DECIZIE nr. 28 din 23 ianuarie 2013 privind sancţionarea Societăţii Comerciale BROKER INVEST BROKER DE ASIGURARE-REASIGURARE - S.R.L. cu interzicerea temporară a exercitării activităţii
Comisia de Supraveghere a Asigurărilor, cu sediul în municipiul Bucureşti, str. Amiral Constantin Bălescu nr. 18, sectorul 1, cod de înregistrare fiscală 14045240/01.07.2001, reprezentă legal prin preşedinte, în temeiul art. 4 alin. (19), precum şi al art. 39 alin. (5) din Legea nr. 32/2000 privind activitatea de asigurare şi supravegherea asigurărilor, cu modificările şi completările ulterioare,
în baza hotărârii Consiliului Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor, consemnată în extrasul şedinţei din data de 15 ianuarie 2013 în cadrul căreia a fost analizat Referatul de constatare nr. AA.2258 din 9 ianuarie 2013, întocmit ca urmare a controlului permanent efectuat la Societatea Comercială BROKER INVEST BROKER DE ASIGURARE-REASIGURARE - S.R.L., cu sediul în municipiul Timişoara, judeţul Timiş, bd. Vasile Pârvan nr. 28, etaj 2, camera 1 A - intrarea Barbu Iscovescu nr. 2, cod poştal 0300223, J35/490/25.03.2010, CUI 26703438/25.03.2010, a constatat următoarele:
1.Societatea Comercială BROKER INVEST BROKER DE ASIGURARE-REASIGURARE - S.R.L., conform certificatului de înregistrare menţiuni nr. 557.201 din 25 septembrie 2012, a înregistrat la Oficiul Naţional al Registrului Comerţului menţiuni cu privire la cesiunea de părţi sociale, schimbarea sediului social, revocare/numire administrator fără aprobarea prealabilă a Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor. Astfel au fost încălcate prevederile art. 5 lit. b) din Legea nr. 32/2000, cu modificările şi completările ulterioare, coroborate cu prevederile art. 13 alin. (1) şi (6) din Normele privind autorizarea brokerilor de asigurare şi/sau reasigurare, precum şi condiţiile de menţinere a acesteia, puse în aplicare prin Ordinul preşedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 15/2010, cu modificările şi completările ulterioare.
Fapta constituie contravenţie conform art. 39 alin. (2) lit. a), c) şi q) din Legea nr. 32/2000, cu modificările şi completările ulterioare.
2.Prin Adresa nr. 40.131 din 30 august 2012 Comisia de Supraveghere a Asigurărilor a fost înştiinţată de către Societatea Comercială BROKER INVEST BROKER DE ASIGURARE-REASIGURARE - S.R.L. cu privire la demisia conducătorului executiv, începând cu data de 1 septembrie 2012, ataşând copia cererii de demisie.
Prin adresele nr. AA.42.139 din 12 septembrie 2012 şi nr. AA.48.091 din 5 octombrie 2012, în conformitate cu prevederile art. 14 alin. (2) din Normele privind autorizarea brokerilor de asigurare şi/sau de reasigurare, precum şi condiţiile de menţinere a acesteia, puse în aplicare prin Ordinul preşedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 15/2010, cu modificările şi completările ulterioare, s-a solicitat Societăţii Comerciale BROKER INVEST BROKER DE ASIGURARE-REASIGURARE - S.R.L. să transmită hotărârea de numire a noului conducător executiv, precum şi documentaţia necesară în vederea aprobării acestuia de către Comisia de Supraveghere a Asigurărilor.
Totodată, Societatea Comercială BROKER INVEST BROKER DE ASIGURARE-REASIGURARE - S.R.L. a fost notificată cu privire la cele anterior menţionate prin Adresa cu nr. AA.58.919 din 3 decembrie 2012, la care societatea nu a răspuns. Conform formularului de confirmare-primire notificarea a fost recepţionată în data de 7 decembrie 2012.
Prin netransmiterea documentelor solicitate de către Comisia de Supraveghere a Asigurărilor în termen de 15 zile de la data vacantării poziţiei de conducător executiv, Societatea Comercială BROKER INVEST BROKER DE ASIGURARE-REASIGURARE - S.R.L. a încălcat prevederile art. 5 lit. d) din Legea nr. 32/2000, cu modificările şi completările ulterioare, coroborate cu prevederile art. 13 alin. (1) şi (6) şi art. 14 alin. (2) din Normele privind autorizarea brokerilor de asigurare şi/sau de reasigurare, precum şi condiţiile de menţinere a acesteia, puse în aplicare prin Ordinul preşedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 15/2010, cu modificările şi completările ulterioare.
