ORDIN nr. 1309 din 26 septembrie 2014 privind modificarea Ordinului ministrului delegat pentru buget nr. 1.177/2014 privind prospectul de emisiune a titlurilor de stat emise în vederea despăgubirii persoanelor fizice care au constituit depozite la Casa de Economii şi Consemnaţiuni C.E.C. - S.A. în vederea achiziţionării de autoturisme
În temeiul:
- art. 15 alin. (31) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 96/2012 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administraţiei publice centrale şi modificarea unor acte normative, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 71/2013, cu modificările şi completările ulterioare;
- Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 109/2008, cu modificările ulterioare, al Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.470/2007, cu modificările şi completările ulterioare;
- Convenţiei nr. 184.575/13/2005 încheiate între Ministerul Finanţelor Publice şi Banca Naţională a României;
- art. 31 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 156/2007 privind despăgubirea persoanelor fizice care au constituit depozite la Casa de Economii şi Consemnaţiuni C.E.C. - S.A. în vederea achiziţionării de autoturisme, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 232/2008, cu completările ulterioare;
- Actului adiţional nr. 542.537/285/PB din 23 septembrie 2014 la Convenţia nr. 541.888/1.099 din 29 august 2014 încheiată între Ministerul Finanţelor Publice şi B.R.D. Groupe Societe Generale - S.A.,
ministrul delegat pentru buget emite următorul ordin:
Art. I
Ordinul ministrului delegat pentru buget nr. 1.177/2014 privind prospectul de emisiune a titlurilor de stat emise în vederea despăgubirii persoanelor fizice care au constituit depozite la Casa de Economii şi Consemnaţiuni C.E.C. - S.A. în vederea achiziţionării de autoturisme, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 655 din 5 septembrie 2014, se modifică după cum urmează:
1.Articolul 1 va avea următorul cuprins:
"Art. 1
În vederea despăgubirii persoanelor fizice care au constituit depozite la Casa de Economii şi Consemnaţiuni C.E.C. - S.A. pentru achiziţionarea de autoturisme, iar după 22 decembrie 1989 le-au transferat în conturile Băncii Române pentru Dezvoltare - B.R.D. - S.A., şi nu prezintă documentele doveditoare, care să ateste data constituirii depozitului la Casa de Economii şi Consemnaţiuni C.E.C. - S.A., se aprobă prospectul de emisiune a titlurilor de stat seria BRD/1/2014 emise pe numele B.R.D. Groupe Societe Generale - S.A., în valoare nominală totală de 394.943,65 lei, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin."
2.La anexă, punctul 4 va avea următorul cuprins:
"4. Valoarea nominală totală a emisiunii titlurilor de stat este 394.943,65 lei."
3.La anexă, punctul 5 va avea următorul cuprins:
"5. Emisiunea este formată dintr-un număr de 44 de titluri de stat, iar valoarea nominală individuală a fiecărui titlu de stat este egală cu valoarea individuală a despăgubirii."
Art. II
Direcţia generală de trezorerie şi datorie publică va duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.
Art. III
Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
-****-

Ministrul delegat pentru buget,

Darius-Bogdan Vâlcov

Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 708 din data de 29 septembrie 2014