DECIZIE nr. 75 din 20 februarie 2015 privind eliberarea doamnei Simona-Maya Teodoroiu din funcţia de secretar de stat la Ministerul Justiţiei
În temeiul art. 15 lit. d) şi al art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare,
prim-ministrul emite prezenta decizie.
Articol unic
Începând cu data intrării în vigoare a prezentei decizii, doamna Simona-Maya Teodoroiu se eliberează din funcţia de secretar de stat la Ministerul Justiţiei.
-****-

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Secretarul general al Guvernului,

Ion Moraru

Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 132 din data de 20 februarie 2015