HOTĂRÂRE nr. 1203 din 4 decembrie 2012 privind aprobarea Planului de ocupare a funcţiilor publice pentru autorităţile şi instituţiile publice din administraţia publică centrală pentru anul 2012
În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 22 alin. (1) lit. o) şi al art. 23 alin. (2) lit. a) şi alin. (4) teza I din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.
Art. 1
Se aprobă Planul de ocupare a funcţiilor publice pentru autorităţile şi instituţiile publice din administraţia publică centrală pentru anul 2012, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 2
(1)Structura Planului de ocupare a funcţiilor publice pentru anul 2012, din cadrul autorităţilor şi instituţiilor publice din administraţia publică centrală şi serviciilor deconcentrate ale ministerelor şi ale celorlalte organe de specialitate ale administraţiei publice, indiferent de sistemul de finanţare şi subordonare, este realizată pe baza propunerilor transmise de ordonatorii principali de credite, în limita numărului de posturi şi fondului aferent salariilor de bază, potrivit legislaţiei în vigoare.
(2)Planul de ocupare a funcţiilor publice în structura prevăzută la alin. (1) este întocmit pe total ordonator principal de credite bugetare şi pe fiecare instituţie din subordinea acestuia sau finanţată prin bugetul său.
Art. 3
Responsabilitatea pentru respectarea Planului de ocupare a funcţiilor publice revine ordonatorilor principali de credite bugetare din administraţia publică centrală.
Art. 4
Autorităţile şi instituţiile publice din administraţia publică locală pot aproba modificări în structura Planului de ocupare a funcţiilor publice trimestrial, prin hotărâre a consiliului local, respectiv a consiliului judeţean, cu respectarea prevederilor art. 23 alin. (5) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
Art. 5
(1)Procedura de redistribuire a funcţionarilor publici, în condiţiile legii, este obligatorie şi prealabilă aprobării procedurii de organizare şi desfăşurare a concursurilor de recrutare pentru ocuparea funcţiilor publice de conducere şi de execuţie vacante.
(2)În vederea realizării procedurii de redistribuire, autorităţile şi instituţiile publice au obligaţia de a posta pe pagina de internet funcţiile publice vacante, cu indicarea categoriei, gradului profesional şi, după caz, a clasei, precum şi condiţiile de ocupare a acestora.
Art. 6
Autorităţile şi instituţiile publice nou-înfiinţate sau reorganizate au obligaţia de a elabora Planul de ocupare a funcţiilor publice şi de a-l comunica Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici în termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a actelor normative care reglementează înfiinţarea ori reorganizarea, pentru autorităţile şi instituţiile publice nou-înfiinţate sau reorganizate ulterior intrării în vigoare a prezentei hotărâri.
-****-

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Ministrul administraţiei şi internelor,

Mircea Duşa

Ministrul delegat pentru administraţie,

Radu Stroe

Preşedintele Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici,

Eugen Coifan

Ministrul muncii, familiei şi protecţiei sociale,

Mariana Câmpeanu

Viceprim-ministru, ministrul finanţelor publice,

Florin Georgescu

ANEXĂ:
Planul de ocupare a funcţiilor publice pentru autorităţile şi instituţiile publice din administraţia publică centrală pentru anul 2012

Funcţia publică

Număr maxim de funcţii publice*)

Număr de funcţii publice ocupate

Număr de funcţii publice vacante

Număr maxim de funcţii publice care vor fi înfiinţate

Număr maxim de funcţii publice supuse reorganizării

Număr maxim de funcţii publice rezervate promovării

Număr maxim de funcţii publice rezervate promovării rapide

Număr maxim de funcţii publice care vor fi ocupate prin recrutare

secretar general din ministere

17

9

8

0

0

0

0

8

secretar general adjunct din ministere

20

7

13

0

0

0

0

11

secretar general din alte organe de specialitate ale administraţiei publice centrale

21

17

4

    

4

prefect

42

10

32

0

0

0

0

31

subprefect

43

9

34

0

0

0

0

30

Total categoria înalţi funcţionari publici

143

52

91

0

0

0

0

84

director general din ministere

88

64

24

0

0

0

0

24

director general din alte organe de specialitate ale administraţiei publice centrale

47

37

10

0

0

0

0

9

director general din aparatul autorităţilor administrative autonome

6

6

0

     

director general adjunct din ministere

66

51

15

0

0

0

0

15

director general adjunct din alte organe de

        

specialitate ale administraţiei publice centrale

32

17

15

0

0

0

0

14

director general adjunct din aparatul autorităţilor administrative autonome

        

director din ministere

186

137

49

0

0

0

0

46

director din alte organe de specialitate ale administraţiei publice centrale

148

110

38

0

0

1

0

30

director adjunct din ministere

33

15

18

0

0

0

0

16

director adjunct din alte organe de specialitate ale administraţiei publice centrale

