ORDIN nr. 317 din 29 iulie 2014 privind stabilirea tarifului pentru prestarea de servicii în domeniul metalelor preţioase şi pietrelor preţioase, perceput de Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor
Având în vedere Referatul de aprobare nr. 761 din 21 iulie 2014 al Direcţiei generale metale preţioase, pietre preţioase şi Proces Kimberley,
În temeiul prevederilor art. 14 lit. a) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 190/2000 privind regimul metalelor preţioase şi pietrelor preţioase în România, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 32 şi 34 din Normele metodologice pentru aplicarea prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 190/2000 privind regimul metalelor preţioase şi pietrelor preţioase în România, cu modificările şi completările ulterioare, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.344/2003, cu modificările ulterioare, ale Hotărârii Guvernului nr. 1.856/2006 pentru aplicarea sistemului de certificare pentru Procesul Kimberley privind comerţul internaţional cu diamante brute şi ale art. 5 alin. (5) din Hotărârea Guvernului nr. 700/2012 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor, cu modificările ulterioare,
preşedintele Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor emite următorul ordin:
Art. 1
Se aprobă tarifele prevăzute în anexele nr. 1 - 6, care fac parte integrantă din prezentul ordin, pentru prestarea unor servicii de către personalul Direcţiei generale metale preţioase, pietre preţioase şi Proces Kimberley din cadrul Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor, la cererea persoanelor fizice şi juridice interesate.
Art. 2
Tarifele stabilite prin prezentul ordin se pot achita cu ordin de plată sau mandat poştal în contul Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor nr. RO 31TREZ7005032XXX004173, deschis la Activitatea de Trezorerie şi Contabilitate Publică a Municipiului Bucureşti, cod unic de înregistrare 4266502.
Art. 3
La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă:
a)Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor nr. 180/2011 privind aprobarea tarifelor pentru expertizarea pietrelor preţioase, naturale, fine, ornamentale, sintetice şi a perlelor libere sau montate în bijuterii, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 674 din 21 septembrie 2011, cu completările ulterioare;
b)Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor nr. 537/2005 privind aprobarea tarifelor pentru expertizarea pietrelor preţioase libere în loturi, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 30 din 12 ianuarie 2006, cu modificările ulterioare;
c)Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor nr. 181/2011 privind aprobarea tarifelor pentru analiza şi marcarea obiectelor şi bijuteriilor din metale preţioase şi pentru alte activităţi conexe, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 674 din 21 septembrie 2011;
d)Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor nr. 182/2011 privind aprobarea tarifelor pentru expertizarea obiectelor şi bijuteriilor din metale preţioase, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 674 din 21 septembrie 2011, cu modificările ulterioare;
e)Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor nr. 218/2011 privind stabilirea unor tarife pentru prestarea unor servicii de către personalul Direcţiei generale metale preţioase, pietre preţioase şi Proces Kimberley din cadrul Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor, la cererea persoanelor fizice şi juridice interesate, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 852 din 2 decembrie 2011;
f)art. 6 alin. (3) din Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor nr. 214/2011 privind modelele mărcilor de garanţie proprie şi procedura de stabilire şi înregistrare a acestora la Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 818 din 19 noiembrie 2011.
Art. 4
Prezentul ordin intră în vigoare în termen de 10 zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.
-****-

Preşedintele Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor,

Marius Alexandru Dunca

ANEXA nr. 1: TARIFE pentru operaţiunile de analiză şi marcare a obiectelor şi bijuteriilor din metale preţioase şi pentru alte activităţi conexe

Nr. crt.

Denumirea bijuteriilor sau a obiectelor supuse analizei şi marcării în funcţie de numărul de componente analizate

Categoria de complexitate

Tariful de analiză şi marcare
- lei/obiect -

Aur

Argint

Platină

Paladiu

1.

Obiecte şi bijuterii în greutate de până la 2,00 g (inclusiv)

I

2,71

0,68

4,10

4,10

2.

