HOTĂRÂRE nr. 879 din 23 august 2012 pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenţi lucrărilor de intervenţii "Consolidare corp drum DN 11B km 20 + 000 - km 22 + 500", judeţele Covasna şi Harghita
În conformitate cu art. 11 lit. d) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 84/2003 pentru înfiinţarea Companiei Naţionale de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România - S.A. prin reorganizarea Regiei Autonome "Administraţia Naţională a Drumurilor din România", aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 47/2004, cu modificările ulterioare,
în temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 42 alin. (2) din Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare,
Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.
Art. 1
Se aprobă indicatorii tehnico-economici aferenţi lucrărilor de intervenţii "Consolidare corp drum DN 11B km 20 + 000 - km 22 + 500", judeţele Covasna şi Harghita, din cadrul Proiectului de reconstrucţie a drumurilor afectate de inundaţii, prevăzuţi în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 2
Finanţarea lucrărilor de intervenţii menţionate la art. 1 se realizează din împrumutul contractat de la Banca Europeană de Investiţii, asigurat conform prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 109/2008, cu modificările ulterioare, de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii, în limita sumelor aprobate anual cu această destinaţie, precum şi din alte surse legal constituite, conform programelor de investiţii publice aprobate potrivit legii.
Art. 3
Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii răspunde de modul de utilizare a sumei prevăzute în anexă, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.
-****-

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Ministrul transporturilor şi infrastructurii,

Ovidiu Ioan Silaghi

Ministrul dezvoltării regionale şi turismului,

Eduard Hellvig

Viceprim-ministru, ministrul finanţelor publice,

Florin Georgescu

ANEXĂ: INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI aferenţi lucrărilor de intervenţii "Consolidare corp drum DN 11B KM 20 + 000 - 22 + 500"
Titular: Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii
Beneficiar: Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România - S.A. - Direcţia: Regională de Drumuri şi Poduri Braşov
Amplasament: DN 11B km 20 + 000 - 22 + 500 între localităţile Târgu Secuiesc şi Cozmeni, adiacent pârâului Caşin, judeţele Covasna şi Harghita

Valoarea totală a investiţiei, inclusiv TVA:

25.421*) mii lei

(în preţuri la data de 31 mai 2011/1 euro = 4,1208 lei),

 

din care: C+M (cu TVA)

20.941 mii lei

Capacităţi:

 

Lungime totală drum

2,50 km

Lăţime parte carosabilă

6,00 m

Lăţime acostamente

variabil

Element de margine din beton armat fundat pe micropiloţi

2 buc.

Taluz versant

500 m

Apărare de mal (gabioane)

140 m

Radier din beton pe piloţi foraţi

120 m

Şanţ pereat

3.970 m

Şanţ ranforsat

180 m

Podeţe prefabricate L = 2,00 m

4 buc.

Podeţe dalate L = 4,00 m

2 buc.

Durata de realizare a investiţiei

9 luni

*) Valoarea se va actualiza potrivit evoluţiei ulterioare a preţurilor.
Factori de risc:
Obiectivul se va proteja antiseismic conform cu Normativul P100-1/2006, cu modificările şi completările ulterioare.
Finanţarea investiţiei:
Finanţarea lucrărilor de intervenţii se realizează din împrumutul contractat de la Banca Europeană de Investiţii, asigurat conform prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 109/2008, cu modificările ulterioare, de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii, în limita sumelor aprobate anual cu această destinaţie, precum şi din alte surse legal constituite, conform programelor de investiţii publice aprobate potrivit legii.
Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 646 din data de 11 septembrie 2012