HOTĂRÂRE nr. 866 din 6 noiembrie 2013 privind aprobarea plăţii contribuţiei voluntare a României la Organizaţia pentru Cooperare şi Dezvoltare Economică (OCDE), în vederea finanţării evaluării României în domeniul concurenţei (peer-review)
Având în vedere necesitatea parcurgerii de către România, prin Consiliul Concurenţei, a evaluării în domeniul concurenţei în vederea obţinerii statutului de membru în cadrul Comitetului pentru Concurenţă al Organizaţiei pentru Cooperare şi Dezvoltare Economică,
În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,
Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.
Art. 1
Se aprobă plata unei contribuţii voluntare a României la Organizaţia pentru Cooperare şi Dezvoltare Economică (OCDE), în vederea finanţării evaluării României în domeniul concurenţei (peer-review) în perioada 2013-2014, în valoare de 95.000 de euro.
Art. 2
(1)Contravaloarea în lei a contribuţiei prevăzute la art. 1 se asigură din fondurile aprobate cu această destinaţie în bugetul Consiliului Concurentei pe anul 2013.
(2)Echivalentul în lei al sumelor prevăzute la art. 1 se va calcula pe baza cursului de schimb leu/euro la data efectuării plăţii.
-****-

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Preşedintele Consiliului Concurenţei,

Bogdan Marius Chiriţoiu

p. Ministrul afacerilor externe,

George Ciamba,

secretar de stat

Viceprim-ministru,

ministrul finanţelor publice,

Daniel Chiţoiu

Ministrul delegat pentru buget,

Liviu Voinea

Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 690 din data de 12 noiembrie 2013