Obiecte şi bijuterii la care se analizează una până la trei componente (inclusiv) şi a căror greutate depăşeşte 2,00 grame: verighetă, inel, cercel, pandantiv, buton, brăţară simplă (fără sistem de închidere), ac de siguranţă, agrafă de păr, colier simplu (fără sistem de închidere), pieptene, închizătoare, coup-papier, jeton, insignă, ornamente diferite (spirală, frunză, buton, bobiţă, firet, nasture, fluture, floricică, copcă, mărgea, plăcuţă etc.), tacâmuri (lingură, linguriţă, furculiţă, cuţit, polonic), paletă, farfurie, sosieră, scrumieră, solniţă, ouar, port - şerveţele, inel de şervet, capac, cleşte pentru zahăr, ţigaret, port - chei, clopoţel, căţuie, căuc, opaiţ, mucaniţă, suporturi diferite, steluţă svezda, tavă simplă, vas de mir, disc, mărturie de botez, baptisier, arătător (iad), menorah, cutie pentru mirodenii, pahar cu sau fără picior, suport pentru coroană, cupă, cană, strecurătoare, toc de scris, pană, vârf de lance, foarfece, cleşte pentru unghii, spatulă spirtieră, riză de icoană, cotieră, călimară şi altele asemenea

II

4,10

1,73

6,82

6,82

3.

Obiecte şi bijuterii la care se analizează 4 (patru) până la 8 (opt) componente (inclusiv): brăţară (gliduri, fantezie, de ceas etc.), medalion, lanţ, lănţişor, broşă, colier (diferite modele), ochelari, monoclu, cataramă, port pahar, copertă de carte, vază, ceainic, bombonieră, zaharniţă, creion mecanic, port-ţigaret, pipă, tabacheră, apărătoare plasă, casetă, stilou, etui, pudrieră, colan, cordon, breloc, pinten, zăbală, frâu, mâner, ripidă, baston, cârjă de cult (episcopală, arhierească etc.), coroană, hanuchia, pieptar, cunună, făraş, suport ulei-oţet, flacon, ramă de tablou, perie, ştampilă, sigiliu, blazon, stemă nobiliară, bibelou, statuetă şi altele asemenea

III

6,82

2,04

9,66

9,66

4.

Obiecte şi bijuterii la care se analizează peste 8 (opt) componente (foarte complexe): ceas de mână şi de buzunar, engolpion, tăvi ornamentale, sfeşnice, geantă din plasă, icoană mică şi mare, trusă de botez, ibric, aplică de perete, trepied, pafta, tablouri metalice, brichetă, scăpărătoare, afumătoare, cutie ornamentală, bidon, candelă, cădelniţă, căldăruşă, potir, copaie, panaghiar, diademă, mitră, chivot, policandru, candelabru, raclă, evanghelie cu încuietoare, catapeteasmă, anafoniţă, coif, sabie, teacă de sabie, placă cu ornamente, samovar, junghier, truse diferite şi altele asemenea

IV

11,94

4,77

14,32

14,32

5.

Analiza fragmentelor de obiecte şi bijuterii confecţionate din metale preţioase, precum şi a obiectelor găsite marcate

 

2,71

0,68

4,10

4,10

6.

Analiza obiectelor confecţionate din metal comun sau metal comun acoperit cu metal preţios

3,41

7.

Gravare laser text

2,00 lei/literă

8.

Cântărirea unui obiect

1,36 lei

9.

