RAPORT nr. 5513 din 30 martie 2016 privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorală Permanentă la Uniunea Naţională pentru Progresul României - Organizaţia Judeţeană Giurgiu
AUTORITATEA ELECTORALĂ PERMANENTĂ
- extras -
În conformitate cu prevederile art. 42 alin. (1) şi ale art. 44 alin. (1), (4) şi (6) din Legea nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale, republicată, cu Planul de control pe anul 2015, aprobat de Preşedintele Autorităţii Electorale Permanente, precum şi cu notificarea misiunii de control, în perioadele 21-25 septembrie 2015 şi 10-12 noiembrie 2015 s-a efectuat controlul finanţării Uniunii Naţionale pentru Progresul României - Organizaţia Judeţeană Giurgiu pentru anul 2014.
I.Constatări
Conform declaraţiei conducerii Uniunii Naţionale pentru Progresul României - Organizaţia Judeţeană Giurgiu în anul 2016 nu au existat surse de finanţare şi nu au fost efectuate cheltuieli.
De asemenea, s-a constatat faptul că au fost încălcate prevederile art. 3 alin. (8) din Legea nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale, republicată. Pentru aceste fapte, Uniunea Naţională pentru Progresul României - Organizaţia Judeţeană Giurgiu a fost sancţionată conform art. 52 alin. (2) din Legea nr. 334/2006, republicată.
II.Recomandări
- finanţarea activităţii în conformitate cu prevederile Legii nr. 334/2006, republicată, şi ale Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 10/2016;
- organizarea contabilităţii în conformitate cu prevederile Legii contabilităţii nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi respectarea reglementărilor contabile pentru persoanele juridice fără scop patrimonial, aprobate prin Ordinul ministrului economiei şi finanţelor nr. 1.969/2007, cu modificările ulterioare.
Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 362 din data de 11 mai 2016