HOTĂRÂRE nr. 436 din 16 iunie 2016 privind aprobarea stemelor comunelor Bărăganul, Salcia Tudor şi Traian, judeţul Brăila
În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 10 alin. 2 din Legea nr. 102/1992 privind stema ţării şi sigiliul statului,
Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.
Articol unic
(1)Se aprobă stemele comunelor Bărăganul, Salcia Tudor şi Traian, judeţul Brăila, prevăzute în anexele nr. 1.1-1.3.
(2)Descrierea şi semnificaţiile elementelor însumate ale stemelor sunt prevăzute în anexele nr. 2.1-2.3.
(3)Anexele nr. 1.1-1.3 şi 2.1-2.3 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
-****-

PRIM-MINISTRU

DACIAN JULIEN CIOLOŞ

Contrasemnează:

Viceprim-ministru, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice,

Vasile Dîncu

ANEXA nr. 11: STEMA comunei Bărăganul, judeţul Brăila
ANEXA nr. 12: STEMA comunei Salcia Tudor, judeţul Brăila
ANEXA nr. 13: STEMA comunei Traian, judeţul Brăila
ANEXA nr. 21: DESCRIEREA ŞI SEMNIFICAŢIILE elementelor însumate ale stemei comunei Bărăganul, judeţul Brăila
Descrierea stemei
Stema comunei Bărăganul, potrivit anexei nr. 1.1, se compune dintr-un scut triunghiular albastru cu marginile rotunjite, încărcat cu un plug de argint aşezat pe o câmpie verde.
Scutul este timbrat de o coroană murală de argint cu un turn crenelat.
Semnificaţiile elementelor însumate
Plugul aşezat pe câmpia verde face referire la principala ocupaţie a locuitorilor, agricultura.
Coroana murală cu un turn crenelat semnifică faptul că localitatea are rangul de comună.
ANEXA nr. 22: DESCRIEREA ŞI SEMNIFICAŢIILE elementelor însumate ale stemei comunei Salcia Tudor, judeţul Brăila
Descrierea stemei
Stema comunei Salcia Tudor, potrivit anexei nr. 1.2, se compune dintr-un scut triunghiular cu marginile rotunjite, tăiat şi despicat în partea superioară.
În partea superioară, în dreapta, în câmp verde, se află patru spice de grâu de aur, două în registrul inferior, acolate, pe flancuri, de câte o frunză ce se recurbează în jos, care se intersectează la o distanţă de 2/3 din înălţimea paielor, cu spicele orientate spre exterior şi poziţionate în bandă, respectiv în bară, peste care broşează, puţin deasupra punctului lor de intersecţie, alte două spice, dispuse între primele, care, la rându-le, se intersectează la jumătatea paielor, având spicele aşezate în pal.
În partea superioară, în stânga, în câmp albastru, se află un berbec de argint.
În vârful scutului, în câmp de argint, se află o salcie verde.
Scutul este timbrat de o coroană murală de argint cu un turn crenelat.
Semnificaţiile elementelor însumate
Spicele de grâu şi berbecul reprezintă ocupaţiile de bază ale locuitorilor, agricultura şi creşterea animalelor.
Salcia dă denumirea localităţii.
Coroana murală cu un turn crenelat semnifică faptul că localitatea are rangul de comună.
ANEXA nr. 23: DESCRIEREA ŞI SEMNIFICAŢIILE elementelor însumate ale stemei comunei Traian, judeţul Brăila
Descrierea stemei
Stema comunei Traian, potrivit anexei nr. 1.3, se compune dintr-un scut triunghiular cu marginile rotunjite, tăiat în şef.
În partea inferioară, în câmp albastru, se află o caleaşcă de poştă de argint, dotată cu o fereastră mică rectangulară, ajurată negru şi plasată în partea de sus în dreptul roţilor din faţă; pe mijlocul caleştii broşează o goarnă roşie de poştaş, cu deschizătura mare orientată spre dextra.
În şef, în câmp roşu, se află o puşcă lungă de aur, cu ţeava orientată spre dreapta.
Scutul este timbrat de o coroană murală de argint cu un turn crenelat.
Semnificaţiile elementelor însumate
Puşca face referire la fostul sat Puşca Lungă, înfiinţat înainte de anul 1828, şi care în prezent se numeşte Silistraru.
Caleaşca de poştă face trimitere la prima staţie de poştă din judeţul Brăila, aferentă fostei localităţi Muftiu, astăzi localitatea Traian.
Coroana murală cu un turn crenelat semnifică faptul că localitatea are rangul de comună.
Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 480 din data de 28 iunie 2016