Dezambalarea/Ambalarea obiectelor din ambalajele individuale

0,10 lei/operaţiune

NOTE:
1.Analiza obiectelor şi bijuteriilor din metale preţioase exceptate de la marcare se încadrează la una dintre categoriile de complexitate prevăzute în prezenta anexă.
2.Obiectele şi bijuteriile din metale preţioase neenumerate în prezenta anexă se asimilează, de la caz la caz, la una dintre categoriile de complexitate, în funcţie de numărul de componente analizate.
3.La obiectele din categoriile de complexitate II, III, IV, cu greutate mai mare de 20 (douăzeci) grame la aur şi 500 (cinci sute) grame la argint, pentru greutatea până la acest nivel, se aplică tarifele categoriei în care se încadrează, iar pentru ceea ce depăşeşte acest nivel se aplică un tarif suplimentar de 0,45 lei/gram la aur şi 0,20 lei/gram la argint, pentru fiecare gram în plus (fracţiunile sub un gram se rotunjesc la gram).
4.Calcularea tarifelor de analiză şi marcare se face pentru fiecare obiect în parte, când obiectele se prezintă în perechi, seturi, loturi, duzini.
5.Pentru marcarea laser a unui obiect, efectuată la solicitarea clientului, se aplică tariful categoriei în care se încadrează, majorat cu 50%.
6.Tarifele de mai sus nu conţin TVA.
7.Calcularea tarifului aferent operaţiunilor de dezambalare/ambalare a obiectelor din ambalajele individuale se face pentru fiecare obiect în parte.
8.În cazul obiectelor şi bijuteriilor confecţionate din metale preţioase diferite, în proporţie egală, când se marchează fiecare metal preţios cu titlul corespunzător, se aplică cumulat tarifele corespunzătoare fiecărui metal preţios în parte.
ANEXA nr. 2: TARIFE pentru operaţiunile de expertizare a obiectelor şi bijuteriilor din metale preţioase

Nr. crt.

Denumirea bijuteriilor sau a obiectelor supuse expertizării în funcţie de numărul de componente analizate

Categoria de complexitate

Tariful de analiză şi marcare
- lei/obiect -

Aur

Argint

Platină

Paladiu

1.

Obiecte şi bijuterii în greutate de până la 2,00 g (inclusiv)

I

3,41

1,36

4,10

4,10

2.

Obiecte şi bijuterii la care se analizează una până la trei componente (inclusiv) şi a căror greutate depăşeşte 2,00 grame: verighetă, inel, cercel, pandantiv, buton, brăţară simplă (fără sistem de închidere), ac de siguranţă, agrafă de păr, colier simplu (fără sistem de închidere), pieptene, închizătoare, coup-papier, jeton, insignă, ornamente diferite (spirală, frunză, buton, bobiţă, firet, nasture, fluture, floricică, copcă, mărgea, plăcuţă etc.), tacâmuri (lingură, linguriţă, furculiţă, cuţit, polonic), paletă, farfurie, sosieră, scrumieră, solniţă, ouar, port-şerveţele, inel de şervet, capac, cleşte pentru zahăr, ţigaret, port-chei, clopoţel, căţuie, căuc, opaiţ, mucaniţă, suporturi diferite, steluţă svezda), tavă simplă, vas de mir, disc, mărturie de botez, baptisier, arătător (iad), menorah, cutie pentru mirodenii, pahar cu sau fără picior, suport pentru coroană, cupă, cană, strecurătoare, toc de scris, pană, vârf de lance, foarfece, cleşte pentru unghii, spatulă spirtieră, riză de icoană, cotieră, călimară şi altele asemenea

II

6,82

3,41

8,18

8,18

3.

Obiecte şi bijuterii la care se analizează 4 (patru) până la 8 (opt) componente (inclusiv):

brăţară (gliduri, fantezie, de ceas etc.), medalion, lanţ, lănţişor, broşă, colier (diferite modele), ochelari, monoclu, cataramă, port pahar, copertă de carte, vază, ceainic, bombonieră, zaharniţă, creion mecanic, port-ţigaret, pipă, tabacheră, apărătoare plasă, casetă, stilou, etui, pudrieră, colan, cordon, breloc, pinten, zăbală, frâu, mâner, ripidă, baston, cârjă de cult (episcopală, arhierească etc.), coroană, hanuchia, pieptar, cunună, făraş, suport ulei-oţet, flacon, ramă de tablou, perie, ştampilă, sigiliu, blazon, stemă nobiliară, bibelou, statuetă şi altele asemenea

III

10,23

6,13

10,92

10,92

4.

