HOTĂRÂRE nr. 89 din 10 februarie 2015 privind aprobarea stemei municipiului Câmpulung, judeţul Argeş
În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 10 alin. 2 din Legea nr. 102/1992 privind stema ţării şi sigiliul statului,
Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.
Articol unic
(1)Se aprobă stema municipiului Câmpulung, judeţul Argeş, prevăzută în anexa nr. 1.
(2)Descrierea şi semnificaţiile elementelor însumate ale stemei sunt prevăzute în anexa nr. 2.
(3)Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
-****-

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice,

Nicolae-Liviu Dragnea

ANEXA nr. 1: STEMA municipiului Câmpulung, judeţul Argeş
ANEXA nr. 2: DESCRIEREA ŞI SEMNIFICAŢIILE elementelor însumate ale stemei municipiului Câmpulung, judeţul Argeş
1.Descrierea stemei
Stema municipiului Câmpulung, potrivit anexei nr. 1, se compune dintr-un scut triunghiular albastru cu marginile rotunjite, încărcat cu un coif medieval de argint, în profil spre dreapta, cu viziera închisă, cu fanta pentru vedere dreptunghiulară, neagră, cu cele două cruci poziţionate în dreptul obrajilor, de asemenea, negre, cu 2 lambrechini, sub formă de frunze de acant, unul roşu, celălalt argintiu, pornind din vârf şi coborând pe marginea din stânga până la baza acestuia; coiful este timbrat cu o acvilă de aur, cu aripile strânse şi lipite de corp, privind spre stânga, cu ghearele roşii, cu ciocul de aceeaşi culoare şi în care ţine, de extremitatea inferioară, o cruce latină din acelaşi metal, aşezată în pal.
Scutul este timbrat de o coroană murală de argint cu 5 turnuri crenelate, din care iese o acvilă cruciată neagră, privind spre dreapta şi cu aripile întinse.
2.Semnificaţiile elementelor însumate
Compoziţia simbolizează vechiul scaun al voievozilor Ţării Româneşti, care reprezintă, cu mici diferenţieri, vechea stemă a localităţii, aprobată de Comisia Consultativă Heraldică şi promulgată de Regele Carol al II-lea prin decret dat în luna august 1930.
Coroana murală cu 5 turnuri crenelate semnifică faptul că localitatea are rangul de municipiu.
Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 141 din data de 25 februarie 2015