ORDIN nr. 208 din 26 februarie 2014 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al oficiilor de cadastru şi publicitate imobiliară şi a Regulamentului de organizare şi funcţionare al Centrului Naţional de Cartografie
Având în vedere:
- dispoziţiile art. 6 alin. (1) din Legea cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
- dispoziţiile art. 3 alin. (3) şi art. 16 alin. (1) lit. a) din Regulamentul de organizare şi funcţionare a Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.288/2012, cu modificările ulterioare,
În temeiul dispoziţiilor art. 3 alin. (12) din Legea nr. 7/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, coroborate cu dispoziţiile art. 15 alin. (3) din Regulamentul de organizare şi funcţionare a Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.288/2012, cu modificările ulterioare,
directorul general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară emite prezentul ordin.
Art. 1
Se aprobă Regulamentul de organizare şi funcţionare al oficiilor de cadastru şi publicitate imobiliară, prevăzut în anexa nr. 1.
Art. 2
Se aprobă Regulamentul de organizare şi funcţionare al Centrului Naţional de Cartografie, prevăzut în anexa nr. 2.
Art. 3
(1)Pentru organizarea activităţii oficiilor de cadastru şi publicitate imobiliară, denumite în continuare oficii teritoriale, şi a Centrului Naţional de Cartografie, denumit în continuare CNC, se au în vedere următoarele documente ale structurii instituţiei:
a)organigrama - reprezentarea grafică a structurii organizatorice a oficiilor teritoriale şi a CNC care redă compartimentele funcţionale, nivelurile ierarhice şi relaţiile organizaţionale;
b)regulamentul de organizare şi funcţionare - care prezintă atribuţiile conducerii instituţiei şi ale compartimentelor funcţionale;
c)fişa postului - document operaţional orientativ ce reprezintă elementele cerute unui salariat pentru ca acesta să îşi poată exercita în condiţii normale activitatea.
(2)Organigramele oficiilor teritoriale şi CNC sunt cele stabilite prin Ordinul directorului general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară nr. 81/2014 privind aprobarea organigramei oficiilor de cadastru şi publicitate imobiliară şi a Centrului Naţional de Cartografie, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 84 din 3 februarie 2014.
Art. 4
Începând cu data intrării în vigoare a prezentului ordin, art. 2 şi 6 din Ordinul directorului general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară nr. 62/2014*), cu modificările şi completările ulterioare, se abrogă.
______
*) Ordinul directorului general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară nr. 62/2014 nu a fost publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.
Art. 5
Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezentul ordin.
Art. 6
Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
-****-

Directorul general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară,

Marius Arthur Ursu

ANEXĂ:
Pentru a vizualiza Monitorul Oficial 210 bis apăsaţi aici. În cazul în care nu aveţi cont iDrept, vă rugăm să apăsaţi butonul Cont nou din drepta sus a ecranului şi să urmaţi paşii necesari.
Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 210 bis din data de 25 martie 2014