Obiecte şi bijuterii la care se analizează peste 8 (opt) componente (foarte complexe): ceas de mână şi de buzunar, engolpion, tăvi ornamentale, sfeşnice, geantă din plasă, icoană mică şi mare, trusă de botez, ibric, aplică de perete, trepied, pafta, tablouri metalice, brichetă, scăpărătoare, afumătoare, cutie ornamentală, bidon, candelă, cădelniţă, căldăruşă, potir, copaie, panaghiar, diademă, mitră, chivot, policandru, candelabru, raclă, evanghelie cu încuietoare, catapeteasmă, anafoniţă, coif, sabie, teacă de sabie, placă cu ornamente, samovar, junghier, truse diferite şi altele asemenea

IV

16,82

8,18

16,37

16,37

5.

Monede, medalii, decoraţii, ordine, plachete

 

6,13

5,46

10,92

10,92

6.

Fragmente de obiecte şi bijuterii confecţionate din metale preţioase

 

1,71

0,89

2,72

2,72

7.

Obiecte confecţionate din metal comun sau metal comun acoperit cu metal preţios

3,41

8.

Cântărirea unui obiect

1,36

NOTE:
1.Obiectele şi bijuteriile din metale preţioase neenumerate în prezenta anexă se asimilează, de la caz la caz, la una dintre categoriile de complexitate, în funcţie de numărul de componente analizate.
2.În cazul obiectelor şi bijuteriilor confecţionate din metale preţioase diferite, în proporţie egală, când se marchează fiecare metal preţios cu titlul corespunzător, se aplică cumulat tarifele corespunzătoare fiecărui metal preţios în parte.
3.Expertizarea obiectelor şi bijuteriilor din metale preţioase se poate efectua fără marcarea corespunzătoare în cazul obiectelor exceptate de la marcare sau la cererea clientului.
4.Tarifarea expertizelor pietrelor, libere sau montate în bijuterii, precum şi a topirilor şi a analizelor chimice se face separat, potrivit dispoziţiilor legale în vigoare.
5.Pentru marcarea laser a unui obiect supus expertizării, efectuată la solicitarea clientului, se aplică tariful categoriei în care se încadrează majorat cu 50%.
6.Tarifele percepute pentru expertizele tehnice întocmite pentru unităţile Trezoreriei Statului şi altele asemenea şi rapoartele de expertiză tehnică întocmite pentru Ministerul Justiţiei, notariate, cabinete de avocatură şi altele asemenea, precum şi pentru persoane fizice se calculează în funcţie de timpul alocat operaţiunii de expertizare, respectiv la 14,20 lei/sfert de oră.
7.Timpul afectat expertizării mai mic de un sfert de oră se rotunjeşte la un sfert de oră.
8.Ministerul Afacerilor Interne, Ministerul Public, precum şi Direcţia generală a vămilor sunt exceptate în totalitate de la plata tarifelor percepute pentru expertize tehnice şi rapoarte de expertiză tehnică.
9.Pentru tarifele prevăzute în această anexă nu se percepe TVA.
ANEXA nr. 3: TARIFE pentru expertizarea pietrelor preţioase, naturale, fine, ornamentale, sintetice şi a perlelor, libere sau montate în bijuterii
1.Tarif perceput pentru expertizele diamantelor şi altor pietre preţioase, libere sau montate în bijuterii

DIAMANTE (expertiză cantitativă*)

Greutate (ct)

Tarif
- lei/buc. -

0,005-0,09 Ct

3,41

0,10-0,25 Ct

5,12

DIAMANTE (expertiza calitativă**)

Greutate (ct)

Tarif
- lei/buc. -

0,10-0,19 ct

8,52

0,20-0,29 ct

13,63

0,30-0,39 ct

20,45

0,40-0,59 ct

42,62

0,60-0,79 ct

59,67

0,80-0,99 ct

76,73

1,00-2,00 ct

102,30

Pentru diamantele de peste 2,00 ct, tariful expertizei este de 11,35 lei pentru fiecare 0,50 ct sau fracţie de 0,50 ct în plus faţă de tariful aferent diamantelor de 2,00 ct.

