HOTĂRÂRE nr. 286 din 20 aprilie 2016 privind aprobarea stemei comunei Barcani, judeţul Covasna
În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 10 alin. 2 din Legea nr. 102/1992 privind stema ţării şi sigiliul statului,
Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.
Articol unic
(1)Se aprobă stema comunei Barcani, judeţul Covasna, prevăzută în anexa nr. 1.
(2)Descrierea şi semnificaţiile elementelor însumate ale stemei sunt prevăzute în anexa nr. 2.
(3)Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
-****-

PRIM-MINISTRU

DACIAN JULIEN CIOLOŞ

Contrasemnează:

Viceprim-ministru,

ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice,

Vasile Dîncu

ANEXA nr. 1: STEMA comunei Barcani, judeţul Covasna
ANEXA nr. 2: DESCRIEREA ŞI SEMNIFICAŢIILE elementelor însumate ale stemei comunei Barcani, judeţul Covasna
Descrierea stemei
Stema comunei Barcani, potrivit anexei nr. 1, se compune dintr-un scut triunghiular cu marginile rotunjite, tăiat.
În partea superioară, în câmp albastru, se află o cruce treflată de aur, flancată de două ramuri de brad de argint.
În partea inferioară, în câmp roşu, se află un borcan de argint.
Scutul este timbrat de o coroană murală de argint cu un turn crenelat.
Semnificaţiile elementelor însumate
Crucea simbolizează biserica ortodoxă din comună cu hramul Sf. Nicolae.
Ramurile de brad simbolizează întinsele păduri de pe teritoriul comunei.
Borcanul face referire la glăjăria de odinioară, al cărei produs principal era şi borcanul.
Coroana murală cu un turn crenelat semnifică faptul că localitatea are rangul de comună.
Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 339 din data de 4 mai 2016