ORDIN nr. 1620 din 4 decembrie 2014 pentru modificarea anexei la Ordinul ministrului transporturilor, construcţiilor şi turismului nr. 1.151/2006 privind aprobarea tarifelor pentru prestaţiile de servicii specifice efectuate de Centrul Român pentru Pregătirea şi Perfecţionarea Personalului din Transporturi Navale - CERONAV
În temeiul prevederilor art. 14 alin. (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 19/1997 privind transporturile, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 11 alin. (4) din Ordonanţa Guvernului nr. 42/1997 privind transportul maritim şi pe căile navigabile interioare, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 10 alin. (1) lit. a) din Hotărârea Guvernului nr. 449/2003 privind organizarea şi funcţionarea Centrului Român pentru Pregătirea şi Perfecţionarea Personalului din Transporturi Navale - CERONAV, cu modificările ulterioare, şi ale art. 5 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 24/2013 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Transporturilor, cu modificările şi completările ulterioare,
ministrul transporturilor emite următorul ordin:
Art. I
- Anexa la Ordinul ministrului transporturilor, construcţiilor şi turismului nr. 1.151/2006 privind aprobarea tarifelor pentru prestaţiile de servicii specifice efectuate de Centrul Român pentru Pregătirea şi Perfecţionarea Personalului din Transporturi Navale - CERONAV, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 600 din 11 iulie 2006, cu modificările ulterioare, se modifică şi se înlocuieşte cu anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.
Art. II
Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
-****-

p. Ministrul transporturilor,

Marius Mitică Mărgărit,

subsecretar de stat

ANEXĂ: TARIFELE pentru prestaţiile de servicii specifice efectuate de Centrul Român pentru Pregătirea şi Perfecţionarea Personalului din Transporturi Navale - CERONAV
(- Anexa la Ordinul nr. 1.151/2006)

Nr. crt.

Denumirea cursului

Cod

Durata (ore)

Tariful cu discount de 10%
(lei/cursant)

Tariful cu discount de 8% (lei/cursant)

Tariful cu discount de 6% (lei/cursant)

Tariful cu discount de 4% (lei/cursant)

Tariful cu discount de 2% (lei/cursant)

Tariful cursului (lei/cursant)

Tranşe nr. de cursanţi pentru care se va aplica marja de reducere

peste 1001

501-1000

101-500

21-100

0-20

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

I. TARIFE CURSURI OBLIGATORII PENTRU PERSONALUL DIN TRANSPORTURILE NAVALE

CURSURI OBLIGATORII ÎN MATERIE DE SIGURANŢA MARITIMA NECESARE EMITERII CERTIFICATELOR DE COMPETENŢA ŞI ATESTATELOR PENTRU PERSONALUL NAVIGANT MARITIM SAU CERTIFICĂRII PERSONALULUI NAVIGANT MARITIM-PORTUAR CARE INTRĂ SUB INCIDENŢA CONVENŢIEI STCW

CURSURI INIŢIALE

A. Cursuri iniţiale - brevete compartiment punte

1

Navigaţie radar, radar plotting şi folosirea ARPA (Radar navigation, radar plotting and use of ARPA) - Nivel operaţional - iniţial

RNPO-I

40

812

822

839

857

875

893

2

Limba engleză maritimă (Maritime English) - Punte - iniţial

ME-D-I

32

536

542

554

566

577

589

3

Certificat general de operator GMDSS (GMDSS-GOC) - iniţial

GMDSS-GOC I

144

2.664

2.696

2.754

2.813

2.872

2.930

4

Certificat restrâns de operator GMDSS (GMDSS-ROC)

GMDSS-ROC

40

738

747

763

779

795

812

B. Cursuri iniţiale - brevete compartiment maşină

1

Limba engleză maritimă (Maritime English) - Maşină - iniţial

ME-E-I

32

536

542

554

566

577

589

C. Cursuri iniţiale - comune - compartimente punte şi maşină

1

Transportul şi manipularea mărfurilor periculoase (Transport and handling of dangerous, hazardous and harmful cargoes) - iniţial

