ORDIN nr. 49 din 20 ianuarie 2015 privind dispunerea radierii din Registrul general al instituţiilor financiare nebancare a Societăţii Comerciale PPF HOME CREDIT IFN - S.A.
Având în vedere solicitarea privind radierea din Registrul general a Societăţii Comerciale PPF HOME CREDIT IFN - S.A., formulată în baza art. 28 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 93/2009 privind instituţiile financiare nebancare, cu modificările şi completările ulterioare, prin scrisoarea din data de 8 decembrie 2014, înregistrată la Banca Naţională a României cu nr. C/13.892 din 12 decembrie 2014, şi îndeplinirea cerinţelor prevăzute de art. 113 alin. (1) din Regulamentul Băncii Naţionale a României nr. 20/2009 privind instituţiile financiare nebancare, cu modificările şi completările ulterioare,
în temeiul art. 35 din Legea nr. 312/2004 privind Statutul Băncii Naţionale a României,
guvernatorul Băncii Naţionale a României emite următorul ordin:
Articol unic
Se dispune radierea din Registrul general al instituţiilor financiare nebancare a Societăţii Comerciale PPF HOME CREDIT IFN - S.A., cu sediul în municipiul Bucureşti, Calea Plevnei nr. 53, etajul 2, camera 5, sectorul 1, înregistrată la registrul comerţului cu nr. J40/6.338/2008, cod unic de înregistrare 23668948, înscrisă în Registrul general la secţiunea k) "Activităţi multiple de creditare" cu nr. RG-PJR-41-110242.
-****-

Guvernatorul Băncii Naţionale a României,

Mugur Constantin Isărescu

Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 110 din data de 11 februarie 2015