ORDIN nr. 467 din 15 martie 2016 privind publicarea unui acord încheiat prin schimb de note verbale
În baza art. 29 alin. (7) din Legea nr. 590/2003 privind tratatele,
În temeiul art. 46 alin. (3) din Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare,
ministrul afacerilor externe emite prezentul ordin.
Articol unic
Se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, Acordul dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Bulgaria privind deschiderea unor puncte internaţionale de trecere a frontierei de stat româno-bulgare pentru pasageri şi mărfuri între localităţile Dobromir (România) şi Krushari (Republica Bulgaria) şi între localităţile Lipniţa (România) şi Kainargea (Republica Bulgaria), semnat la Bucureşti şi la Sofia la 13 iulie 2012.
-****-

Ministrul afacerilor externe,

Lazăr Comănescu

ANEXĂ: Acordul dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Bulgaria privind deschiderea unor puncte internaţionale de trecere a frontierei de stat româno-bulgare pentru pasageri şi mărfuri între localităţile Dobromir (România) şi Krushari (Republica Bulgaria) şi între localităţile Lipniţa (România) şi Kainargea (Republica Bulgaria), semnat la Bucureşti şi la Sofia la 13 iulie 2012
(1)_
ROMÂNIA
MINISTERUL AFACERILOR EXTERNE
Nr. H2-1/2261
Ministerul Afacerilor Externe al României prezintă salutul său Ambasadei Republicii Bulgaria la Bucureşti şi are onoarea de a-i propune încheierea unui acord între Guvernul României şi Guvernul Republicii Bulgaria, prin schimb de note verbale, privind deschiderea unor puncte internaţionale de trecere a frontierei de stat româno-bulgare pentru persoane şi mărfuri între localităţile Dobromir (România) şi Krushari (Republica Bulgaria) şi între localităţile Lipniţa (România) şi Kainargea (Republica Bulgaria), având următorul conţinut:
Guvernul României şi Guvernul Republicii Bulgaria, denumite în continuare părţi,
având în vedere că, în urma lucrărilor de modernizare şi reabilitare a segmentelor de drum transfrontalier dintre localităţile Dobromir (România) şi Krushari (Republica Bulgaria) şi între localităţile Lipniţa (România) şi Kainargea (Republica Bulgaria), infrastructura de transport existentă permite desfăşurarea traficului de persoane şi mărfuri între localităţile menţionate,
convinse de efectul benefic pe care deschiderea unor noi puncte de trecere a frontierei l-ar avea asupra locuitorilor din zona de frontieră,
au convenit următoarele:
1.Se deschide punctul internaţional de trecere a frontierei de stat româno-bulgare între localităţile Dobromir (România) şi Krushari (Republica Bulgaria).
2.Se deschide punctul internaţional de trecere a frontierei de stat româno-bulgare între localităţile Lipniţa (România) şi Kainargea (Republica Bulgaria).
3.Punctele de trecere deschise în conformitate cu articolul 1 şi articolul 2 vor funcţiona cu program de funcţionare permanent.
4.Punctele de trecere deschise în conformitate cu articolul 1 şi articolul 2 vor funcţiona până la data eliminării controalelor la frontiera dintre România şi Republica Bulgaria, ca urmare a aplicării în totalitate de către România şi Republica Bulgaria a acquis-ului Schengen.
Ambasadei Republicii Bulgaria
- în oraş -
În măsura în care partea bulgară este de acord cu cele de mai sus, prezenta notă verbală împreună cu nota verbală de răspuns a părţii bulgare urmează să constituie un acord între Guvernul României şi Guvernul Republicii Bulgaria privind deschiderea unor puncte internaţionale de trecere a frontierei de stat româno-bulgare pentru persoane şi mărfuri între localităţile Dobromir (România) şi Krushari (Republica Bulgaria) şi între localităţile Lipniţa (România) şi Kainargea (Republica Bulgaria), acord care ar urma să intre în vigoare la data notei verbale de răspuns a părţii bulgare.
Ministerul Afacerilor Externe al României foloseşte acest prilej pentru a reînnoi Ambasadei Republicii Bulgaria la Bucureşti asigurarea înaltei sale consideraţii.
Bucureşti, 13 iulie 2012
(2)_
Traducere oficială din limba bulgară
REPUBLICA BULGARIA
MINISTERUL AFACERILOR EXTERNE
Nr. 54-58-53
NOTĂ VERBALĂ
Ministerul Afacerilor Externe al Republicii Bulgaria prezintă salutul său Ambasadei României la Sofia şi, referindu-se la Nota nr. H2-1/2261 a Ministerului Afacerilor Externe al României, are onoarea să o informeze că acceptă textul Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Bulgaria privind deschiderea noilor puncte de control şi trecere a frontierei pe graniţa de stat între cele două state în punctele Krushari (Bulgaria)-Dobromir (România) şi Kainardja (Bulgaria)-Lipniţa (România).
Cu această notă partea bulgară consideră că sunt îndeplinite condiţiile pentru încheierea acordului bilateral pentru deschiderea noilor puncte de control şi trecere a frontierei menţionate mai sus.
Ministerul Afacerilor Externe al Republicii Bulgaria se foloseşte şi de acest prilej pentru a reînnoi Ambasadei României la Sofia asigurarea înaltei sale consideraţii.
Sofia, 13 iulie 2012
Ambasada României
Sofia
Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 270 din data de 8 aprilie 2016