HOTĂRÂRE nr. 944 din 11 noiembrie 2015 privind aprobarea stemelor comunelor Băgaciu şi Sânger, judeţul Mureş
În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 10 alin. 2 din Legea nr. 102/1992 privind stema ţării şi sigiliul statului,
Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.
Articol unic
(1)Se aprobă stemele comunelor Băgaciu şi Sânger, judeţul Mureş, prevăzute în anexele nr. 1.1 şi 1.2.
(2)Descrierea şi semnificaţiile elementelor însumate ale stemelor sunt prevăzute în anexele nr. 2.1 şi 2.2.
(3)Anexele nr. 1.1, 1.2, 2.1 şi 2.2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
-****-

PRIM-MINISTRU INTERIMAR

SORIN MIHAI CÎMPEANU

Contrasemnează:

Ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice, interimar,

Sevil Shhaideh

ANEXA nr. 1: STEMA comunei Băgaciu, judeţul Mureş
ANEXA nr. 11: DESCRIEREA ŞI SEMNIFICAŢIILE elementelor însumate ale stemei comunei Băgaciu, judeţul Mureş
Descrierea stemei
Stema comunei Băgaciu, potrivit anexei nr. 1 A, se compune dintr-un scut triunghiular albastru cu marginile rotunjite, cu încă o margine de argint micşorată.
În interiorul scutului se află o cetate de formă triunghiulară cu trei turnuri crenelate, din care iese un turn biserică cu două ferestre şi un acoperiş în formă de clopot, totul de argint; cetatea este flancată de doi ciorchini de strugure cu frunze, de aur.
Scutul este timbrat de o coroană murală de argint cu un turn crenelat.
Semnificaţiile elementelor însumate
Cetatea cu turnul de biserică face referire la Biserica evanghelică fortificată din secolul al XIV-lea - monument istoric.
Ciorchinii de strugure simbolizează bogăţia viticolă a zonei, iar numărul lor indică numărul satelor componente ale comunei.
Coroana murală cu un turn crenelat semnifică faptul că localitatea are rangul de comună.
ANEXA nr. 2: STEMA comunei Sânger, judeţul Mureş
ANEXA nr. 21: DESCRIEREA ŞI SEMNIFICAŢIILE elementelor însumate ale stemei comunei Sânger, judeţul Mureş
Descrierea stemei
Stema comunei Sânger, potrivit anexei nr. 1.2, se compune dintr-un scut triunghiular roşu cu marginile rotunjite, cu bordură răsucită de argint mărginită spre interior cu albastru.
În interiorul scutului se află o inflorescenţă de sânger cu şapte flori şi tulpină cu patru frunze, totul de aur.
Scutul este timbrat de o coroană murală de argint cu un turn crenelat.
Semnificaţiile elementelor însumate
Bordura răsucită reprezintă valorile de patrimoniu ale comunei - colanul răsucit (torques), bijuterie dacică descoperită în zonă.
Albastrul reprezintă durata şi credinţa.
Inflorescenţa de sânger dă denumirea localităţii, iar numărul florilor indică numărul satelor componente ale comunei.
Coroana murală cu un turn crenelat semnifică faptul că localitatea are rangul de comună.
Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 966 din data de 28 decembrie 2015