THDHHC-I

32

503

509

520

532

543

554

2

Prevenirea poluării mediului marin, MARPOL 73/78 (Prevention of pollution of the marine environment - MARPOL 73/78) - iniţial

PPME-I

32

496

502

513

524

535

546

3

Tehnici individuale de supravieţuire pe mare (Proficiency in personal survival techniques) - iniţial

PST-I

16

266

269

275

281

286

292

4

Competenţă în utilizarea mijloacelor de supravieţuire şi a bărcilor de salvare, altele decât bărcile rapide de salvare (Proficiency in survival craft and rescue boats other than fast rescue boats) - iniţial

PSCRB-I

32

549

556

568

580

592

604

5

Protecţie individuală şi responsabilităţi sociale la bordul navei (Personal safety and social responsibilities on board ships) - iniţial

PSSRBS-I

32

515

521

532

544

555

566

6

Prevenirea şi lupta contra incendiilor. Nivel avansat (Advanced fire fighting) - iniţial

AFF-I

56

982

994

1.015

1.037

1.058

1.080

7

Prim ajutor medical (Medical first aid) - iniţial

MFA-I

32

514

520

531

543

554

565

8

Asistenţă medicală (Medical care) - iniţial

MC-I

48

761

770

787

803

820

837

9

Evaluarea competenţelor pe simulator - personal brevetat compartiment punte

ECSP

16

666

674

689

703

718

733

10

Evaluarea competenţelor pe simulator - personal brevetat compartiment maşină

ECSM

16

787

796

814

831

848

866

11

Pregătire de bază pentru siguranţa maritimă, punte managerial (comandant, ofiţer punte secund)

BST-PM

120

2.124

2.171

2.218

2.266

2.313

2.360

12

Pregătire de bază pentru siguranţa maritimă, punte operaţional (ofiţer punte)

BST-PO

120

2.124

2.171

2.218

2.266

2.313

2.360

13

Pregătire de bază pentru siguranţa maritimă, maşină managerial (şef mecanic/electrician, ofiţer mecanic/electrician secund)

BST-MM

104

1.827

1.868

1.908

1.949

1.989

2.030

14

Pregătire de bază pentru siguranţa maritimă, maşină operaţional (ofiţer mecanic şi ofiţer electrician)

BST-MO

104

1.827

1.868

1.908

1.949

1.989

2.030

15

Pregătire de bază pentru siguranţa maritimă, iniţial (ofiţeri punte, maşină, electricieni)

BST-I

120

2.124

2.171

2.218

2.266

2.313

2.360

D. Cursuri iniţiale - certificate de capacitate şi certificate GMDSS

1

Curs de promovare pentru obţinerea certificatului de capacitate de timonier maritim

CPCTM

56

1.268

1.284

1.311

1.339

1.367

1.395

2

Program de calificare pentru obţinerea certificatului de capacitate de motorist (inclusiv pachetul obligatoriu pentru siguranţă maritimă)

CCMOT

720

2.933

2.968

3.032

3.097

3.162

3.226

3

Program de calificare pentru obţinerea certificatului de capacitate de motorist (fără pachetul obligatoriu pentru siguranţă maritimă)

CCMOT

560

2.086

2.112

2.157

2.203

2.249

2.295

4

Curs de adaptare pentru obţinerea certificatului de capacitate de motorist

CAMOT

40

1.109

1.130

1.151

1.173

1.196

1.220

5

Program de pregătire de bază pentru siguranţa maritimă

BST

80

1.221

1.236

1.263

1.289

1.317

1.344

 

Modul 1. Tehnici individuale de supravieţuire

BST-PST

16

251

254

260

265

271

276

 

Modul 2. Prevenirea şi lupta contra incendiilor - Nivel de bază

BST-BFF

24

382

387

395

404

412

421

 

Modul 3. Prim ajutor medical elementar

BST-EFA

24

346

350

358

365

373

381

 