Fapta constituie contravenţie în conformitate cu prevederile art. 39 alin. (2) lit. a), c) şi q) din Legea nr. 32/2000, cu modificările şi completările ulterioare.
Faţă de motivele de fapt şi de drept arătate, pentru fapta nelegală reţinută în sarcina Societăţii Comerciale BROKER INVEST BROKER DE ASIGURARE-REASIGURARE - S.R.L., în scopul apărării drepturilor asiguraţilor şi al promovării stabilităţii activităţii de asigurare în România, în şedinţa din data de 15 ianuarie 2013, în conformitate cu prevederile art. 8 alin. (2) lit. k) din Legea nr. 32/2000, cu modificările şi completările ulterioare,
Consiliul Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor decide:
Art. 1
În conformitate cu prevederile art. 39 alin. (3) lit. d) din Legea nr. 32/2000 privind activitatea de asigurare şi supravegherea asigurărilor, cu modificările şi completările ulterioare, se sancţionează Societatea Comercială BROKER INVEST BROKER DE ASIGURARE-REASIGURARE - S.R.L., cu sediul în municipiul Timişoara, judeţul Timiş, bd. Vasile Pârvan nr. 28, etajul 2, camera 1 A - intrarea Barbu Iscovescu nr. 2, cod poştal 0300223, J35/490/25.03.2010, CUI 26703438/25.03.2010, cu interzicerea temporară a exercitării activităţii de la data comunicării prezentei decizii până la aprobarea de către Comisia de Supraveghere a Asigurărilor a conducătorului executiv care să îndeplinească condiţiile prevăzute în Normele privind autorizarea brokerilor de asigurare şi/sau de reasigurare, precum şi condiţiile de menţinere a acesteia, puse în aplicare prin Ordinul preşedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 15/2010, cu modificările şi completările ulterioare.
Art. 2
(1)Pe toată perioada de interzicere temporară a exercitării activităţii de intermediere, brokerului de asigurare i se interzic desfăşurarea activităţii de negociere şi încheiere de noi contracte de asigurare pentru persoanele fizice sau juridice, acordarea de asistenţă pe durata derulării contractelor în curs ori în legătură cu regularizarea daunelor, precum şi desfăşurarea oricăror operaţiuni specifice brokerilor de asigurare, astfel cum sunt definite în Legea nr. 32/2000, cu modificările şi completările ulterioare.
(2)Brokerul de asigurare are obligaţia să aducă la cunoştinţa clienţilor săi interzicerea temporară a exercitării activităţii de intermediere în asigurări, în termen de cel mult 5 zile lucrătoare de la data primirii prezentei decizii, în vederea efectuării plăţii ratelor scadente la contractele în curs de derulare direct la asigurători, rămânând direct răspunzător pentru îndeplinirea obligaţiilor asumate prin contractele în vigoare.
Art. 3
Reluarea activităţii Societăţii Comerciale BROKER INVEST BROKER DE ASIGURARE-REASIGURARE - S.R.L. se dispune prin decizie motivată a Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor.
Art. 4
(1)Împotriva prezentei decizii Societatea Comercială BROKER INVEST BROKER DE ASIGURARE-REASIGURARE - S.R.L. poate face plângere la Curtea de Apel Bucureşti, în termen de 30 de zile de la comunicarea acesteia, conform art. 40 din Legea nr. 32/2000, cu modificările şi completările ulterioare.
(2)În conformitate cu art. 40 alin. (2) din Legea nr. 32/2000, cu modificările şi completările ulterioare, plângerea adresată Curţii de Apel Bucureşti nu suspendă pe timpul soluţionării acesteia executarea măsurii sancţionatoare dispuse de Comisia de Supraveghere a Asigurărilor.
Art. 5
Prezenta decizie se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, conform prevederilor art. 9 din Legea nr. 32/2000, cu modificările şi completările ulterioare.
-****-

Preşedintele Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor,

Daniel George Tudor

Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 74 din data de 5 februarie 2013