HOTĂRÂRE nr. 252 din 13 aprilie 2016 privind aprobarea stemei comunei Bilbor, judeţul Harghita
În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 10 alin. 2 din Legea nr. 102/1992 privind stema ţării şi sigiliul statului,
Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.
Articol unic
(1)Se aprobă stema comunei Bilbor, judeţul Harghita, prevăzută în anexa nr. 1.
(2)Descrierea şi semnificaţiile elementelor însumate ale stemei sunt prevăzute în anexa nr. 2.
(3)Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
-****-

PRIM-MINISTRU

DACIAN JULIEN CIOLOŞ

Contrasemnează:

Viceprim-ministru,

ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice,

Vasile Dîncu

ANEXA nr. 1: STEMA comunei Bilbor, judeţul Harghita
ANEXA nr. 2: DESCRIEREA ŞI SEMNIFICAŢIILE elementelor însumate ale stemei comunei Bilbor, judeţul Harghita
Descrierea stemei
Stema comunei Bilbor, potrivit anexei nr. 1, se compune dintr-un scut triunghiular cu marginile rotunjite, scartelat.
În primul cartier, în câmp auriu, se află o ramură de molid cu patru conuri de argint.
În al doilea cartier, în câmp albastru, se află un cap de bovină de aur, privită din profil.
În al treilea cartier, în câmp albastru, este redat un lăcaş de cult ortodox de aur, văzut din faţă, cu un turn central surmontat de o cruce.
În al patrulea cartier, în câmp auriu, se află un izvor de apă minerală, redat de un cerc albastru, tăiat de un brâu undat de argint, peste care sunt plasate cercuri mici albastre.
Scutul este timbrat de o coroană murală de argint cu un turn crenelat.
Semnificaţiile elementelor însumate
Ramura de molid simbolizează bogăţia silvică a zonei, care acoperă dealurile şi munţii din jurul localităţii.
Capul de bovină reprezintă ocupaţia de bază a locuitorilor, creşterea animalelor.
Lăcaşul de cult simbolizează apartenenţa majoritară a locuitorilor la cultul creştin ortodox.
Izvorul de apă minerală reprezintă bogăţia imensă a subsolului localităţii în ape minerale, sub denumirea de Bilbor.
Coroana murală cu un turn crenelat semnifică faptul că localitatea are rangul de comună.
Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 306 din data de 21 aprilie 2016