Modul 4. Protecţie individuală şi responsabilităţi sociale la bordul navei

BST-PSSRBS

16

242

245

250

255

261

266

6

Familiarizare de siguranţă pentru personal nebrevetat

FSTRC

32

468

474

484

494

504

515

 

Modul 1. Prevenirea şi combaterea poluării marine cauzate de nave

FSTRC-MPSPR

16

229

232

237

242

247

252

 

Modul 2. Manipularea şi transportul mărfurilor periculoase

FSTRC-THDHHC

16

239

242

247

252

257

263

7

Competenţa în utilizarea mijloacelor de supravieţuire şi a bărcilor de salvare, altele decât bărcile rapide de salvare (Proficiency in survival craft and rescue boats other than fast rescue boats)

PSCRB-N

16

264

267

273

278

284

290

8

Limba engleză maritimă. Vocabular frazeologic punte

MELTD

32

480

486

497

507

518

528

9

Limba engleză maritimă. Vocabular frazeologic maşină

MELTE

32

496

502

513

524

535

546

10

Pregătire de bază pentru siguranţa maritimă, personal suport (certificate capacitate compartimente punte, maşină, electric, cadeţi)

BST-PS

112

1.665

1.702

1.739

1.776

1.813

1.850

E. Cursuri iniţiale pentru personalul cu atribuţii specifice la bordul navei

1

Competenţă în utilizarea bărcilor rapide de salvare

PFRB

32

702

711

726

742

757

773

2

Ofiţer cu securitatea navei

SSO-I

24

425

430

440

449

458

468

3

Familiarizare privind securitatea navei

SSA

8

179

181

185

189

193

197

4

Sarcini specifice de securitate la bordul navei

SSD

16

375

380

388

396

404

413

F. Cursuri iniţiale pentru personalul îmbarcat la bordul navelor cu caracteristici speciale

1

Familiarizare nave pentru transport produse petroliere, chimice - iniţial

BTOCT-I

32

774

788

803

819

835

851

2

Familiarizare nave pentru transport gaze lichefiate - iniţial

BTLG-I

32

764

778

792

808

824

840

3

Familiarizare nave pentru transport produse petroliere, chimice sau gaze lichefiate

TF-I

56

899

910

930

950

970

989

4

Specializare nave pentru transport produse petroliere

STOT-I

80

1.698

1.718

1.755

1.793

1.830

1.868

5

Specializare nave pentru transport produse chimice

STCT-I

56

1.289

1.305

1.333

1.361

1.390

1.418

6

Specializare nave pentru transport gaze lichefiate

STLGT-I

56

1.216

1.231

1.258

1.284

1.311

1.338

7

Curs obligatoriu pentru personalul îmbarcat la bordul navelor de pasageri de tip Ro-Ro şi la bordul navelor de pasageri, altele decât nave de tip Ro-Ro

CBP

32

487

493

503

514

525

535

8

Pregătire de bază pentru siguranţa maritimă, auxiliari

BST-A

80

1.395

1.426

1.457

1.488

1.519

1.550

CURSURI DE ACTUALIZARE

G. Cursuri de actualizare - brevete compartiment punte

1

Radar ARPA, activitatea echipei de cart în comandă, căutare şi salvare - Nivel managerial (Radar ARPA, bridge teamwork, search and rescue - Managerial Level)

RBTSRM-A

24

465

470

481

491

501

511

2

Navigaţie radar, radar plotting şi folosirea ARPA - Nivel operaţional (Radar navigation, radar plotting and use of ARPA - Operational Level)

RNPO-A

24

502

508

519

530

542

553

3

Limba engleză maritimă - Punte (Maritime English)

ME-D-A

16

278

282

288

294

300

306

4

Certificat de operator general GMDSS (GMDSS-GOC)

R GMDSS GOC

40

754

763

779

796

812

829

H. Cursuri de actualizare - brevete compartiment maşină

1

Limba engleză maritimă - Maşină (Maritime English)

ME-E-A

16

278

282

288

294

300

306

I. Cursuri de actualizare - comune - compartimente punte şi maşină

1

Transportul şi manipularea mărfurilor periculoase (Transport and handling of dangerous, hazardous and harmful cargoes)

