HOTĂRÂRE nr. 153 din 10 aprilie 2013 pentru modificarea anexei nr. 9 la Hotărârea Guvernului nr. 974/2002 privind atestarea domeniului public al judeţului Alba, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Alba
În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 21 alin. (3) din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare,
Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.
Articol unic
- Anexa nr. 9 "Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al oraşului Cugir" la Hotărârea Guvernului nr. 974/2002 privind atestarea domeniului public al judeţului Alba, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din Judeţul Alba, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 701 şi 701 bis din 25 septembrie 2002, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează:
a)Poziţiile nr. 186, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 197, 198, 215 şi 314 se abrogă.
b)Se modifică următoarele poziţii:
- la poziţia nr. 25, coloana nr. 3 va avea următorul cuprins: "Lungimea străzii L = 630 m, lăţimea medie a amprizei lm = 11,2 m, lăţimea carosabilului l = 6 m; Trotuar 2 x 1,2 m; Sistem rutier covor asfaltic, cu sistem de colectare ape pluviale; Delimitată de str. 21 Decembrie 1989 şi str. I. Creangă; Suprafaţa 7.056 mp", iar coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: "326948";
- la poziţia nr. 28, coloana nr. 3 va avea următorul cuprins: "Lungimea străzii L = 81 m, lăţimea medie a amprizei lm = 6,2 m, lăţimea carosabilului l = 3,5 m; Trotuar 1 x 1 m; Sistem rutier covor asfaltic, cu sistem de colectare ape pluviale; Delimitată de str. 21 Decembrie 1989 şi Str. Griviţei; Suprafaţa 502 mp", iar coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: "11718";
- la poziţia nr. 69, coloana nr. 3 va avea următorul cuprins: "Lungimea străzii L = 4.795 m, lăţimea medie a amprizei lm = 9,2 m, lăţimea carosabilului l = 7 m; Trotuar 2 x 1,1 m; Sistem rutier covor asfaltic, cu sistem de colectare ape pluviale; Delimitată de str. 21 Decembrie 1989 şi DJ 705 F; Suprafaţa = 44.114 mp", iar coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: "1836366";
- la poziţia nr. 71, coloana nr. 3 va avea următorul cuprins: "Lungimea străzii L = 2.600 m, lăţimea medie a amprizei lm = 15,5 m, lăţimea carosabilului l = 7 m; Trotuar 2 x 1,8 m; Sistem rutier covor asfaltic, cu sistem de colectare ape pluviale; Delimitată de Str. Stadionului şi str. Râul Mic; Suprafaţa = 40.300 mp", iar coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: "205716";
- la poziţia nr. 80, coloana nr. 3 va avea următorul cuprins: "Lungimea străzii L = 1.220 m, lăţimea medie a amprizei lm = 9,7 m, lăţimea carosabilului l = 6 m; Trotuar 2 x 1,2 m; Sistem rutier pavaj cu bolovani de râu, cu sistem de colectare ape pluviale; Delimitată de str. Drăgana şi limita intravilan la celălalt capăt; Suprafaţa = 11.834 mp", iar coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: "103417";
- la poziţia nr. 81, coloana nr. 3 va avea următorul cuprins: "Lungimea străzii L = 171 m, lăţimea medie a amprizei lm = 7 m, lăţimea carosabilului l = 4 m; Trotuar 2 x 1 m; Sistem rutier pavaj cu piatră de râu, cu sistem de colectare ape pluviale; Delimitată de str. 1 Mai şi str. Râul Mic; Suprafaţa = 1.197 mp", iar coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: "20691";
- la poziţia nr. 84, coloana nr. 3 va avea următorul cuprins: "Lungimea străzii L = 260 m, lăţimea medie a amprizei lm = 7 m, lăţimea carosabilului l = 4 m; Trotuar 1 x 1 m; Sistem rutier pavaj din piatră de râu, cu sistem de colectare ape pluviale; Delimitată de str. I. B. Deleanu şi str. Şurianu; Suprafaţa = 1.820 mp", iar coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: "44567";