27

30

7

0

0

0

0

7

director din aparatul autorităţilor administrative autonome

15

11

4

    

4

director adjunct din aparatul autorităţilor administrative autonome

9

3

6

    

2

director executiv din cadrul serviciilor publice deconcentrate ale organelor de specialitate ale administraţiei publice centrale din unităţile administrativ-teritoriale

445

379

66

0

0

1

0

64

director executiv în cadrul serviciilor publice deconcentrate ale ministerelor

252

232

20

0

1

0

0

18

director executiv adjunct în cadrul serviciilor publice deconcentrate ale ministerelor

190

160

30

0

0

0

0

26

director executiv adjunct din cadrul serviciilor publice deconcentrate ale organelor de specialitate ale administraţiei publice centrale din unităţile administrativ-teritoriale

324

249

75

0

0

1

0

69

şef serviciu

3199

2596

603

1

1

18

0

531

şef birou

1522

1240

272

12

0

12

0

249

funcţii publice de conducere specifice

1089

935

154

0

0

0

0

142

Total categoria funcţionari publici de conducere

7678

6272

1406

13

2

33

0

1266

auditor clasa I grad profesional asistent

58

44

14

2

32

0

0

12

auditor clasa I grad profesional principal

113

95

18

34

53

34

2

14

auditor clasa I grad profesional superior

700

629

71

52

3

46

6

57

consilier juridic clasa I grad profesional debutant

14

6

8

0

3

0

0

8

consilier juridic clasa I grad profesional asistent

632

556

76

33

318

18

5

73

consilier juridic clasa I grad profesional principal

800

723

77

335

280

306

38

71

consilier juridic clasa I grad profesional superior

1142

1019

123

314

2

222

104

122

consilier clasa I grad profesional debutant

43

23

20

6

12

1

0

24

consilier clasa I grad profesional asistent

2965

2707

258

268

1512

335

16

274

consilier clasa I grad profesional principal

4001

3726

275

1554

1385

1517

182

270

consilier clasa I grad profesional superior

20302

18780

1522

2809

23

2471

404

1242

expert clasa I grad profesional debutant

49

7

42

3

0

0

0

33

expert clasa I grad profesional asistent

1397

1142

255

101

709

112

6

195

expert clasa I grad profesional principal

1902

1678

224

729

874

715

86

153

expert clasa I grad profesional superior

902

854

48

602

2

531

88

42

inspector clasa I grad profesional debutant

124

32

92

1

13

7

0

93

inspector clasa I grad profesional asistent

5774

5312

462

594

2958

610

1

411

inspector clasa I grad profesional principal

6686

6505

181

2913

3516

2676

262

166

inspector clasa I grad profesional superior

2005

1900

105

2386

2

2099

279

103

funcţii publice specifice de clasa I

6270

5948

322

1378

1378

1313

128

218

alte funcţii publice specifice (manageri publici)

277

265

12

36

43

40

12

6

Total funcţii publice clasa I

56156

51951

4205

14150

13118

13053

1619

3588

referent de specialitate clasa II grad profesional debutant

3

3

0

0

0

0

0

0

referent de specialitate clasa II grad profesional asistent

23

19

4

2

11

2

0

5

referent de specialitate clasa II grad profesional principal

57

55

2

10

23

8

0

4

referent de specialitate clasa II grad profesional superior

535

522

13

25

24

37

1

11

funcţii publice specifice de clasa II

82

81

1

9

9

10

0

0

Total funcţii publice clasa II

700

680

20

46

67

57

1

20

referent clasa III grad profesional debutant

5

3

2

2

1

1

0

4

referent clasa III grad profesional asistent

327

287

40

3

197

2

0

35

referent clasa III grad profesional principal

565

518

47

142

286

147

13

35

referent clasa III grad profesional superior

5968

5686

282

239

680

227

22

248

funcţii publice specifice de clasa III

378

374

4

88

89

90

1

0

Total funcţii publice clasa III

7243

6868

375

474

1253

467

36

322

Total funcţii publice execuţie

64099

59499

4600

14670

14438

13577

1656

3930

Total funcţii publice

71920

65823

6097

14683

14440

13610

1656

5280

*) Situaţia înalţilor funcţionari publici a fost preluată din baza de date a ANFP.
Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 887 din data de 27 decembrie 2012