ORDIN nr. 102 din 18 decembrie 2013 privind aprobarea tarifelor specifice pentru serviciul de distribuţie a energiei electrice şi a preţurilor pentru energia electrică reactivă, pentru operatorul de distribuţie concesionar Societatea Comercială Enel Distribuţie Dobrogea - S.A.
Având în vedere prevederile art. 75 alin. (1) lit. b) şi art. 79 alin. (3) şi (4) din Legea energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012, prevederile Metodologiei de stabilire a tarifelor pentru serviciul de distribuţie a energiei electrice, aprobată prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 72/2013, prevederile Procedurii privind asigurarea energiei electrice reactive şi modul de plată al acesteia, aprobată prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 35/2005, şi prevederile art. 5 din Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 98/2013 pentru aprobarea tarifelor specifice pentru serviciul de distribuţie a energiei electrice şi a preţurilor pentru energia electrică reactivă, pentru operatorul de distribuţie concesionar Societatea Comercială "Filiala de Distribuţie a Energiei Electrice Electrica Distribuţie Muntenia Nord" - S.A.,
în temeiul prevederilor art. 5 alin. (1) lit. b) şi alin. (5) şi art. 9 alin. (1) lit. c) şi ab) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 33/2007 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 160/2012,
preşedintele Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei emite următorul ordin:
Art. 1
Se aprobă tarifele specifice pentru serviciul de distribuţie a energiei electrice, practicate de Societatea Comercială Enel Distribuţie Dobrogea - S.A., cuprinse în anexa nr. 1 care face parte integrantă din prezentul ordin.
Art. 2
Tariful de distribuţie a energiei electrice utilizat pentru facturare se calculează prin însumarea tarifelor specifice pentru serviciul de distribuţie a energiei electrice prevăzute la art. 1, în funcţie de nivelul de tensiune din punctul de delimitare a instalaţiilor electrice aparţinând operatorului de distribuţie concesionar de cele ale clientului final, stabilit conform contractului de distribuţie a energiei electrice.
Art. 3
Se aprobă preţurile pentru energia electrică reactivă, practicate de Societatea Comercială Enel Distribuţie Dobrogea - S.A., cuprinse în anexa nr. 2 care face parte integrantă din prezentul ordin Energia electrică reactivă se facturează şi se plăteşte conform reglementărilor Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei.
Art. 4
Operatorul concesionar de distribuţie a energiei electrice Societatea Comercială Enel Distribuţie Dobrogea - S.A. duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin, iar entităţile organizatorice din cadrul Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei urmăresc respectarea prevederilor prezentului ordin.
Art. 5
Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi intră în vigoare la data de 1 ianuarie 2014.
-****-

Preşedintele Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei,

Niculae Havrileţ

ANEXA nr. 1: Tarife specifice pentru serviciul de distribuţie a energiei electrice prestat de Societatea Comercială Enel Distribuţie Dobrogea - S.A., valabile începând cu data de 1 ianuarie 2014
Tarifele nu conţin taxa pe valoarea adăugată.

Operator principal de distribuţie

Nivel de tensiune

Tarif specific (lei/MWh)

Societatea Comercială Enel Distribuţie Dobrogea - S.A.

IT

22,07

MT

44,14

JT

145,46

ANEXA nr. 2: Preţurile pentru energia electrică reactivă aplicate de Societatea Comercială Enel Distribuţie Dobrogea - S.A., valabile începând cu data de 1 ianuarie 2014
Preţurile nu conţin taxa pe valoarea adăugată.

Operator principal de distribuţie

Nivel de tensiune

Preţ specific (lei/kVARh)

Societatea Comercială Enel Distribuţie Dobrogea - S.A.

IT

0,0594

MT

0,0594

JT

0,0744

Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 822 din data de 23 decembrie 2013