- la poziţia nr. 95, coloana nr. 3 va avea următorul cuprins: "Lungimea străzii L = 1.475 m, lăţimea medie a amprizei lm = 9,5 m, lăţimea carosabilului l = 5 m; Trotuar 2 x 1 m; Sistem rutier pavaj cu piatră cubică pe lungimea de 665 m şi pavaj din bolovani de râu până la capăt, cu sistem de colectare ape pluviale; Delimitată de str. Râul Mare şi str. Drăgana; Suprafaţa = 14.012 mp", iar coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: "257012";
- la poziţia nr. 96, coloana nr. 3 va avea următorul cuprins: "Lungimea străzii L = 80 m, lăţimea medie a amprizei lm = 5,5 m, lăţimea carosabilului l = 4 m; Trotuar 1 x 1 m; Sistem rutier pavaj cu piatră de râu, cu sistem de colectare ape pluviale; Delimitată de str. M. Viteazu şi înfundată la celălalt capăt; Suprafaţa = 440 mp", iar coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: "5975";
- la poziţia nr. 102, coloana nr. 3 va avea următorul cuprins: "Lungimea străzii L = 800 m, lăţimea carosabilului l = 5 m; Sistem rutier pământ, cu sistem de colectare ape pluviale; Delimitată de str. 1 Mai şi limita intravilanului la celălalt capăt; Suprafaţa = 4.000 mp", iar coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: "14227";
- la poziţia nr. 108, coloana nr. 3 va avea următorul cuprins: "Lungimea străzii L = 273 m, lăţimea medie a amprizei lm = 7,5 m, lăţimea carosabilului l = 5 m; Sistem rutier pământ, cu sistem de colectare ape pluviale; Delimitată de Str. Dorului şi de str. A. Iancu; Suprafaţa = 2.047 mp", iar coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: "4995";
- la poziţia nr. 109, coloana nr. 3 va avea următorul cuprins: "Lungimea străzii L = 318 m, lăţimea medie a amprizei lm = 7,5 m, lăţimea carosabilului l = 3,5 m; Trotuar 2 x 1,2 m; Sistem rutier pământ şi pavaj din piatră de râu, cu sistem de colectare ape pluviale; Delimitată de str. I. B. Deleanu şi limita intravilanului; Suprafaţa = 2.385 mp", iar coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: "37457";
- la poziţia nr. 117, coloana nr. 3 va avea următorul cuprins: "Lungimea străzii L = 815 m, lăţimea medie a amprizei lm = 7,3 m, lăţimea carosabilului l = 4 m; Trotuar 2 x 1,2 m; Sistem rutier pământ şi pavaj din piatră de râu, cu sistem de colectare ape pluviale; Delimitată de str. N. Copernic şi str. S. Bărnuţiu; Suprafaţa = 5.950 mp", iar coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: "77687";
- la poziţia nr. 138, coloana nr. 3 va avea următorul cuprins: "Lungimea străzii L = 200 m, lăţimea medie a amprizei lm = 12,2 m, lăţimea carosabilului l = 4 m; Trotuar 1 x 1,1 m; Sistem rutier pământ, cu sistem de colectare ape pluviale; Delimitată de Str. Principală şi Str. Merilor; Suprafaţa = 2.440 mp", iar coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: "4357";
- la poziţia nr. 146, coloana nr. 3 va avea următorul cuprins: "Lungimea străzii L = 160 m, lăţimea medie a amprizei lm = 7,8 m, lăţimea carosabilului l = 4 m; Trotuar 1 x 1,1 m; Sistem rutier pământ şi pavaj piatră de râu, cu sistem de colectare ape pluviale; Delimitată de Str. Principală şi Str. Eroilor; Suprafaţa - 1.248 mp", iar coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: "15961";
- la poziţia nr. 213, coloana nr. 3 va avea următorul cuprins: "Situată pe: str. G. Coşbuc - ţeavă din oţel cu diametrul de 1-3 ţoli pe lungimea de 40 m, pe str. G. Coşbuc - ţeavă din oţel cu diametrul de 125 mm pe lungimea de 120 m şi diametrul de 100 mm pe lungimea de 330 m, pe str. G. Coşbuc - ţeavă cu diametrul de 2 ţoli pe lungimea de 246 m şi diametrul de 250 mm pe lungimea de 224 m, str. Cloşca - ţeavă din oţel cu diametrul de 119 mm pe lungimea de 2.000 m, Str. Griviţei - ţeavă din oţel cu diametrul de 100 mm pe lungimea de 100 m, situată în cartierul Micro 7, ansamblu de 740 apartamente - ţeavă din oţel cu diametrul de 2-3 ţoli pe lungimea de 540 m, situată pe str. I. Creangă - ţeavă din oţel cu diametrul de 3 ţoli pe lungimea de 750 m, pe str. Al. Sahia nr. 18 - ţeavă din