_______
* Expertiza cantitativă cuprinde determinări sumare referitoare la forma de tăiere şi masa diamantelor.
Pentru diamantele sub 0,10 ct se realizează numai expertize cantitative.
** Expertiza calitativă cuprinde determinările expertizei cantitative (forma de tăiere şi masă) şi culoarea (conform scalei internaţionale, exprimată în litere de la D la Z şi Z+ - culori "fancy"), claritatea, calitatea tăieturii, fluorescenţa în lumină ultravioletă (unde lungi - LW şi unde scurte - SW).
Pentru diamantele peste 0,25 ct se realizează numai expertize calitative.
Pentru diamantele între 0,10 şi 0,25 ct se pot realiza expertize cantitative sau calitative la solicitarea clientului.

PIETRE PREŢIOASE COLORATE (rubine, safire, smaralde)

Greutate (ct)

Tarif
- lei/buc. -

0,01-0,09 ct

3,41

0,10-0,24 ct

5,12

0,25-0,34 ct

6,82

0,35-0,49 ct

8,52

0,50-0,79 ct

11,94

0,80-0,99 ct

17,05

1,00-3,00 ct

51,16

Pentru pietrele de peste 3,00 ct tariful expertizei este de 11,37 lei pentru fiecare 1,00 ct sau fracţie de 1,00 ct în plus faţă de tariful aferent pietrelor de 3,00 ct.

2.Tarif perceput pentru expertizele perlelor naturale şi a celor de cultură, libere sau montate în bijuterii

PERLE NATURALE şi PERLE DE CULTURĂ

Greutate (ct)

Tarif
- lei/buc. -

0,01-2,49 ct

2,71

2,50-6,99 ct

3,41

7,00-11,99 ct

5,12

12,00-19,99 ct

8,52

20,00-30,00 ct

13,63

Pentru perlele de peste 30,00 ct tariful expertizei este de 3,41 lei pentru fiecare 2,50 ct sau fracţie de 2,50 ct, în plus faţă de tariful aferent perlelor de 30,00 ct.

3.Tarif perceput pentru expertizele pietrelor naturale fine, ornamentale, sintetice şi ale imitaţiilor de pietre, libere sau montate în bijuterii

PIETRE NATURALE, FINE, ORNAMENTALE, SINTETICE

Greutate (g/ct)*

TARIF
- lei/buc. -

Până la 1,00 g (5,00 ct)

3,41

1,01 g - 3,00 g (5,05-15,00 ct)

8,52

Pentru pietrele peste 3,00 g tariful expertizei este de 3,41 lei pentru fiecare 0,50 g sau fracţie de 0,50 g în plus faţă de tariful aferent pietrelor de 3,00 g.

_______
* 1 carat (ct) = 0,20 grame (g)

IMITAŢII DE PIETRE (sticlă, plastic etc.)

Greutate (g)

