RECTIFICARE din 20 noiembrie 2014 la Ordonanţa Guvernului nr. 25/2014 privind încadrarea în muncă şi detaşarea străinilor pe teritoriul României şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative privind regimul străinilor în România, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 640 din 30 august 2014
La Ordonanţa Guvernului nr. 25/2014 privind încadrarea în muncă şi detaşarea străinilor pe teritoriul României şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative privind regimul străinilor în România, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 640 din 30 august 2014, se face următoarea rectificare:
- la art. 41 pct. 77 (cu referire la art. 129 şi 1291 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 194/2002),
în loc de: "După articolul 129 se introduce un nou articol, articolul 1291, cu următorul cuprins:
«Art. 1291
............»"
se va citi: "După articolul 1291 se introduce un nou articol, articolul 1292, cu următorul cuprins:
«Art. 1292
............»"
Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 846 din data de 20 noiembrie 2014