HOTĂRÂRE nr. 572 din 15 iulie 2015 privind actualizarea valorii de inventar a unor bunuri imobile aflate în administrarea unor instituţii din subordinea Ministerului Culturii
În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 20 din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare, al art. 21 şi 22 din Ordonanţa Guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituţiilor publice, aprobată prin Legea nr. 493/2003, cu modificările şi completările ulterioare,
Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.
Art. 1
Se aprobă modificarea valorii de inventar a imobilelor înscrise în inventarul bunurilor din domeniul public al statului, aflate în administrarea Muzeului Naţional de Istorie Naturală "Grigore Antipa", având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 1, ca urmare a reevaluării.
Art. 2
Se aprobă modificarea valorii de inventar a imobilelor înscrise în inventarul bunurilor din domeniul public al statului, aflate în administrarea Complexului Muzeal Naţional "Moldova" din Iaşi, având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 2, ca urmare a reevaluării.
Art. 3
Ministerul Culturii împreună cu Ministerul Finanţelor Publice vor opera modificarea corespunzătoare a anexei nr. 6 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.020 şi 1.020 bis din 21 decembrie 2006, cu modificările şi completările ulterioare.
Art. 4
Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
-****-

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Ministrul culturii,

Ioan Vulpescu

Ministrul finanţelor publice,

Eugen Orlando Teodorovici

ANEXA nr. 1: DATELE DE IDENTIFICARE ale imobilelor aflate în administrarea Muzeului Naţional de Istorie Naturală "Grigore Antipa", pentru care se modifică valoarea de inventar

1. Ordonator principal de credite

4192812

Ministerul Culturii

2. Ordonator secundar de credite

  

3. Ordonator terţiar de credite

4192669

Muzeul Naţional de Istorie Naturală "Grigore Antipa"

4. Regii autonome şi companii/societăţi naţionale aflate sub autoritatea ordonatorului principal, institute naţionale de cercetare-dezvoltare, care funcţionează în baza Ordonanţei Guvernului nr. 25/1995 privind reglementarea organizării şi finanţării activităţii de cercetare-dezvoltare, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 51/1996, cu modificările ulterioare, şi, după caz, societăţi comerciale cu capital majoritar de stat care au în administrare bunuri din patrimoniul public de stat

  

Nr. MFP

Cod de clasificare

Denumirea bunului

Descrierea tehnică

Vecinătăţi

Adresa

Anul dobândirii

Valoare de inventar
(lei)

Valoare de inventar nouă
(lei)

Baza legală

Administrator

Tip bun

28448

8.24.01

Muzeul de Istorie Naturală "Grigore Antipa" - Bucureşti

Suprafaţă construită 1.500 mp, corp central:

S+P+2E, două corpuri laterale: S+P+1E, două corpuri de legătură: S+P+1E, învelitoare de tablă

Piaţa Victoriei, Muzeul Ţăranului

Ţara: România; Municipiul Bucureşti; sectorul 1, Şos. Pavel Dimitrievici Kiseleff nr. 1

1908

293

7.296.131

Legea nr. 84/1995

Muzeul Naţional de Istorie Naturală "Grigore Antipa"

imobil

28449

8.24.01

Muzeul de Istorie Naturală "Grigore Antipa" - teren

Suprafaţă: 17.433 mp

Piaţa Victoriei, Muzeul Ţăranului

Ţara: România; Municipiul Bucureşti; sectorul 1; Şos. Pavel Dimitrievici Kiseleff nr. 1

1904

1

93.379.327

Legea nr. 84/1995

Muzeul Naţional de Istorie Naturală "Grigore Antipa"

imobil

ANEXA nr. 2: DATELE DE IDENTIFICARE ale imobilelor aflate în administrarea Complexului Muzeal Naţional "Moldova", pentru care se modifică valoarea de inventar

1. Ordonator principal de credite

4192812

Ministerul Culturii

2. Ordonator secundar de credite

  

3. Ordonator terţiar de credite

4540720

Complexul Muzeal Naţional "Moldova"

4. Regii autonome şi companii/societăţi naţionale aflate sub autoritatea ordonatorului principal, institute naţionale de cercetare-dezvoltare, care funcţionează în baza Ordonanţei Guvernului nr. 25/1995 privind reglementarea organizării şi finanţării activităţii de cercetare-dezvoltare, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 51/1996, cu modificările ulterioare, şi, după caz, societăţi comerciale cu capital majoritar de stat care au în administrare bunuri din patrimoniul public de stat

  

Nr. MFP

Cod de clasificare

Denumirea bunului

Descrierea tehnică

Vecinătăţi

Adresa

Anul dobândirii

Valoare de inventar
(lei)

Valoare de inventar nouă
(lei)

Baza legală

Administrator

Tip bun

38814

8.24.01

Palatul Culturii Iaşi

S + P + E1 + E2;
Patru muzee, laboratorul zonal de restaurare, oficiul de patrimoniu şi biblioteca municipală;

Sc = 7.729,11 mp; suprafaţa terenului 9.886 mp

 

Ţara: România; judeţul: Iaşi; MRJ Iaşi; Str. Ştefan cel Mare şi Sfânt nr. 1

1955

27.835.100

349.323.957 (din care: construcţie: 253.083.457
şi teren: 96.240.500)

Protocol nr. 2.651/
23.06.1993 cu CPJ Iaşi; Hotărârea Guvernului nr.