TARIF

- lei/buc. -

Orice greutate

3,41

4.Tarif de curăţare a pietrelor montate în bijuterii sau pietre libere: 5,00 lei/obiect sau piatră liberă
5.Tariful perceput pentru expertizele tehnice întocmite pentru unităţile Trezoreriei Statului şi altele asemenea şi rapoartele de expertiză tehnică întocmite pentru Ministerul Justiţiei, notariate, cabinete de avocatură şi altele asemenea, precum şi pentru persoane fizice se calculează în funcţie de timpul alocat operaţiunii de expertizare, respectiv la 14,20 lei/sfert de oră.
6.Timpul alocat expertizării mai mic de un sfert de oră se rotunjeşte la un sfert de oră.
7.Ministerul Afacerilor Interne, Ministerul Public, precum şi Direcţia generală a vămilor sunt exceptate în totalitate de la plata tarifelor percepute pentru expertize tehnice şi rapoarte de expertiză tehnică.
8.Pentru tarifele prevăzute în această anexă nu se percepe TVA.
ANEXA nr. 4: TARIFE pentru expertizarea pietrelor preţioase libere în loturi
(1)_
1.Pentru expertizarea pietrelor preţioase libere în loturi se va percepe un tarif de 34,11 lei pentru fiecare 50,00 carate sau fracţie din 50,00 carate.
2.Pentru emiterea şi validarea certificatului comunitar pentru Procesul Kimberley, în condiţiile prevăzute la art. 10 din Hotărârea Guvernului nr. 1.856/2006 pentru aplicarea sistemului de certificare pentru Procesul Kimberley privind comerţul internaţional cu diamante brute, se percepe un tarif de 30 lei pentru fiecare certificat.
3.Pentru expertizarea pietrelor preţioase libere prelucrate, introduse în România în vederea reşlefuirii sau sortării, se va percepe un tarif de 22,73 lei pentru fiecare 50,00 carate sau fracţie din 50,00 carate.
4.Pentru expertizarea şi sigilarea la scoaterea din ţară a pietrelor preţioase, introduse în România în vederea reşlefuirii sau sortării, nu se percep taxe.
(2)NOTE:
1.Prin reşlefuire se înţelege orice reprelucrare a pietrelor preţioase prelucrate, cu pierderi tehnologice de peste 5% din greutatea totală a seriei reşlefuite.
2.Prin sortare se înţelege alegerea pietrelor preţioase prelucrate şi repartizarea lor pe categorii de calitate în funcţie de greutatea exprimată în carate, culoare, tăietură şi claritate, inclusiv corectarea prin rectificare a unora dintre acestea, pentru încadrarea lor într-o anumită categorie de calitate, cu pierderi tehnologice de corectare de până la 5% din greutatea totală a seriei sortate.
3.În Buletinul de analiză pentru scoaterea din ţară a pietrelor preţioase introduse în ţară în vederea reşlefuirii sau sortării se va face trimitere la Buletinul/buletinele de analiză întocmit/întocmite la introducerea în ţară a acestora.
4.Pentru tariful aferent expertizării pietrelor preţioase libere în loturi nu se percepe TVA.
ANEXA nr. 5: TARIFE pentru prestarea unor servicii de către personalul Laboratorului încercări metale preţioase din cadrul Direcţiei generale metale preţioase, pietre preţioase şi Proces Kimberley din cadrul Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor, la cererea persoanelor fizice şi juridice interesate
I.Tarif pentru analize fizico-chimice:

Nr. crt.

Tipul analizei

Tariful aplicabil operatorilor economici

Tariful aplicabil persoanelor fizice

1.

Analiză aur:

- aur fin

- aur brut - docimazie

 

230,73 lei/analiză

204,59 lei/analiză

 

115,94 lei/analiză

102,30 lei/analiză

2.

Analiză argint:

- pe cale de foc (cupelaţie)

- metoda potenţiometrică

 

77,30 lei/analiză

122,75 lei/analiză

 

38,65 lei/analiză

61,38 lei/analiză

3.

Analiza spectrală a metalelor preţioase: argint, aur, platină, paladiu.

135,44 lei/analiză

69,33 lei/analiză

4.

Analiză platină prin dezagregare

306,89 lei/analiză

153,45 lei/analiză

5.

Analiză platină la cald

45,59 lei/obiect

23,87 lei/obiect

II.Tarif pentru topirile de omogenizare a metalelor preţioase:

Nr. crt.

Greutatea şarjei

Tariful aplicabil
- lei -

1.

Şarje până la 100 grame inclusiv

54,56 lei/şarjă

2.

Şarje de la 101 la 1.000 grame, inclusiv

61,38 lei/şarjă

3.

Şarje de la 1.001 la 2.500 de grame inclusiv

85,24 lei/şarjă

4.

Pentru fracţiile ce depăşesc 2.500 de grame se aplică, corespunzător, tarifele prevăzute la pct. 1 şi 2.

III.Tarif pentru prepararea de reactivi utilizaţi în analizele la piatră a obiectelor şi bijuteriilor confecţionate din metale preţioase:

Nr. crt.

Metalul şi titlul

Tariful aplicabil
- lei -

1.

Aur

100,03 lei/litru

2.

Argint

100,03 lei/litru

3.

Platină

100,03 lei/litru

IV.Tarifele prevăzute la pct. I, II şi III nu conţin TVA.
ANEXA nr. 6: TARIF pentru înregistrarea mărcilor de garanţie proprie la Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor
1.Pentru fiecare marcă de garanţie proprie personalizată, înregistrată la Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor, se percepe un tarif de 66,11 lei.
2.Tariful nu conţine TVA.
Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 568 din data de 31 iulie 2014