DECRET nr. 663 din 21 iulie 2015 privind promulgarea Legii pentru modificarea art. 20 din Legea audiovizualului nr. 504/2002
În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) şi ale art. 100 alin. (1) din Constituţia României, republicată,
Preşedintele României decretează:
Articol unic
Se promulgă Legea pentru modificarea art. 20 din Legea audiovizualului nr. 504/2002 şi se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.
-****-

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

KLAUS-WERNER IOHANNIS

Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 550 din data de 24 iulie 2015