ORDIN nr. 316 din 6 iunie 2014 privind stabilirea unor derogări de la prevederile Ordinului ministrului delegat pentru proiecte de infrastructură de interes naţional şi investiţii străine nr. 290/2013 pentru aprobarea unor tarife aplicate de Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România - S.A.
În temeiul prevederilor art. 21 alin. (1), ale art. 41 alin. (13), ale art. 411 alin. (1), ale art. 47 alin. (4), (6), alin. (7) lit. a) şi alin. (8) din Ordonanţa Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 5 alin. (4), ale art. 3 alin. (1) lit. j) din Hotărârea Guvernului nr. 7/2013 privind organizarea şi funcţionarea Departamentului pentru proiecte de infrastructură şi investiţii străine, cu modificările şi completările ulterioare,
secretarul de stat care conduce Departamentul pentru Proiecte de Infrastructură, Investiţii Străine, Parteneriat Public-Privat şi Promovarea Exporturilor emite următorul ordin:
Art. 1
Prin derogare de la prevederile Ordinului ministrului delegat pentru proiecte de infrastructură de interes naţional şi investiţii străine nr. 290/2013 pentru aprobarea unor tarife aplicate de Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România - S.A., publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 484 din 2 august 2013, cu modificările şi completările ulterioare, încasarea tarifelor de trecere pentru utilizarea podului peste Dunăre de la Feteşti-Cernavodă se sistează după cum urmează:
- 7 iunie 2014 pe ambele sensuri, în intervalul orar 06,00- 16,00;
- 9 iunie 2014 pe ambele sensuri, în intervalul orar 07,00- 24,00.
Art. 2
Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
-****-

Secretarul de stat care conduce Departamentul pentru Proiecte de Infrastructură, Investiţii Străine,

Parteneriat Public-Privat şi Promovarea Exporturilor,

Alexandru Năstase

Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 423 din data de 6 iunie 2014