ORDIN nr. 2111 din 17 februarie 2015 pentru modificarea denumirii Corului Naţional de Cameră "Madrigal" în Corul Naţional de Cameră "Madrigal - Marin Constantin"
În conformitate cu prevederile art. 2 lit. b) din Ordonanţa Guvernului nr. 63/2002 privind atribuirea sau schimbarea de denumiri, aprobată cu modificări prin Legea nr. 48/2003, cu modificările şi completările ulterioare,
în temeiul prevederilor art. 11 alin. (1) şi (4) din Hotărârea Guvernului nr. 90/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Culturii şi Patrimoniului Naţional, cu modificările şi completările ulterioare,
ministrul culturii emite următorul ordin:
Art. 1
Se aprobă modificarea denumirii Corului Naţional de Cameră "Madrigal", instituţie publică cu personalitate juridică, în subordinea Ministerului Culturii, în Corul Naţional de Cameră "Madrigal - Marin Constantin".
Art. 2
Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
-****-

Ministrul culturii,

Ioan Vulpescu

Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 133 din data de 23 februarie 2015