În temeiul prevederilor art. 11 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 90/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Culturii, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 10 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Finanţelor Publice, cu modificările şi completările ulterioare,
ministrul culturii şi viceprim-ministrul, ministrul finanţelor publice, emit prezentul ordin.
Art. I
"3. Unităţile beneficiare
Organizaţiile de creatori beneficiare ale timbrului arhitecturii sunt:
- Uniunea Arhitecţilor din România (U.A.R.), cont de virament BCR UNIC RO67 RNCB 0285 0034 3544 0011;
- Ordinul Arhitecţilor din România, cont de virament nr. RO09BRDE410SV58888334100, BRD - Piaţa Romană."
Art. II
Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
-****-

Ministrul culturii,

Daniel-Constantin Barbu

Viceprim-ministru, ministrul finanţelor publice,

Daniel Chiţoiu

Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 471 din data de 30 iulie 2013