HOTĂRÂRE nr. 385 din 27 mai 2016 privind acordarea cetăţeniei române domnului De Amorim William Douglas
În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 131 alin. (1) din Legea cetăţeniei române nr. 21/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.
Articol unic
Se acordă cetăţenia română domnului De Amorim William Douglas, cetăţean brazilian, fiul lui Jose Roselito şi al Marilenei De Paula Costa, născut la data de 5 decembrie 1991 în localitatea Ipatinga, Republica Federativă a Braziliei, cu domiciliul în Republica Federativă a Braziliei, oraşul Ipatinga, str. Rua Primola nr. 1021, regiunea Minas Gerais, şi reşedinţa în România, municipiul Ploieşti, Str. Sondelor nr. 19A, judeţul Prahova. (2919/A/2016)
-****-

PRIM-MINISTRU

DACIAN JULIEN CIOLOŞ

Contrasemnează:

Ministrul tineretului şi sportului,

Elisabeta Lipă

Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 404 din data de 27 mai 2016