DECIZIE nr. 199 din 26 aprilie 2013 privind sancţionarea Societăţii "Verglaser Broker de Asigurare" - S.R.L. cu interzicerea temporară a activităţii
Comisia de Supraveghere a Asigurărilor, cu sediul în municipiul Bucureşti, str. Amiral Constantin Bălescu nr. 18, sectorul 1, cod de înregistrare fiscală 14045240/01.07.2001, reprezentată legal prin preşedinte, în temeiul art. 4 alin. (19), precum şi al art. 39 alin. (5) din Legea nr. 32/2000 privind activitatea de asigurare şi supravegherea asigurărilor, cu modificările şi completările ulterioare,
în baza Hotărârii Consiliului Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor, consemnată în extrasul procesului-verbal al şedinţei din data de 17 aprilie 2013, în cadrul căreia au fost analizate rezultatele controlului efectuat la Societatea "Verglaser Broker de Asigurare" - S.R.L., cu sediul în str. Duca Vodă nr. 23, camera 3, municipiul Ploieşti, judeţul Prahova, J29/30/13.01.2011, CUI 27896507/13.01.2011, RBK-726/14.06.2012,
a constatat următoarele:
1.Nu au fost prezentate toate documentele şi evidenţele contabile solicitate de echipa de control desemnată să efectueze controlul inopinat la Societatea "Verglaser Broker de Asigurare" - S.R.L. prin Decizia Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 65 din 18 februarie 2013.
Astfel au fost încălcate prevederile art. 35 alin. (5) lit. e) din Legea nr. 32/2000 privind activitatea de asigurare şi supravegherea asigurărilor, cu modificările şi completările ulterioare, şi Decizia Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 65 din 18 februarie 2013.
Fapta constituie contravenţie potrivit art. 39 alin. (2) lit. a), c), m2) şi m3) din Legea nr. 32/2000, cu modificările şi completările ulterioare.
2.Raportările aferente trimestrului IV 2012 (în format letric şi electronic) nu au fost transmise la Comisia de Supraveghere a Asigurărilor.
Astfel au fost încălcate prevederile art. 35 alin. (5) lit. f) din Legea nr. 32/2000, cu modificările şi completările ulterioare, şi art. 3 pct. III lit. a)-d) din Normele privind forma şi conţinutul raportărilor financiare şi tehnice pe care trebuie să le întocmească brokerii de asigurare şi/sau reasigurare, puse în aplicare prin Ordinul preşedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 3/2009, cui modificările ulterioare.
Fapta constituie contravenţie potrivit art. 39 alin. (2) lit. a) şi m2) din Legea nr. 32/2000 privind activitatea de asigurare şi supravegherea asigurărilor, cu modificările şi completările ulterioare.
Faţă de motivele de fapt şi de drept arătate, în scopul apărării dreptului asiguraţilor şi al promovării stabilităţii activităţii de asigurare în România,
Consiliul Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor decide:
Art. 1
În conformitate cu prevederile art. 39 alin. (3) lit. d) din Legea nr. 32/2000 privind activitatea de asigurare şi supravegherea asigurărilor, cu modificările şi completările ulterioare, se sancţionează Societatea "Verglaser Broker de Asigurare" - S.R.L., cu sediul în str. Duca Vodă nr. 23, camera 3, municipiul Ploieşti, judeţul Prahova, J29/30/13.01.2011, CUI 27896507/13.01.2011, RBK-726/14.06.2012, cu interzicerea temporară a activităţii până la data la care vor fi prezentate toate documentele şi evidenţele contabile solicitate, în vederea efectuării controlului stabilit prin Decizia Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 65 din 18 februarie 2013.
Art. 2
(1)În perioada interzicerii temporare a activităţii, brokerului de asigurare i se interzic desfăşurarea activităţilor de negociere şi încheiere de noi contracte de asigurare pentru persoanele fizice sau juridice, acordarea de asistenţă pe durata derulării contractelor în curs ori în legătură cu regularizarea daunelor, precum şi desfăşurarea oricăror operaţiuni specifice brokerilor de asigurare, astfel cum sunt definite în Legea nr. 32/2000, cu modificările şi completările ulterioare.
(2)Societatea "Verglaser Broker de Asigurare" - S.R.L. are obligaţia să îşi notifice clienţii, în vederea efectuării plăţii ratelor scadente la contractele de asigurare direct la asigurători.
(3)Societatea "Verglaser Broker de Asigurare" - S.R.L. răspunde pentru îndeplinirea obligaţiilor asumate prin contracte anterior comunicării prezentei decizii.
Art. 3
(1)Împotriva prezentei decizii Societatea "Verglaser Broker de Asigurare" - S.R.L. poate face plângere la Curtea de Apel Bucureşti, în termen de 30 de zile de la comunicarea acesteia, în conformitate cu prevederile art. 40 alin. (1) din Legea nr. 32/2000, cu modificările şi completările ulterioare.
(2)Plângerea adresată Curţii de Apel Bucureşti nu suspendă, pe timpul soluţionării acesteia, executarea măsurii sancţionatoare, în conformitate cu prevederile art. 40 alin. (2) din Legea nr. 32/2000, cu modificările şi completările ulterioare.
Art. 4
Prezenta decizie se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, conform prevederilor art. 9 din Legea nr. 32/2000, cu modificările şi completările ulterioare.
-****-

Preşedintele Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor,

Daniel George Tudor

Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 277 din data de 16 mai 2013