 2011, cu modificările ulterioare, pentru unele judeţe şi municipiul Bucureşti, se modifică conform anexei care face parte integrantă din prezentul ordin.
Art. II
Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
-****-

Ministrul delegat pentru administraţie,

Radu Stroe

Viceprim-ministru, ministrul finanţelor publice,

Florin Georgescu

ANEXĂ:
(- Anexa la Ordinul nr. 286/2.987/2011)
NIVELUL MAXIM al cheltuielilor de personal aferent bugetului general centralizat al unităţilor administrativ-teritoriale pe anul 2012, repartizat pe judeţe şi municipiul Bucureşti
- mii lei -

Nr. crt.

Judeţul

Nivelul maxim al cheltuielilor de personal aprobat

Influenţe

Nivelul maxim al cheltuielilor de personal rectificat

1.

Alba

313.972

5.500

319.472

2.

Arad

356.040

-7.000

349.040

3.

Argeş

501.458

8.000

509.458

4.

Bacău

513.586

2.600

516.186

5.

Bihor

540.862

-10.500

530.362

6.

Bistriţa-Năsăud

254.398

3.000

257.398

7.

Botoşani

387.466

-13.000

374.466

8.

Braşov

459.898

-3.000

456.898

9.

Brăila

276.044

3.500

279.544

10.

Caraş-Severin

256.545

7.500

264.045

11.

Călăraşi

218.256

-8.500

209.756

12.

Cluj

545.169

3.000

548.169

13.

Constanţa

525.823

-13.000

512.823

14.

Covasna

191.147

7.500

198.647

15.

Dâmboviţa

375.443

1.900

377.343

16.

Dolj

477.228

2.300

479.528

17.

Giurgiu

190.520

-9.000

181.520

18.

Gorj

353.281

1.000

354.281

19.

Harghita

300.042

3.000

303.042

20.

Hunedoara

413.429

4.000

417.429

21.

Ialomiţa

207.800

-6.500

201.300

22.

Iaşi

678.040

-2.700

675.340

23.

Ilfov

196.300

-11.200

185.100

24.

Maramureş

414.372

9.000

423.372

25.

Mehedinţi

233.660

9.000

242.660

26.

Mureş

458.923

9.000

467.923

27.

Neamţ

396.161

4.500

400.661

28.

Prahova

591.358

-7.500

583.858

29.

Satu Mare

325.781

4.500

330.281

30.

Sălaj

208.960

8.000

216.960

31.

Sibiu

364.068

-4.000

360.068

32.

Suceava

548.994

-10.000

538.994

33.

Timiş

563.527

-2.500

561.027

34.

Vaslui

387.875

-12.000

375.875

35.

Vâlcea

341.787

10.000

351.787

36.

Bucureşti

1.267.228

25.000

1.292.228

Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 760 din data de 12 noiembrie 2012