HOTĂRÂRE nr. 114 din 20 martie 2013 privind aprobarea stemelor comunelor Augustin, Hârseni, Holbav, Recea, Şercaia şi Tărlungeni, judeţul Braşov
În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 10 din Legea nr. 102/1992 privind stema ţării şi sigiliul statului,
Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.
Articol unic
(1)Se aprobă stemele comunelor Augustin, Hârseni, Holbav, Recea, Şercaia şi Tărlungeni, judeţul Braşov, prevăzute în anexele nr. 1.1-1.6.
(2)Descrierea şi semnificaţiile elementelor însumate ale stemelor sunt prevăzute în anexele nr. 2.1-2.6.
(3)Anexele nr. 1.1-1.6 şi 2.1-2.6 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
-****-

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

p. Viceprim-ministru, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice,

Shhaideh Sevil,

secretar de stat

ANEXA nr. 11: STEMA comunei Augustin, judeţul Braşov
ANEXA nr. 12: STEMA comunei Hârseni, judeţul Braşov
ANEXA nr. 13: STEMA comunei Holbav, judeţul Braşov
ANEXA nr. 14: STEMA comunei Recea, judeţul Braşov
ANEXA nr. 15: STEMA comunei Şercaia, judeţul Braşov
ANEXA nr. 16: STEMA comunei Tărlungeni, judeţul Braşov
ANEXA nr. 21: DESCRIEREA ŞI SEMNIFICAŢIILE elementelor însumate ale stemei comunei Augustin, judeţul Braşov
Descrierea stemei
Potrivit anexei nr. 1.1, stema comunei Augustin se compune dintr-un scut triunghiular roşu cu marginile rotunjite, tăiat în căprior (chevron) de argint.
În interiorul scutului, în partea superioară, se află 3 bezanţi (medalioane) de argint.
În vârful scutului se află un urs rampant de argint.
Scutul este timbrat de o coroană murală de argint cu un turn crenelat.
Semnificaţiile elementelor însumate
Bezanţii simbolizează tezaurul monetar descoperit pe teritoriul localităţii.
Chevronul şi ursul reprezintă Peşterea Urşilor, monument al naturii, aflată în zonă.
Coroana murală cu un turn crenelat semnifică faptul că localitatea are rangul de comună.
ANEXA nr. 22: DESCRIEREA ŞI SEMNIFICAŢIILE elementelor însumate ale stemei comunei Hârseni, judeţul Braşov
Descrierea stemei
Potrivit anexei nr. 1.2, stema comunei Hârseni se compune dintr-un scut triunghiular cu marginile rotunjite, tăiat în partea superioară.
În partea superioară, în câmp albastru, se află clădirea unui joagăr hidraulic, văzută 3/4 din faţă, cu un buştean prins în angrenaj, de argint; frontal-lateral stânga se află roata morii.
În vârful scutului, în câmp roşu, se află 5 brazi de argint, surmontaţi de un cap de cerb de aur.
Scutul este timbrat de o coroană murală de argint cu un turn crenelat.
Semnificaţiile elementelor însumate
Joagărul hidraulic face referire la instalaţiile tradiţionale acţionate hidraulic, una dintre ele fiind funcţională în satul Copăcel.
Brazii şi capul de cerb reprezintă bogăţia silvică şi cinegetică a zonei, iar numărul brazilor indică numărul satelor componente ale localităţii.
Coroana murală cu un turn crenelat semnifică faptul că localitatea are rangul de comună.
ANEXA nr. 23: DESCRIEREA ŞI SEMNIFICAŢIILE elementelor însumate ale stemei comunei Holbav, judeţul Braşov
Descrierea stemei
Potrivit anexei nr. 1.3, stema comunei Holbav se compune dintr-un scut triunghiular albastru cu marginile rotunjite.
În interiorul scutului se află un deal cu 3 piscuri de argint; pe cel din mijloc se află o cruce treflată de aur.
Crucea este flancată în dreapta de un brad şi în stânga de un fag, ambii de argint. Peste deal broşează un brâu undat albastru.
Scutul este timbrat de o coroană murală de argint cu un turn crenelat.
