LISTA din 13 mai 2015 cuprinzând asociaţiile şi fundaţiile române cu personalitate juridică din municipiul Reghin cărora li s-au acordat subvenţii de la bugetul local în anul 2015, în conformitate cu prevederile Legii nr. 34/1998 privind acordarea unor subvenţii asociaţiilor şi fundaţiilor române cu personalitate juridică, care înfiinţează şi administrează unităţi de asistenţă socială
JUDEŢUL MUREŞ
MUNICIPIUL REGHIN
CONSILIUL LOCAL
Serviciul asistenţă socială

Nr. crt.

Denumirea asociaţiei/fundaţiei

Numărul de beneficiari

Unitatea de asistenţă socială pentru care se acordă subvenţia

Cuantumul subvenţiei aprobate - lei -

1

Asociaţia Filantropia Ortodoxă Alba Iulia, Filiala Reghin

10

Casa de tip familial Maria I

36.000

2

Asociaţia Filantropia Ortodoxă Alba Iulia, Filiala Reghin

37

Casa de tip rezidenţial I şi Centrul de zi Maria II

65.000

3

Asociaţia Filantropia Ortodoxă Alba Iulia, Filiala Reghin

8 80

- Centrul de criză Sf. Andrei

- Servicii de îngrijire la domiciliu

120.000

4

Centrul de Diaconie şi Didactic Religios

30

Centrul de zi Casa Dio

95.000

5

Asociaţia Caritas, asistenţă socială

50

Centrul de zi de dezvoltare şi educaţie timpurie

32.000

6

Asociaţia Caritas, îngrijire la domiciliu

69

Servicii de îngrijire la domiciliu

43.000

7

Fundaţia Creştină Diakonia

180

Servicii de îngrijire la domiciliu

129.000

8

Asociaţia Găzduirea Iernuţeanca

10

Adăpost pentru oamenii străzii

120,000

Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 325 din data de 13 mai 2015