Având în vedere proiectul Regulamentului-cadru privind organizarea şi funcţionarea curţilor de arbitraj de pe lângă Camerele Notarilor Publici din România,
în urma discuţiilor care au avut loc în şedinţa Consiliului Uniunii Naţionale a Notarilor Publici din România din data de 14 martie 2014,
în conformitate cu prevederile art. 48 din Legea notarilor publici şi a activităţii notariale nr. 36/1995, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
în temeiul art. 20 alin. (3) din Statutul Uniunii Naţionale a Notarilor Publici din România, republicat,
Consiliul Uniunii Naţionale a Notarilor Publici din România adoptă prezenta hotărâre.
Art. 1
(1)Se aprobă Regulamentul-cadru privind organizarea şi funcţionarea curţilor de arbitraj de pe lângă Camerele Notarilor Publici din România, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
(2)Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi intră în vigoare la data publicării.
Art. 2
Prezenta hotărâre va fi adusă la cunoştinţa Camerelor Notarilor Publici, în vederea îndeplinirii obligaţiilor ce le revin.
Art. 3
Compartimentele de specialitate din cadrul Uniunii Naţionale a Notarilor Publici din România vor urmări ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.
-****-

Preşedintele Uniunii Naţionale a Notarilor Publici din România,

Dumitru Viorel Mănescu

ANEXĂ:
Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 277 din data de 15 aprilie 2014