THDHHC-A

16

257

261

266

272

278

283

2

Prevenirea poluării mediului marin, MARPOL 73/78 (Prevention of pollution of the marine environment - MARPOL 73/78)

PPME-A

16

253

256

262

267

273

279

3

Tehnici individuale de supravieţuire pe mare (Proficiency in personal survival techniques)

PST-A

8

146

148

151

154

157

160

4

Competenţa în utilizarea mijloacelor de supravieţuire şi a bărcilor de salvare, altele decât bărcile rapide de salvare (Proficiency in survival craft and rescue boats other than fast rescue boats)

PSCRB-A

16

282

286

292

298

304

311

5

Protecţie individuală şi responsabilităţi sociale la bordul navei (Personal safety and social responsibilities on board ships)

PSSRBS-A

16

257

261

266

272

278

283

6

Prevenirea şi lupta contra incendiilor. Nivel avansat (Advanced fire fighting)

AFF-A

24

419

424

433

442

452

461

7

Prim ajutor medical (Medical first aid)

MFA-A

16

254

257

263

269

274

280

8

Asistenţă medicală (Medical care)

MC-A

24

392

397

405

414

422

431

J. Cursuri de actualizare pentru personalul îmbarcat la bordul navelor cu caracteristici speciale

1

Familiarizare nave pentru transport produse petroliere, chimice - actualizare

BTOCT-A

16

371

378

385

393

401

409

2

Familiarizare nave pentru transport gaze lichefiate - actualizare

BTLG-A

16

371

378

385

393

401

409

3

Familiarizare nave pentru transport produse petroliere, chimice sau gaze lichefiate

TF-A

40

681

689

704

719

734

749

4

Specializare nave pentru transport produse petroliere

STOT-A

32

894

905

925

944

964

984

5

Specializare nave pentru transport produse chimice

STCT-A

24

760

769

786

802

819

836

6

Specializare nave pentru transport gaze lichefiate

STLGT-A

24

739

748

764

780

797

813

K. Cursuri de actualizare pentru personalul cu atribuţii specifice la bordul navei

1

Ofiţer cu securitatea navei

SSO-A

8

129

131

134

136

139

142

CURSURI DE RECONFIRMARE

L. Cursuri de reconfirmare - brevete compartiment punte

1

Reconfirmare brevet ofiţer punte - Nivel managerial

CRMNG

40

1.454

1.471

1.503

1.535

1.567

1.599

2

Reconfirmare brevet ofiţer punte - Nivel operaţional

CROP

40

1.390

1.407

1.438

1.468

1.499

1.529

M. Cursuri de reconfirmare - brevete compartiment maşină

1

Reconfirmare brevet ofiţer mecanic - Nivel managerial

RBOMNM

80

2.549

2.580

2.636

2.692

2.748

2.804

2

Reconfirmare brevet ofiţer mecanic - Nivel operaţional

ROM-NOP

80

2.549

2.580

2.636

2.692

2.748

2.804

N. Cursuri de reconfirmare - certificate de capacitate

1

Curs de reconfirmare a certificatului de capacitate de timonier maritim

CRCCTM

24

807

816

834

852

870

887

2

Curs de reconfirmare a certificatului de capacitate de motorist

CRCCM

24

876

887

906

926

945

964

CURSURI DE PROMOVARE BREVETE NIVEL MANAGERIAL

1

Program de pregătire ofiţer mecanic nivel managerial pentru nave al căror motor principal dezvoltă o putere de propulsie de 3.000 KW şi mai mare

MANAG-E

1386

8.597

8.756

8.922

9.093

9.271

9.457

2

Program de pregătire ofiţer mecanic nivel managerial pentru nave al căror motor principal dezvoltă o putere de propulsie de 3.000 KW şi mai mare

MANAG-E

1296

8.271

8.424

8.583

8.748

8.920

9.098

3

Program de pregătire ofiţer punte nivel managerial pentru nave de 500 GRT şi mai mari

