ORDIN nr. 178 din 20 noiembrie 2012 privind conferirea Semnului onorific În Serviciul Patriei unor maiştri militari şi subofiţeri din Serviciul de Informaţii Externe
În temeiul prevederilor art. 7 alin. (3) din Legea nr. 1/1998 privind organizarea şi funcţionarea Serviciului de Informaţii Externe, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 1, art. 4 alin. (1) lit. e) şi alin. (2) din Legea nr. 574/2004 privind Semnul onorific În Serviciul Patriei pentru maiştri militari, subofiţeri şi pentru funcţionari publici cu statut special, cu grade profesionale echivalente cu gradele de maiştri militari şi subofiţeri, cu modificările ulterioare,
directorul Serviciului de Informaţii Externe emite prezentul ordin.
Art. 1
La data de 1 decembrie 2012 se conferă Semnul onorific În Serviciul Patriei pentru 15 ani de activitate în domeniile apărării, ordinii publice şi siguranţei naţionale, pentru rezultate meritorii în îndeplinirea atribuţiilor şi în pregătirea profesională, subofiţerilor prevăzuţi în anexa nr. 1.
Art. 2
La data de 1 decembrie 2012 se conferă Semnul onorific În Serviciul Patriei pentru 20 de ani de activitate în domeniile apărării, ordinii publice şi siguranţei naţionale, pentru rezultate meritorii în îndeplinirea atribuţiilor şi în pregătirea profesională, subofiţerilor prevăzuţi în anexa nr. 2.
Art. 3
La data de 1 decembrie 2012 se conferă Semnul onorific În Serviciul Patriei pentru 25 de ani de activitate în domeniile apărării, ordinii publice şi siguranţei naţionale, pentru rezultate meritorii în îndeplinirea atribuţiilor şi în pregătirea profesională, maistrului militar şi subofiţerilor prevăzuţi în anexa nr. 3.
Art. 4
- Anexele nr. 1-3*) fac parte integrantă din prezentul ordin.
*)Anexele nr. 1-3 nu se publică, fiind informaţii clasificate.
Art. 5
Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
-****-

Directorul Serviciului de Informaţii Externe,

Teodor-Viorel Meleşcanu

Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 796 din data de 27 noiembrie 2012