oţel cu diametrul de 3 ţoli pe lungimea de 100 m, pe Str. Serelor - ţeavă din oţel cu diametrul de 2,5 ţoli pe lungimea de 120 m şi ţeavă din oţel cu diametrul de 150 mm pe lungimea de 260 m, pe Str. Salcâmului - Piaţa 1 Mai - ţeavă din oţel cu diametrul de 80 mm pe lungimea de 177m + 2 vane, pe Str. Rozelor - ţeavă din oţel cu diametrul de 125 mm pe lungimea de 150 m, pe str. G. Coşbuc, situată pe str. 21 Decembrie 1989 - ţeavă din oţel cu diametrul de 150 mm pe lungimea de 2.500 m (150 branşamente) şi cu diametrul de 300 mm pe lungimea de 1.250 m, situată pe str. 1 Mai - ţeavă din oţel cu diametru de 150 mm pe lungimea de 680 m (70 branşamente), situată pe str. M. Viteazu - ţeavă din oţel cu diametru de 150 mm pe lungimea de 815 m (120 branşamente), situată pe str. A. Iancu - ţeavă din oţel cu diametru de 150 mm pe lungimea de 1.220 m (80 branşamente)", coloana nr. 4, în dreptul ultimelor patru alineate de la coloana nr. 3 corespunzător străzii, va avea următorul cuprins: "1945, 1956, 1956, 1956", iar coloana nr. 5, în dreptul ultimelor patru alineate de la coloana nr. 3 corespunzător străzii, va avea următorul cuprins: "21235, 35089, 49216, 53912";
- la poziţia nr. 471, coloana nr. 3 va avea următorul cuprins: "str. 21 Decembrie 1989 nr. 1B - în suprafaţă de 11 mp, str. 21 Decembrie 1989 nr. 1E - în suprafaţă de 50 mp, str. 21 Decembrie 1989 nr. 1H - în suprafaţă de 754 mp, str. 21 Decembrie 1989 nr. 58 - în suprafaţă de 900 mp, Str. Înfrăţirii nr. 10 - în suprafaţă de 50 mp, Str. Serelor nr. 1 - în suprafaţă de 1.725 mp, str. Drăgana nr. 2A - în suprafaţă de 1.570 mp, Str. Rozelor nr. 1A - în suprafaţă de 1.750 mp, Str. Rozelor nr. 1A - în suprafaţă de 500 mp, str. Bălcescu nr. 12 A - în suprafaţă de 18 mp, str. Bălcescu nr. 12B - în suprafaţă de 18 mp, str. Bălcescu nr. 12C - în suprafaţă de 18 mp, str. Bălcescu nr. 12D - în suprafaţă de 18 mp, str. Bălcescu nr. 12E - în suprafaţă de 18 mp, str. Bălcescu, nr. 12F - în suprafaţă de 18 mp, str. Bălcescu, nr. 12G - în suprafaţă de 18 mp, str. Al. Sahia nr. 34 - în suprafaţă de 16 mp, Str. Rozelor, nr. 2A - în suprafaţă de 68 mp, str. Al. Sahia nr. 12 - în suprafaţă de 36 mp, str. Grigore Ureche nr. 1 - în suprafaţă de 20 mp, Str. Plevnei nr. 11 - în suprafaţă de 100 mp, str. I. B. Deleanu nr. 1A - în suprafaţă de 444 mp, str. Grigore Ureche nr. 1B - în suprafaţă de 70 mp, Str. Înfrăţirii nr. 8 - în suprafaţă de 61 mp, Str. Ştrandului nr. 4 - în suprafaţă de 326 mp, Str. Narciselor nr. 1A - în suprafaţă de 300 mp, str. Râul Mic nr. 138 - în suprafaţă de 700 mp, Str. Griviţei nr. 1A - în suprafaţă de 169 mp, Str. Griviţei nr. 1B - în suprafaţă de 1.928 mp, Str. Griviţei nr. 1C - în suprafaţă de 131 mp, Str. Griviţei nr. 1D - în suprafaţă de 78 mp, str. Al. Sahia nr. 15 - în suprafaţă de 19 mp, Str. Victoriei nr. 19 - în suprafaţă de 18 mp, str. 1 Decembrie 1918 - în suprafaţă de 126 mp, str. Al. Sahia nr. 17 - în suprafaţă de 40 mp, Vinerea, Str. Mesteacănului - în suprafaţă de 520 mp, Barajul Canciu - în suprafaţă de 2.165 mp, str. 21 Decembrie 1989 nr. 58 - în suprafaţă de 700 mp, str. Al. Sahia nr. 3 - în suprafaţă de 250 mp, str. Al. Sahia nr. 11 - în suprafaţă de 38 mp, Str. Plevnei FN - în suprafaţă de 250 mp", iar coloana nr. 5, în ordinea alineatelor corespunzătoare fiecărei străzi, va avea următorul cuprins: "1265, 5750, 6710, 103500, 8200, 96600, 87920, 287000, 82000, 2952, 2952, 2952, 2952, 2952, 2952, 2952, 2624, 11152, 5904, 3280, 5600, 24864, 11480, 10004, 18256, 49200, 39200, 9464, 107968, 7336, 4368, 3116 " 2952, 20664, 6560, 29120, 444, 80500, 41000, 6232, 14000".
-****-

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Viceprim-ministru, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice,

Nicolae-Liviu Dragnea

Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 218 din data de 17 aprilie 2013