MANAG-P

702

6.310

6.427

6.548

6.674

6.805

6.941

CURSURI DE PROMOVARE BREVETE NIVEL OPERAŢIONAL ŞI MANAGERIAL

1

Navigaţie folosind Dispozitive de Afişare a Hărţilor Electronice - ECDIS pentru asigurarea siguranţei navigaţiei - curs iniţial, nivelurile managerial şi operaţional

ECDIS-I

40

1.177

1.199

1.222

1.245

1.270

1.295

2

Navigaţie folosind Dispozitive de Afişare a Hărţilor Electronice - ECDIS pentru asigurarea siguranţei navigaţiei - curs de actualizare nivel operaţional

ECDIS-A

24

706

719

733

747

762

777

3

Managementul resurselor umane şi aplicarea principiilor de conducere şi muncă în echipă în compartimentul punte - nivel operaţional

HELM-PO

40

1.161

1.182

1.205

1.228

1.252

1.277

4

Managementul resurselor umane şi aplicarea principiilor de conducere şi muncă în echipă în compartimentul punte - nivel managerial

HELM-PM

40

1.161

1.182

1.205

1.228

1.252

1.277

5

Managementul resurselor umane şi aplicarea principiilor de conducere şi muncă în echipă în compartimentul maşini - nivel operaţional

HELM-MO

40

1.161

1.182

1.205

1.228

1.252

1.277

6

Managementul resurselor umane şi aplicarea principiilor de conducere şi muncă în echipă în compartimentul maşini - nivel managerial

HELM-MM

40

1.161

1.182

1.205

1.228

1.252

1.277

EVALUARE CURSANŢI TERŢI PENTRU CURSURI ORGANIZATE PE BAZA DE PROTOCOL PENTRU STUDENŢII/ELEVII FORMELOR DE PREGĂTIRE APROBATA ÎN CONFORMITATE CU ART. 7 ALIN. (3) DIN ORDINUL MINISTRULUI TRANSPORTURILOR, CONSTRUCŢIILOR ŞI TURISMULUI NR. 1.627/2006 PENTRU APROBAREA CRITERIILOR MINIME DE PREGĂTIRE ŞI PERFECŢIONARE A PERSONALULUI NAVIGANT MARITIM ROMÂN ŞI A SISTEMULUI DE RECUNOAŞTERE A CERTIFICATELOR DE COMPETENŢĂ, CU MODIFICĂRILE ŞI COMPLETĂRILE ULTERIOARE

1

Navigaţie radar, radar plotting şi folosirea ARPA - Nivel operaţional - iniţial

RNPO-I

9

168

170

173

177

181

185

2

Limba engleză maritimă - Punte - iniţial

ME-D-I

5

90

91

93

95

97

99

3

Limba engleză maritimă - Maşină -iniţial

ME-E-I

2

34

35

36

36

37

38

4

Certificat general de operator GMDSS - iniţial

GMDSS-GOC-I

16

308

312

319

326

333

339

5

Transportul şi manipularea mărfurilor periculoase - iniţial

THDHHC-I

5

72

73

74

76

78

79

6

Prevenirea poluării mediului marin MARPOL 73/78 - iniţial

PPME-I

5

71

72

73

75

76

78

7

Tehnici individuale de supravieţuire pe mare - iniţial

PST-I

2

57

58

59

61

62

63

8

Competenţă în utilizarea mijloacelor de supravieţuire şi a bărcilor de salvare, altele decât bărcile rapide de salvare - iniţial

PSCRB-I

3

56

57

58

59

61

62

9

Protecţie individuală şi responsabilităţi sociale la bordul navei - iniţial

PSSRBS-I

5

72

73

74

76

78

79

10

Prevenirea şi lupta contra incendiilor - Nivel avansat - iniţial

AFF-I

4

123

124

127

130

133

135

11

Prim ajutor medical - iniţial

MFA-I

3

43

43

44

45

46

47

12

Program de pregătire de bază pentru siguranţa maritimă - Protecţie individuală şi responsabilităţi sociale la bordul navei

