HOTĂRÂRE nr. 1031 din 24 octombrie 2012 privind acordarea unor ajutoare de urgenţă
În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 28 alin. (1) din Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările şi completările ulterioare,
Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.
Articol unic
Se aprobă acordarea unor ajutoare de urgenţă în sumă totală de 18.000 lei, din creditele bugetare aprobate cu această destinaţie în bugetul Ministerului Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale pe anul 2012, în vederea sprijinirii persoanelor prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, aflate în situaţii deosebite cauzate de starea gravă de sănătate, precum şi de probleme socio-economice care pot conduce la riscul de excluziune socială.
-****-

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Ministrul muncii, familiei şi protecţiei sociale,

Mariana Câmpeanu

Ministrul administraţiei şi internelor,

Mircea Duşa

Ministrul delegat pentru administraţie,

Radu Stroe

Viceprim-ministru, ministrul finanţelor publice,

Florin Georgescu

ANEXĂ:

Nr. crt.

Beneficiari

Adresa

Localitatea

Suma acordată
- lei -

1.

Ionescu Şerban

str. Jean Louis Calderon nr. 1-5, sc. A, ap. 29, sectorul 2

Bucureşti

15.000

2.

Constantin Georgeta

str. Comandor Eugen Botez nr. 3, ap. 2, sectorul 2

Bucureşti

3.000

TOTAL:

18.000

Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 727 din data de 26 octombrie 2012