ORDIN nr. 870 din 9 iulie 2015 privind modificarea anexei nr. 4 la Ordinul ministrului sănătăţii nr. 398/2013 pentru înfiinţarea comisiilor consultative ale Ministerului Sănătăţii
Văzând Referatul de aprobare nr. N.B. 7.307 din 2015 al Direcţiei generale de asistenţă medicală şi sănătate publică din cadrul Ministerului Sănătăţii,
având în vedere prevederile art. 16 alin. (1) lit. f) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare,
în temeiul prevederilor art. 7 alin. (4) şi ale art. 11 din Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare,
ministrul sănătăţii emite următorul ordin:
Art. I
- Anexa nr. 4 la Ordinul ministrului sănătăţii nr. 398/2013 pentru înfiinţarea comisiilor consultative ale Ministerului Sănătăţii, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 157 din 25 martie 2013, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează:
1.Punctul I "Comisiile de specialitate", se modifică după cum urmează:
a)Numărul curent 2 "Comisia de boli infecţioase" va avea următorul cuprins:
"2. Comisia de boli infecţioase şi de luptă anti-SIDA;"
b)Numărul curent 47 se abrogă.
2.Punctul II "Componenţa nominală a comisiilor de specialitate" se modifică după cum urmează:
a)Numerele curente 2, 7, 12, 19, 22, 27, 34, 42 şi 52 vor avea următorul cuprins:
"2. Comisia de boli infecţioase şi de luptă anti-SIDA
Preşedinte: asist. univ. dr. Liliana Lucia Preoţescu - Bucureşti
Vicepreşedinte: dr. Eugenia Muja - Constanţa
Secretar: dr. George Sebastian Gherlan - Bucureşti
Membri:
Prof. dr. Emanoil Ceauşu - Bucureşti
Prof. dr. Doina Florina Ţăţulescu - Cluj-Napoca
Conf. dr. Marincu Iosif - Timişoara
Şef lucrări dr. Zaharia-Kezdi Erzsebet Iringo - Târgu Mureş
Dr. Carmen Doina Manciuc - Iaşi
.......................................................
7. Comisia de farmacologie clinică, toxicologie şi toxicodependenţă
Preşedinte: prof. dr. Ion Gigel Fulga - Bucureşti
Vicepreşedinte: prof. dr. Anca Dana Buzoianu - Cluj-Napoca
Secretar: dr. farm. Bruno Velescu - Bucureşti
Membri:
Prof. dr. Dumitru Lupuleasa - Bucureşti
Prof. dr. Cristina Adriana Dehelean - Timişoara
Prof. dr. Andrei Tică - Craiova
Conf. dr. Cristina Ghiciuc - Iaşi
.......................................................
12. Comisia de medicină de familie
Preşedinte: dr. Alina Florentina Beuca - Bucureşti
Vicepreşedinte: prof. dr. Viorela Enăchescu - Craiova
Secretar: dr. Adrian Grom - Vaslui
Membri:
Prof. dr. Afilon Jompan - Timişoara
Dr. Adela Iancu - Bucureşti
.......................................................
19. Comisia de paliaţie
Preşedinte: conf. dr. Daniela Moşoiu - Braşov
Vicepreşedinte: dr. Angelica Lascu - Constanţa
Secretar: dr. Lăcrămioara Olariu - Iaşi
Membri:
Asist. univ. dr. Estera Boeriu - Timişoara
Adriana Căruntu - Bucureşti
.......................................................
22. Comisia de psihiatrie şi psihiatrie pediatrică
Preşedinte: şef lucrări dr. Ion Udriştoiu - Craiova
Vicepreşedinte: prof. dr. Iuliana Dobrescu - Bucureşti
Secretar: dr. Ileana Botezat-Antonescu - Bucureşti
Membri:
Prof. dr. Ştefan Milea - Bucureşti
Prof. dr. Liviu Stoica - Alba Iulia
Şef lucrări dr. Anamaria Ciubară - Iaşi
Asist. univ. dr. Laura Mateescu - Bucureşti
Dr. Simona Macovei - Bucureşti
Dr. Elena Bordea - Bucureşti
Dr. Dan Roşca - Bucureşti
Dr. Victoria Irimia - Piteşti
.......................................................
27. Comisia de chirurgie generală
Preşedinte: prof. dr. Ion Georgescu - Craiova
Vicepreşedinte: cercetător ştiinţific I dr. Narcis Copcă - Bucureşti
Secretar: şef lucrări dr. Sorin Constantin Păun - Bucureşti
Membri:
Prof. dr. Florian Popa - Bucureşti
Prof. dr. Ştefan Georgescu - Iaşi
Prof. dr. Vasile Sârbu - Constanţa
Conf. dr. Horia Doran - Bucureşti
Conf. dr. Ion Lică - Bucureşti
Şef lucrări dr. Cristian Iorga - Bucureşti
Asist. univ. dr. Ionuţ Negoi - Bucureşti
Dr. Gheorghe Borcean - Caransebeş
Dr. Viorel Crihană - Bucureşti
Dr. Gabriel Mitulescu - Bucureşti
.......................................................
34. Comisia de ortopedie şi traumatologie
Preşedinte: prof. dr. Horia Vermeşan - Timişoara
Vicepreşedinte: conf. dr. Dan Grecu - Craiova
Secretar: dr. Emil Mareş - Bucureşti
Membri:
Dr. Alexandru Bogdan Ciubară - Iaşi
Conf. dr. Tudor Sorin Pop - Târgu Mureş
.......................................................
42. Comisia de radiologie-imagistică medicală şi medicină nucleară
Preşedinte: prof. dr. Sorin Marian Dudea - Cluj-Napoca
Vicepreşedinte: prof. dr. Constantin Zaharia - Bucureşti
Secretar: conf. dr. Radu Baz - Constanţa
Membri:
Prof. dr. Radu Ion Badea - Cluj-Napoca
Prof. dr. Mircea Marian Buruian - Târgu Mureş
Prof. dr. Ioana Lupescu - Bucureşti
Conf. dr. Gabriel Andrieş - Cluj-Napoca
.......................................................
52. Comisia pentru tehnologii înalte
Preşedinte: prof. dr. Dan Enescu - Bucureşti
Vicepreşedinte: prof. dr. Mircea Ifrim - Bucureşti
Secretar: dr. Lucian Alecu - Bucureşti
Membri:
Prof. dr. Radu Deac - Târgu Mureş
Prof. dr. Ion Anghel - Bucureşti
Prof. dr. Adrian Barbilian - Bucureşti."
b)Numărul curent 47 se abrogă.
Art. II
Membrii comisiilor consultative ale Ministerului Sănătăţii şi direcţiile de specialitate din cadrul Ministerului Sănătăţii vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.
Art. III
Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
-****-

p. Ministrul sănătăţii,

Alin Iulian Tucmeanu,

secretar de stat

Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 521 din data de 13 iulie 2015