BST-PSSRBS

4

50

51

52

53

54

55

13

Program de pregătire de bază pentru siguranţa maritimă - Prevenirea şi lupta contra incendiilor - bază

BST-BFF

5

97

98

100

102

104

107

14

Program de pregătire de bază pentru siguranţa maritimă - Tehnici individuale de supravieţuire pe mare

BST-PST

5

79

80

82

84

85

87

15

Program de pregătire de bază pentru siguranţa maritimă - Prim ajutor medical elementar

BST-EFA

4

50

51

52

53

54

55

16

Sarcini specifice de securitate la bordul navei

SSDs

2

27

28

28

29

29

30

17

Pregătire de bază pentru siguranţa maritimă - evaluare (pentru studenţii/elevii formelor de pregătire aprobată, conform Ordinului ministrului transporturilor nr. 1.252/2014 pentru aprobarea criteriilor minime de pregătire şi perfecţionare a personalului navigant maritim român şi a sistemului de recunoaştere a brevetelor şi a certificatelor de capacitate)

BST-s

12

315

322

329

336

343

350

II. CURSURI OBLIGATORII NECESARE EMITERII CERTIFICATELOR DE COMPETENŢA ŞI ATESTATELOR PENTRU PERSONAL NAVIGANT MARITIM, MARITIM-PORTUAR ŞI PERSONALULUI NAVIGANT PENTRU NAVELE DE NAVIGAŢIE INTERIOARĂ CARE INTRĂ SUB INCIDENŢA CONVENŢIEI STCW

A. Cursuri obligatorii pentru personalul din compartimentul maşină

1

Managementul activităţii şi resurselor echipei de cart în compartimentul maşini - iniţial

ETRM-I

40

1.396

1.412

1.443

1.474

1.504

1.535

2

Managementul activităţii şi resurselor echipei de cart în compartimentul maşini - actualizare

ETRM-A

24

826

836

855

873

891

909

B. Cursuri obligatorii pentru personalul din compartimentul electric

1

Curs de promovare de la nivel operaţional la nivel managerial pentru obţinerea brevetului de şef electrician maritim

CPSELM

120

2.314

2.341

2.392

2.443

2.494

2.545

2

Curs de specializare - adaptare pentru obţinerea certificatului de capacitate de electrician de bord

CSAEB

120

2.341

2.369

2.420

2.472

2.523

2.575

C. Cursuri obligatorii pentru personalul nebrevetat maritim şi maritim-portuar

1

Curs de specializare pentru obţinerea certificatului de capacitate de fitter

CSFT

144

2.427

2.456

2.510

2.563

2.617

2.670

2

Curs de specializare pompagiu

CSP

56

844

854

873

891

910

929

3

Curs de specializare pentru obţinerea certificatului de capacitate de conducător de şalupă maritimă

CPCSM

80

1.575

1.594

1.628

1.663

1.698

1.732

4

Program calificare pentru obţinerea certificatului de capacitate de marinar (inclusiv pachetul obligatoriu pentru siguranţă maritimă)

CCMAR

584

2.490

2.520

2.574

2.629

2.684

2.739

5

Program calificare pentru obţinerea certificatului de capacitate de marinar (fără pachetul obligatoriu pentru siguranţă maritimă)

CCMAR

424

1.993

2.017

2.060

2.104

2.148

2.192

D. Cursuri obligatorii pentru personalul maritim-portuar

1

Curs de specializare pentru obţinerea brevetului de căpitan maritim-portuar

CSCMP

64

1.022

1.035

1.057

1.080

1.102

1.125

2

Curs de specializare pentru obţinerea brevetului de şef mecanic maritim-portuar

CSSMMP

120

2.110

2.136

2.182

2.229

2.275

2.322

3

Curs de specializare pentru obţinerea brevetului de ofiţer electrician maritim-portuar

