HOTĂRÂRE nr. 923 din 3 noiembrie 2015 privind aprobarea stemei comunei Mihai Eminescu, judeţul Botoşani
În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 10 alin. 2 din Legea nr. 102/1992 privind stema ţării şi sigiliul statului,
Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.
Articol unic
(1)Se aprobă stema comunei Mihai Eminescu, judeţul Botoşani, prevăzută în anexa nr. 1.
(2)Descrierea şi semnificaţiile elementelor însumate ale stemei sunt prevăzute în anexa nr. 2.
(3)Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
-****-

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice,

Sevil Shhaideh

ANEXA nr. 1: STEMA comunei Mihai Eminescu, judeţul Botoşani
ANEXA nr. 2: DESCRIEREA ŞI SEMNIFICAŢIILE elementelor însumate ale stemei comunei Mihai Eminescu, judeţul Botoşani
Descrierea stemei
Potrivit anexei nr. 1, stema comunei Mihai Eminescu se compune dintr-un scut triunghiular cu marginile rotunjite, tăiat de o fascie crenelată.
În partea superioară, în câmp verde, se află o carte deschisă din argint, cu legăturile şi scoarţele din aur, din care iese un luceafăr cu şapte raze de aur, raza cea mai de jos fiind prelungită până în mijlocul cărţii.
În partea inferioară se află un zid de argint cu rosturile negre.
Scutul este timbrat de o coroană murală de argint cu un turn crenelat.
Semnificaţiile elementelor însumate
Câmpul verde face trimitere ia pădurile seculare care acoperă şi astăzi o parte din teritoriul localităţii şi au fost făcute cunoscute de versurile marelui poet Mihai Eminescu.
Cartea şi luceafărul amintesc de satul Ipoteşti, locul de naştere al poetului, care dă numele localităţii.
Zidul de argint şi fascia crenelată reprezintă cele două cetăţi dacice de la Stânceşti.
Coroana murală cu un turn crenelat semnifică faptul că localitatea are rangul de comună.
Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 966 din data de 28 decembrie 2015