RECTIFICARE din 3 februarie 2016 în anexa la Hotărârea Guvernului nr. 1/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 22 din 13 ianuarie 2016
În anexa la Hotărârea Guvernului nr. 1/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 22 din 13 ianuarie 2016, se fac următoarele rectificări:
- la titlul VII cap. VII secţiunea 1, la pct. 31 alin. (6) teza finală, în loc de:
"..................... al operaţiunii de refacturate,... " se va citi:
".................... al operaţiunii refacturate,.........";
- la titlul IX cap. IV secţiunea a 3-a, la pct. 116 alin. (5), în loc de:
"... prevăzute la pct. 7 din ... " se va citi: "... prevăzute la pct. 8 din ...... "
Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 78 din data de 3 februarie 2016