RECTIFICARE din 11 septembrie 2014 în anexa la Ordinul ministrului culturii şi patrimoniului naţional nr. 2.361/2010 pentru modificarea anexei nr. 1 la Ordinul ministrului culturii şi cultelor nr. 2.314/2004 privind aprobarea Listei monumentelor istorice, actualizată, şi a Listei monumentelor istorice dispărute, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 670 bis din 1 octombrie 2010
În anexa la Ordinul ministrului culturii şi patrimoniului naţional nr. 2.361/2010 pentru modificarea anexei nr. 1 la Ordinul ministrului culturii şi cultelor nr. 2.314/2004 privind aprobarea Listei monumentelor istorice, actualizată, şi a Listei monumentelor istorice dispărute, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 670 bis din 1 octombrie 2010, se face următoarea rectificare:
- în lista monumentelor istorice situate în judeţul Dolj, la nr. crt. 339, la coloana unde se menţionează adresa la care este situat monumentul istoric "Casa Boicescu", cod LMI 2010 DJ-II-m-B-08145, în loc de: "Calea Unirii 44" se va citi: "Calea Unirii 48".
Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 668 din data de 11 septembrie 2014