CSOEMP

120

2.521

2.551

2.607

2.662

2.718

2.773

E. Cursuri obligatorii pentru personalul maritim-portuar cu atribuţii specifice

1

Ofiţer desemnat cu securitatea companiei

CSO

40

889

900

919

939

958

978

2

Curs de actualizare - Ofiţer pentru securitatea companiei

UC-CSO

16

371

380

388

396

404

413

3

Ofiţer desemnat cu securitatea facilităţii portuare

PFSO

40

889

900

919

939

958

978

4

Curs de actualizare - Ofiţer desemnat cu securitatea facilităţii portuare

UC-PFSO

16

380

388

397

405

414

422

F. Cursuri obligatorii pentru piloţii maritimi, alţii decât piloţii de mare largă

1

Curs de specializare Pilot maritim aspirant

CSPMA

80

2.133

2.159

2.206

2.253

2.300

2.347

2

Reconfirmare brevete Piloţi maritimi I/II pentru porturile maritime Constanţa, Mangalia, Midia

RBPM-CMM

24

589

596

609

622

635

648

3

Curs de specializare Pilot maritim aspirant pentru Canalul Dunăre - Marea Neagră

CSPMA-CDMN

40

1.041

1.054

1.077

1.099

1.122

1.145

4

Reconfirmare brevete Piloţi maritimi I/II pentru Canalul Dunăre - Marea Neagră

RBPM-CDMN

24

585

592

605

617

630

643

5

Program de specializare Pilot maritim aspirant pentru sectorul rada Sulina - km 175

PSPMA

48

1.374

1.390

1.420

1.451

1.481

1.511

6

Program de reconfirmare brevete Pilot maritim I/II pentru sectorul rada Sulina - km 175

PPM-R

32

802

812

830

847

865

883

7

Efectuarea manevrei navei cu ajutorul simulatorului (Ship Handling and Manoeuvring Simulation)

SHMS

40

1.487

1.505

1.538

1.571

1.603

1.636

8

Efectuarea manevrei navei cu ajutorul simulatorului - reconfirmare

SHMS-R

24

995

1.007

1.029

1.051

1.073

1.095

9

Managementul activităţii şi resurselor echipei de cart în comandă (Bridge team and resource management course) - iniţial

BTRM-I

40

1.383

1.400

1.430

1.460

1.491

1.521

10

Managementul activităţii şi resurselor echipei de cart în comandă (Bridge team and resource management course) - actualizare

BTRM-A

24

833

843

861

879

898

916

11

Evaluarea competenţelor pe simulator - personal piloţi maritimi, alţii decât piloţii de mare largă

ECSPPM

16

657

671

686

700

715

730

G. Cursuri obligatorii pentru conducătorii de ambarcaţiuni de agrement

1

Program de specializare pentru obţinerea certificatului de Conducător ambarcaţiune agrement clasa "B"

PSCAA

40

1.919

1.942

1.984

2.026

2.068

2.111

2

Curs de pregătire pentru obţinerea certificatului de conducător de ambarcaţiune de agrement clasa A

CPCCAA-A

32

1.732

1.753

1.791

1.829

1.867

1.905

3

Curs de pregătire pentru obţinerea certificatului de conducător de ambarcaţiune de agrement clasa B

CPCCAA-B

24

1.527

1.545

1.579

1.612

1.646

1.680

4

Curs de specializare Manevra ambarcaţiunilor cu vele (Sail Craft Manoeuvre)

SCM

32

2.108

2.134

2.180

2.226

2.273

2.319

III. CURSURI PENTRU PERSONALUL NAVIGANT PENTRU NAVELE DE NAVIGAŢIE INTERIOARĂ

CURSURI OBLIGATORII PERSONAL NAVIGANT FLUVIAL - conform Ordinului ministrului transporturilor, construcţiilor şi turismului nr. 318/2006 privind aprobarea standardelor de instruire, confirmarea competenţei şi eliberarea documentelor de atestare a personalului navigant pentru navele de navigaţie interioară care abordează pavilion român

CURSURI INIŢIALE

1

Program de specializare "Utilizator radar pe căile navigabile interioare"

