RAPORT nr. 10475 din 22 octombrie 2013 privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorală Permanentă la Partidul Social Democrat - Organizaţia Sectorului 5 Bucureşti
- extras -
În conformitate cu prevederile art. 35 alin. (1) şi art. 36 alin. (1), (5) şi (6) din Legea nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale, republicată, cu completările ulterioare, şi cu Planul de control pe anul 2013, aprobat de Preşedintele Autorităţii Electorale Permanente, precum şi cu notificarea misiunii de control, în perioada 8 iulie-12 iulie 2013 s-a efectuat controlul finanţării Partidului Social Democrat - Organizaţia Sectorului 5 Bucureşti pentru anul 2012.
I.Constatări:
Ca urmare a verificărilor efectuate asupra documentelor contabile puse la dispoziţia echipei de control s-a constatat că veniturile Partidului Social Democrat - Organizaţia Sectorului 5 Bucureşti au totalizat 203.923,00 lei şi au fost obţinute exclusiv din cotizaţiile membrilor de partid.
De asemenea, s-au mai constatat următoarele:
- nu a fost publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, lista persoanelor care au cotizat sume ce depăşesc, într-un an, 10 salarii minime brute pe ţară, încălcându-se astfel art. 4 alin. (4) din Legea nr. 334/2006, republicată, cu completările ulterioare;
- transferurile de bani către Organizaţia Municipiului Bucureşti nu au fost înregistrate în contabilitate în contul corespunzător.
Pentru nerespectarea prevederilor legale în ceea ce priveşte finanţarea activităţii partidelor politice, Partidul Social Democrat - Organizaţia Sectorului 5 Bucureşti a fost sancţionat conform art. 41 alin. (1) şi art. 42 alin. (1) din Legea nr. 334/2006, republicată, cu completările ulterioare.
II.Recomandări:
- respectarea permanentă a prevederilor Legii nr. 334/2006, republicată, cu completările ulterioare, şi ale Hotărârii Guvernului nr. 749/2007 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale, cu modificările ulterioare;
- respectarea prevederilor privind funcţionarea şi utilizarea conturilor contabile, conform Ordinului ministrului economiei şi finanţelor nr. 1.969/2007 privind aprobarea reglementărilor contabile pentru persoanele juridice fără scop patrimonial.
Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 661 din data de 29 octombrie 2013