Semnificaţiile elementelor însumate
Bradul şi fagul reprezintă bogăţia silvică a zonei.
Crucea treflată este imaginea simbolică a Bisericii ortodoxe cu hramul Adormirea Maicii Domnului, în jurul căreia se concentrează viaţa spirituală a localităţii.
Brâul undat simbolizează atât drumul de legătură dintre Ţara Bârsei şi Ţara Făgăraşului, cât şi Valea Holbavului, care străbate localitatea.
Coroana murală cu un turn crenelat semnifică faptul că localitatea are rangul de comună.
ANEXA nr. 24: DESCRIEREA ŞI SEMNIFICAŢIILE elementelor însumate ale stemei comunei Recea, judeţul Braşov
Descrierea stemei
Potrivit anexei nr. 1.4, stema comunei Recea se compune dintr-un scut triunghiular albastru cu marginile rotunjite.
În interiorul scutului, în partea superioară, se află o floare de colţ de argint, iar în vârful scutului se află 3 stânci de argint, stânca din mijloc fiind mai înaltă.
Scutul este timbrat de o coroană murală de argint cu un turn crenelat.
Semnificaţiile elementelor însumate
Floarea de colţ reprezintă flora regiunii, iar cele 3 stânci simbolizează cadrul geografic local reprezentat de Munţii Făgăraş.
Coroana murală cu un turn crenelat semnifică faptul că localitatea are rangul de comună.
ANEXA nr. 25: DESCRIEREA ŞI SEMNIFICAŢIILE elementelor însumate ale stemei comunei Şercaia, judeţul Braşov
Descrierea stemei
Potrivit anexei nr. 1.5, stema comunei Şercaia se compune dintr-un scut triunghiular cu marginile rotunjite, tăiat în furcă răsturnată.
În partea superioară, în câmp albastru, se află un dragon înaripat de argint, văzut din profil, cu coroană de aur şi limbă roşie.
În partea superioară, în câmp roşu, se află 3 narcise.
În vârful scutului, în câmp verde, se află o biserică-hală de argint, văzută din faţă, terminată cu un fronton trapezoidal.
Scutul este timbrat de o coroană murală de argint cu un turn crenelat.
Semnificaţiile elementelor însumate
Dragonul înaripat şi încoronat face referire la vechea stemă a localităţii, care în anul 1736 era capitală de ocol.
Narcisele reprezintă rezervaţia naturală din zonă, iar numărul lor indică numărul satelor componente ale comunei.
Biserica simbolizează vechiul lăcaş de cult, biserica cisterciană (actualmente luterană), construită în formă de bazilică romanică, atestată documentar în anul 1211 şi considerată a doua ca vechime dintre bisericile aflate în sud-estul Transilvaniei.
Coroana murală cu un turn crenelat semnifică faptul că localitatea are rangul de comună.
ANEXA nr. 26: DESCRIEREA ŞI SEMNIFICAŢIILE elementelor însumate ale stemei comunei Tărlungeni, judeţul Braşov
Descrierea stemei
Potrivit anexei nr. 1.6, stema comunei Tărlungeni se compune dintr-un scut triunghiular albastru cu marginile rotunjite.
În partea superioară, câmpul este tăiat de o fascie dublu zimţată de argint.
În partea inferioară se află un brâu undat de argint, surmontat de litera "T" dublată, de aur.
În vârful scutului se află bule de argint.
Scutul este timbrat de o coroană murală de argint cu un turn crenelat.
Semnificaţiile elementelor însumate
Fascia dublu zimţată reprezintă Munţii Ciucaş, iar fascia undată simbolizează râul Tărlung, care dă denumirea localităţii.
Bulele de argint fac referire la apa minerală Zizin, îmbuteliată în localitate.
Litera "T" dublată aminteşte de figura vechiului sigiliu.
Coroana murală cu un turn crenelat semnifică faptul că localitatea are rangul de comună.
Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 193 din data de 5 aprilie 2013