1.020/2010

Complexul Muzeal Naţional "Moldova"

imobil

38815

8.24.01

Muzeul Unirii Iaşi

P+E;
Sc = 745,16 mp; suprafaţa terenului 2.209 mp

 

Ţara: România; judeţul Iaşi; MRJ Iaşi; Str. Alexandru Lăpuşneanu nr. 14

1955

15.651.480

32.355.240 (din care: construcţie: 11.957.540 şi teren: 20.397.700)

Decizia nr. 917/ 23.11.1955 a Sfatului Popular Regional Iaşi; Hotărârea Guvernului nr.

1.020/2010

Complexul Muzeal Naţional "Moldova"

imobil

38816

8.24.02

Muzeul Memorial "Mihail Kogălniceanu" Iaşi

S + P;
Sc = 437,66 mp; suprafaţa terenului 1.150 mp

 

Ţara: România; judeţul Iaşi; MRJ Iaşi; Fdt. Mihail Kogălniceanu nr. 11

1971

4.576.068

7.727.638 (din care: construcţie: 4.208.638 şi teren: 3.519.000)

Ordinul nr. 13.978/
24.12.1970 al Consiliului Judeţean Iaşi; Hotărârea Guvernului nr.

1.020/2010

Complexul Muzeal Naţional "Moldova"

imobil

38817

8.24.02

Muzeul Memorial "Poni -

Cernătescu" Iaşi

Parter, 6 camere;

Sc = 311,36 mp; suprafaţa terenului 4.800 mp

 

Ţara: România; judeţul Iaşi; MRJ Iaşi; Fdt. Mihail Kogălniceanu nr. 7B

1970

15.580.175

14.738.456 (din care: construcţie: 2.074.856 şi teren: 12.663.600)

Decizia nr. 471/ 08.09.1971 a Consiliului Judeţean Iaşi şi Act de donaţie nr. 6.386/1971; Hotărârea Guvernului nr.

1.020/2010

Complexul Muzeal Naţional "Moldova"

imobil

38818

8.24.02

Palatul Memorial "Al. I. Cuza" Ruginoasa

P + E1, muzeu, 16 camere; P la clădirea anexă;
Sc = 3.085,44 mp; suprafaţa terenului 147.698 mp

 

Ţara: România; judeţul Iaşi; comuna Ruginoasa nr: -

1972

2.472.851

18.953.801 (din care: construcţie: 18.622.101 şi teren: 331.700)

Decizia nr. 309/ 06.06.1980 a Consiliului Judeţean Iaşi; Hotărârea Guvernului nr.

1.020/2010

Complexul Muzeal Naţional "Moldova"

imobil

38819

8.24.01

Muzeul Viei şi Vinului din Hârlău

S + P, muzeu, 6 camere şi anexă;

Sc = 394,21 mp; suprafaţa terenului 2.398 mp

 

Ţara: România; judeţul Iaşi; oraşul Hârlău; Str. Logofăt Tăutu nr. 1

1992

321.824

3.413.059 (din care: construcţie: 3.201.959 şi teren: 211.100)

Decizia nr. 334/ 22.05.1990 a Consiliului Judeţean Iaşi; Hotărârea Guvernului nr. 1.020/2010

Complexul Muzeal Naţional "Moldova"

imobil

38820

8.22.02

Muzeul Arheologic de sit din Cucuteni

Rezervaţie arheologică înfiinţată în 1984 pentru protejarea turnului principal (nr. 3) al necropolei tumulare cu morminte princiare geto-dacice de pe Dealul Gosanu;

Sc = 959,36 mp; suprafaţa terenului 9.263 mp

 

Ţara: România; judeţul Iaşi; comuna Cucuteni nr. -

1995

214.147

3.563.416 (din care: construcţie: 3.417.416 şi teren: 146.000)

Decizia nr. 239/ 15.06.1985 a Primăriei Municipiului Iaşi; Hotărârea Guvernului nr.

1.020/2010

Complexul Muzeal National "Moldova"

imobil

153573

8.24.01

Turnul Străjerilor - Palatul Culturii Iaşi

S+P+E; situat pe latura vestică a Palatului Culturii;

Sc = 28,10 mp; suprafaţa terenului 75,02 mp

 

Ţara: România; judeţul Iaşi; MRJ Iaşi; Str. Palat nr. 1

1993

289.644

2.262.339 (din care: construcţie: 1.569.839 şi teren: 692.500)

Hotărârea Guvernului nr. 449/2008; Hotărârea Guvernului nr. 1.020/2010

Complexul Muzeal Naţional "Moldova"

imobil

155222

8.24.01

Imobil

Sc = 1.427,7 mp,

Sd = 5.797 mp

 

Ţara: România; judeţul Iaşi; MRJ Iaşi; Şos. Naţională nr. 1

2010

630.370

1.639.700

Hotărârea Guvernului nr. 215/17.03.2010

Complexul Muzeal Naţional "Moldova"

imobil

Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 566 din data de 29 iulie 2015