HOTĂRÂRE nr. 44 din 15 decembrie 2014 privind modificarea structurii şi compoziţiei politice a Guvernului României
În temeiul prevederilor art. 85 alin. (3) din Constituţia României, republicată, precum şi ale art. 36 şi art. 37 alin. (1) din Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare,
Parlamentul României adoptă prezenta hotărâre.
Art. 1
La propunerea prim-ministrului se aprobă modificarea structurii şi compoziţiei politice a Guvernului României după cum urmează:
I.Se desfiinţează următoarele posturi de membru al Guvernului:
- viceprim-ministru, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice;
- viceprim-ministru, ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale;
- viceprim-ministru, ministrul culturii;
- ministrul educaţiei naţionale;
- ministrul economiei;
- ministrul mediului şi schimbărilor climatice;
- ministrul delegat pentru învăţământ superior, cercetare ştiinţifică şi dezvoltare tehnologică;
- ministrul delegat pentru întreprinderi mici şi mijlocii, mediul de afaceri şi turism;
- ministrul delegat pentru energie;
- ministrul delegat pentru ape, păduri şi piscicultură;
- ministrul delegat pentru buget;
- ministrul delegat pentru românii de pretutindeni.
II.Se vor revoca din funcţia de membru al Guvernului următorii miniştri:
- domnul Nicolae-Liviu Dragnea, viceprim-ministru, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice;
- domnul Daniel Constantin, viceprim-ministru, ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale;
- doamna Hegedus Csilla, viceprim-ministru, ministrul culturii;
- doamna Ioana-Maria Petrescu, ministrul finanţelor publice;
- domnul Remus Pricopie, ministrul educaţiei naţionale;
- domnul Constantin Niţă, ministrul economiei;
- domnul Attila Korodi, ministrul mediului şi schimbărilor climatice;
- domnul Alexandru-Răzvan Cotovelea, ministrul pentru societatea informaţională;
- domnul Mihnea Cosmin Costoiu, ministrul delegat pentru învăţământ superior, cercetare ştiinţifică şi dezvoltare tehnologică;
- domnul Florin Nicolae Jianu, ministrul delegat pentru întreprinderi mici şi mijlocii, mediul de afaceri şi turism;
- domnul Răzvan-Eugen Nicolescu, ministrul delegat pentru energie;
- doamna Adriana Doina Pană, ministrul delegat pentru ape, păduri şi piscicultură;
- domnul Darius-Bogdan Vâlcov, ministrul delegat pentru buget;
- domnul Bogdan-Dragoş-Aureliu Marian-Stanoevici, ministrul delegat pentru românii de pretutindeni;
- doamna Aurelia Cristea, ministrul delegat pentru dialog social.
III.Se înfiinţează următoarele posturi de membru al Guvernului:
1.ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice;
2.ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale;
3.ministrul culturii;
4.ministrul educaţiei şi cercetării ştiinţifice;
5.ministrul economiei, comerţului şi turismului;
6.ministrul energiei, întreprinderilor mici şi mijlocii şi mediului de afaceri;
7.ministrul mediului, apelor şi pădurilor;
8.ministrul delegat pentru relaţiile cu românii de peste hotare.
IV.Se vor numi în funcţia de membru al Guvernului următorii:
1.Nicolae-Liviu Dragnea, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice;
2.Darius-Bogdan Vâlcov, ministrul finanţelor publice;
3.Daniel Constantin, ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale;
4.Graţiela Leocadia Gavrilescu, ministrul mediului, apelor şi pădurilor;
5.Mihai Tudose, ministrul economiei, comerţului şi turismului;
6.Andrei Dominic Gerea, ministrul energiei, întreprinderilor mici şi mijlocii şi mediului de afaceri;
7.Sorin Grindeanu, ministrul pentru societatea informaţională;
8.Sorin Mihai Cîmpeanu, ministrul educaţiei şi cercetării ştiinţifice;
9.Ioan Vulpescu, ministrul culturii;
10.Angel Tîlvăr, ministrul delegat pentru relaţiile cu românii de peste hotare;
11.Liviu-Marian Pop, ministrul delegat pentru dialog social.
Art. 2
Nu fac obiectul modificării structurii şi compoziţiei politice a Guvernului celelalte ministere şi ceilalţi membri ai Guvernului prevăzuţi în Hotărârea Parlamentului României nr. 45/2012 pentru acordarea încrederii Guvernului, în Hotărârea Parlamentului nr. 1/2014 privind modificarea structurii şi compoziţiei politice a Guvernului României, în Decretul nr. 475/2014 pentru numirea unui membru al Guvernului, precum şi în Decretul nr. 687/2014 pentru numirea unui membru al Guvernului.
Art. 3
Guvernul, în componenţa rezultată după remanierea prevăzută la art. 1, şi-a asumat Programul de guvernare, astfel cum a fost prezentat în şedinţa Camerelor reunite din data de 21 decembrie 2012 şi aprobat prin Hotărârea Parlamentului României nr. 45/2012 şi modificat prin Programul asumat în şedinţa Camerelor reunite din data de 11 martie 2014.
Art. 4
Prezenta hotărâre se comunică Preşedintelui României în vederea exercitării atribuţiilor prevăzute la art. 85 alin. (2) şi (3) din Constituţia României, republicată.
-****-
Această hotărâre a fost adoptată de Camera Deputaţilor şi de Senat în şedinţa comună din 15 decembrie 2014, cu votul majorităţii deputaţilor şi senatorilor.

PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR

VALERIU-ŞTEFAN ZGONEA

PREŞEDINTELE SENATULUI

CĂLIN-CONSTANTIN-ANTON POPESCU-TĂRICEANU

Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 911 din data de 15 decembrie 2014