HOTĂRÂRE nr. 565 din 10 august 2016 privind stabilirea nivelului stocurilor de urgenţă şi aprobarea modului de transpunere a obligaţiilor de constituire şi menţinere a stocurilor de urgenţă pentru ţiţei şi/sau produse petroliere de către operatorii economici în anul 2016
În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 6 alin. (4) din Legea nr. 360/2013 privind constituirea şi menţinerea unui nivel minim de rezerve de ţiţei şi de produse petroliere,
Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.
Art. 1
Nivelul stocurilor de urgenţă care trebuie constituit în 2016 şi menţinut, în condiţiile art. 6 alin. (5) din Legea nr. 360/2013 privind constituirea şi menţinerea unui nivel minim de rezerve de ţiţei şi de produse petroliere, este de 1.238.183 tone echivalent petrol.
Art. 2
Nominalizarea operatorilor economici care au obligaţia constituirii şi menţinerii stocurilor de urgenţă este prevăzută în anexa nr. 1.
Art. 3
Defalcarea nivelului stocurilor de urgenţă pentru fiecare operator economic nominalizat potrivit art. 2 este prevăzută în anexa nr. 2 şi respectă ponderea minimă de o treime produse petroliere şi de maximum două treimi ţiţei.
Art. 4
Structura sortimentală a stocurilor de urgenţă este prevăzută în anexa nr. 3.
Art. 5
Modul de transpunere a obligaţiilor de constituire şi menţinere a stocurilor de ţiţei şi/sau produse petroliere de către operatorii economici în anul 2016 este prevăzut în anexa nr. 4.
Art. 6
Anexele nr. 1-4 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
-****-

PRIM-MINISTRU

DACIAN JULIEN CIOLOŞ

Contrasemnează:

Ministrul energiei,

Victor Vlad Grigorescu

Ministrul afacerilor externe,

Lazăr Comănescu

ANEXA nr. 1: Operatorii economici care au obligaţia de constituire a stocurilor de urgenţă în anul 2016

Nr. crt.

Societatea Comercială

1.

S.C. OMV PETROM - S.A.

CUI: RO1590082

2.

S.C. ROMPETROL RAFINARE - S.A.

CUI: RO1860712

3.

S.C. PETROTEL - LUKOIL - S.A.

CUI: RO1350659

4.

S.C. MOL ROMÂNIA PETROLEUM PRODUCTS - S.R.L.

CUI: RO7745470

5.

S.C. OSCAR DOWN STREAM - S.R.L.

CUI: RO13991630

6.

S.C. AIR BP SALES ROMANIA - S.R.L.

CUI: RO9268016

ANEXA nr. 2: Stabilirea obligaţiilor de constituire a stocurilor de urgenţă pe operatori economici în anul 2016

Nr. crt.

Societatea Comercială

Obligaţia de stocare (t.e.p.)

1.

S.C. OMV PETROM - S.A.

CUI: RO1590082

519.361

2.

S.C. ROMPETROL RAFINARE - S.A.

CUI: RO1860712

341.930

3.

S.C. PETROTEL - LUKOIL - S.A.

CUI: RO1350659

184.805

4.

S.C. MOL ROMÂNIA PETROLEUM PRODUCTS - S.R.L.

CUI: RO7745470

101.273

5.

S.C. OSCAR DOWN STREAM - S.R.L.

CUI: RO13991630

88.891

6.

S.C. AIR BP SALES ROMANIA - S.R.L.

CUI: R09268016

1.923

ANEXA nr. 3: Determinarea structurii sortimentale a stocurilor de urgenţă
Determinarea structurii sortimentale a stocului de urgenţă calculat se exprimă în tone echivalent petrol.
În conformitate cu prevederile legale în vigoare, stocul de urgenţă trebuie să fie constituit din cel puţin 1/3 produse petroliere şi cel mult 2/3 din ţiţei.
Structura sortimentală a stocurilor fizice de urgenţă se poate compune din benzină, motorină, kerosen, păcură şi ţiţei.
Astfel, stocul de urgenţă constituit în anul 2016 va avea următoarea structură de bază:
Cantităţile de produse petroliere din care se constituie stocul de urgenţă trebuie să acopere minimum 1/3 din stocul de urgenţă exprimat în tone echivalent petrol.
Cantităţile de ţiţei din care se constituie stocul de urgenţă trebuie să acopere maximum 2/3 din stocul de urgenţă exprimat în tone echivalent petrol.
ANEXA nr. 4: Modul de transpunere a obligaţiilor de constituire şi menţinere a stocurilor de ţiţei şi/sau produse petroliere de către operatorii economici în anul 2016
I.Determinarea stocului de urgenţă care îi revine fiecărui operator economic exprimat în t.e.p.
Coeficient de corelare INS = 1,007 (coeficient între valoarea livrărilor interne brute furnizate de Institutul Naţional de Statistică şi valoarea livrărilor interne brute determinate de autoritatea competentă pe baza raportărilor operatorilor economici nominalizaţi în anexa nr. 2, asupra cărora s-a stabilit obligaţia de constituire a stocurilor de urgenţă în baza Legii nr. 360/2013.
Stoc de urgenţă operator economic = [(suma livrărilor interne de produse petroliere realizate de operatorul economic în anul precedent, exprimate în tone fizice şi raportate către autoritatea competentă)/365*61]*1,007*1,2
II.Determinarea stocurilor fizice de urgenţă (exprimate în tone fizice), care trebuie realizate efectiv, aferente stocului de urgenţă operator economic
Structura sortimentală a stocurilor fizice de urgenţă se poate compune din benzină, motorină, kerosen, păcură, ţiţei şi poate fi stabilită de fiecare operator cu respectarea ponderii minime de 1/3 produse petroliere şi de maximum 2/3 ţiţei.
II.1 Determinarea limitei maxime a stocului de ţiţei aferentă unui operator economic în totalul stocului fizic de urgenţă care îl revine
Stoc maxim de ţiţei = (Stoc de urgenţă operator economic*2/3)/0,86
II.2 Determinarea limitei minime a stocului fizic de produse petroliere aferentă unui operator economic în totalul stocului de urgenţă care li revine
Stoc minim produse petroliere = [(Stoc de urgenţă operator economic* 1/3)/1,2]/0.9
II.3 Determinarea stocului fizic de urgenţă aferentă unui operator economic constituit exclusiv din produse petroliere
Stoc produse petroliere = (Stoc de urgenţă operator economic/1,2)/0,9
Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 622 din data de 12 august 2016