PSIUR-I

80

1.210

1.225

1.251

1.278

1.304

1.331

2

Program de specializare "Operator radiotelefonist în serviciul radiotelefonic pe căile navigabile"

PSORAD-I

80

1.349

1.365

1.394

1.424

1.454

1.483

3

Program de specializare "Prevenirea şi combaterea poluării apelor interioare navigabile"

PSPPAI-I

40

696

705

720

735

750

766

4

Program de specializare "Manipularea şi transportul mărfurilor periculoase pe ape interioare"

PSIMTMP-I

56

920

931

952

972

992

1.012

5

Curs de pregătire special pentru transport de pasageri

CPSTP

40

607

614

627

641

654

667

6

Program de formare "Expert în navigaţie cu pasageri"

PFENP-I

40

659

667

681

696

710

725

7

Program de specializare "Acordarea primului ajutor medical"

PSPAM-I

24

474

480

490

501

511

522

8

Program de specializare "Utilizare aparat de respirat"

PSUAR-I

32

601

609

622

635

648

661

9

Program de calificare pentru obţinerea brevetului de mecanic fluvial

PCMF

560

2.304

2.332

2.383

2.433

2.484

2.535

10

Program de formare profesională a operatorilor de transport

PFPOT

120

1.975

1.999

2.042

2.086

2.129

2.172

11

Program de specializare "Consilier de siguranţă pentru transportul pe căile navigabile interioare a mărfurilor periculoase"

PSCS-I

136

2.695

2.727

2.787

2.846

2.904

2.965

 

Modul 1. Clasa 1 - Materii şi obiecte explozive

 

24

475

481

491

502

512

523

 

Modul 2. Clasa 2 - Gaze

 

24

475

481

491

502

512

523

 

Modul 3. Clasa 7 - Materii radioactive

 

32

635

642

656

670

684

698

 

Modul 4. Clasele 3, 4, 5, 6, 8 şi 9 de mărfuri periculoase

 

32

635

642

656

670

684

698

 

Modul 5. Numerele ONU 1202, 1203 şi 1223 atribuite mărfurilor periculoase

 

24

475

481

491

502

512

523

CURSURI DE ACTUALIZARE

1

Program de specializare "Operator radiotelefonist în serviciul radiotelefonic pe căile navigabile"

PSORAD-A

40

884

894

914

933

953

972

2

Program de specializare "Prevenirea şi combaterea poluării apelor interioare navigabile"

PSPPAI-A

32

621

629

642

656

670

683

3

Program de specializare "Manipularea şi transportul mărfurilor periculoase pe ape interioare"

PSIMTMP-A

24

445

450

460

470

480

490

4

Program de formare "Expert în navigaţia cu pasageri"

PFENP-A

16

305

309

316

322

329

336

5

Program de specializare "Acordarea primului ajutor medical"

PSPAM-A

8

192

194

198

203

207

211

6

Program de specializare "Utilizare aparat de respirat"

PSUAR-A

16

369

373

381

390

398

406

7

Program de specializare "Consilier de siguranţă pentru transportul pe căile navigabile interioare a mărfurilor periculoase"

PSCS-A

70

1.385

1.405

1.435

1.465

1.495

1.525

 

Modul 1. Clasa 1 - Materii şi obiecte explozive

 

14

277

281

287

293

299

305

 

Modul 2. Clasa 2 - Gaze

 

14

277

281

287

293

299

305

 

Modul 3. Clasa 7 - Materii radioactive

 

14

277

281

287

293

299

305

 

Modul 4. Clasele 3, 4, 5, 6, 8 şi 9 de mărfuri periculoase

 

14

277

281

287

293

299

305

 

Modul 5. Numerele ONU 1202, 1203 şi 1223 atribuite mărfurilor periculoase

 

14

277

281

287

293

299

305

8

Specializare "Stabilitatea navelor de transport mărfuri periculoase pe ape interioare"

PSSNTMP

16

549

559

570

581

592

604

Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 907 din data de 15 decembrie 2014