HOTĂRÂRE nr. 6 din 14 decembrie 2013 privind componenţa Consiliului director al Asociaţiei Naţionale a Evaluatorilor Autorizaţi din România
În temeiul art. 7 alin. (3) lit. d), al art. 8 alin. (2) lit. c) şi alin. (5) din Ordonanţa Guvernului nr. 24/2011 privind unele măsuri în domeniul evaluării bunurilor, aprobată cu modificări prin Legea nr. 99/2013, cu modificările şi completările ulterioare,
Conferinţa naţională a Asociaţiei Naţionale a Evaluatorilor Autorizaţi din România adoptă prezenta hotărâre.
Art. 1
Se aleg următorii membri ai Consiliului director al Asociaţiei Naţionale a Evaluatorilor Autorizaţi din România:
1.domnul Manaţe Daniel în funcţia de prim-vicepreşedinte;
2.domnul Timbuş Radu Călin în funcţia de vicepreşedinte - preşedinte al Comisiei de calificare şi atestare profesională;
3.doamna Ciobanu Anamaria în funcţia de vicepreşedinte - preşedinte al Comisiei ştiinţifice şi de standarde;
4.doamna Stan Costinela Anuţa în funcţia de vicepreşedinte - preşedinte al Comisiei de evidenţă a membrilor;
5.domnul Petre Sorin Adrian în funcţia de vicepreşedinte - preşedinte al Comisiei de verificare şi monitorizare;
6.domnul Lazăr Laurenţiu Aurelian în funcţia de vicepreşedinte - preşedinte al Comisiei de relaţii interne şi internaţionale;
7.doamna Ababei Dana în funcţia de vicepreşedinte - preşedinte al Comisiei juridice;
8.domnul Stoica Filip în funcţia de secretar general;
9.domnul Popa Bochis Adrian Ioan în funcţia de trezorier.
Art. 2
(1)Conform art. 8 alin. (5) din Ordonanţa Guvernului nr. 24/2011 privind unele măsuri în domeniul evaluării bunurilor, aprobată cu modificări prin Legea nr. 99/2013, cu modificările şi completările ulterioare, preşedintele Consiliului director este domnul Adrian Vascu, care a deţinut funcţia de prim-vicepreşedinte în Consiliul director anterior.
(2)Conform art. 8 alin. (2) lit. c) din Ordonanţa Guvernului nr. 24/2011, aprobată cu modificări prin Legea nr. 99/2013, cu modificările şi completările ulterioare, fostul preşedinte al Consiliului director este domnul Marian Petre, care a deţinut funcţia de preşedinte în Consiliul director anterior.
Art. 3
Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
-****-

Preşedintele Asociaţiei Naţionale a Evaluatorilor Autorizaţi din România,

Marian Petre

Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 826 din data de 23 decembrie 2013