HOTĂRÂRE nr. 45 din 8 iunie 2015 privind numirea unui membru supleant al Consiliului Naţional de Integritate
În temeiul prevederilor art. 35 şi 37 din Legea nr. 144/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Integritate, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. 139 din Regulamentul Senatului, aprobat prin Hotărârea Senatului nr. 28/2005, cu modificările şi completările ulterioare,
Senatul adoptă prezenta hotărâre.
Articol unic
Senatul îl numeşte pe domnul Dumitru Ilie Răsvan în calitate de membru supleant al Consiliului Naţional de Integritate, ca urmare a demisiei domnului Ion Damian, pentru diferenţa de mandat.
-****-
Această hotărâre a fost adoptată în şedinţa Senatului din 8 iunie 2015 cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.

p. PREŞEDINTELE SENATULUI,

IOAN CHELARU

Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 406 din data de 9 iunie 2015