DECRET nr. 845 din 10 decembrie 2014 privind promulgarea Legii pentru modificarea şi completarea Legii farmaciei nr. 266/2008
În temeiul prevederilor art. 77 alin. (3) şi ale art. 100 alin. (1) din Constituţia României, republicată,
Preşedintele României decretează:
Articol unic
Se promulgă Legea pentru modificarea şi completarea Legii farmaciei nr. 266/2008 şi se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.
-****-

PREŞEDINTELE ROMÂNIE

TRAIAN BĂSESCU

Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 907 din data de 15 decembrie 2014