HOTĂRÂRE nr. 920 din 21 octombrie 2014 privind modificarea şi completarea anexei nr. 8 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 20 alin. (1) din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare, al art. 21 şi 22 din Ordonanţa Guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituţiilor publice, aprobată prin Legea nr. 493/2003, cu modificările şi completările ulterioare,
Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.
Art. I
- Anexa nr. 8 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.020 şi 1.020 bis din 21 decembrie 2006, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
1.Poziţiile M.F.P. nr. 152283, 39122 şi 154886 îşi modifică valorile de inventar, conform anexei nr. 1.
2.Poziţia M.F.P. nr. 37344 se scoate din inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului ca urmare a retrocedării acestora către persoana îndreptăţită, conform anexei nr. 2.
Art. II
Se aprobă înscrierea unor imobile - construcţie şi teren aferent - în inventarul centralizat al bunurilor care alcătuiesc domeniul public al statului, aflate în administrarea Ministerului Educaţiei Naţionale - Inspectoratul Şcolar Judeţean Dâmboviţa pentru Palatul Copiilor Târgovişte - Clubul Copiilor şi Elevilor "Nicolae Mateescu" Pucioasa, respectiv Inspectoratul Şcolar Judeţean Teleorman, având datele de identificare prevăzute în anexele nr. 3a) şi 3b).
Art. III
Ministerul Educaţiei Naţionale îşi va actualiza în mod corespunzător datele din evidenţa cantitativ-valorică şi, împreună cu Ministerul Finanţelor Publice, va opera modificarea şi completarea corespunzătoare în anexa nr. 8 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006, cu modificările şi completările ulterioare.
Art. IV
Anexele nr. 1, 2, 3a) şi 3b) fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
-****-

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Ministrul educaţiei naţionale,

Remus Pricopie

p. Ministrul delegat pentru învăţământ superior,

cercetare ştiinţifică şi dezvoltare tehnologică,

Emil Florin Albotă,

secretar de stat Ministrul finanţelor publice,

Ioana-Maria Petrescu

Ministrul delegat pentru buget,

Darius-Bogdan Vâlcov

ANEXA nr. 1: DATELE DE IDENTIFICARE ale imobilelor aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Educaţiei Naţionale a căror valoare de inventar se modifică

Numărul de identificare atribuit de Ministerul Finanţelor Publice

Codul de clasificare

Adresa imobilului

Persoana juridică ce administrează imobilul

Descrierea tehnică

Valoarea de inventar
- lei -

Valoarea actualizată de inventar
- lei -

Denumirea imobilului

     

5.301.128

4.790.691

 

152283

8.26.03

Situat în municipiul Buzău, str. Alexandru Marghiloman nr. 30, judeţul Buzău

Ministerul Educaţiei Naţionale
(CUI 13729380) - Inspectoratul Şcolar Judeţean Buzău
(CUI 4889489)

Structură zidărie portantă:
Sc = 1.024,88 mp, din care:
corp C1 (parter) = 591,86;
corp C2 (etaj) = 318,16 mp;
corp C8 (parter) = 93,09 mp; corp
C9 (parter) = 21,77 mp

3.406.695

2.430.891

Sediu ISJ

39122

8.26.03

Situat în municipiul Alexandria, str. Carpaţi nr. 15, judeţul Teleorman

Ministerul Educaţiei Naţionale
(CUI 13729380) - Inspectoratul Şcolar judeţean Teleorman
(CUI 4568063)

Clădire P + 3E, structura din prefabricate, şarpantă,
Sc = 655 mp,
Sd = 2.620 mp; CF. nr. 22130, nr. cad.: 2219

1.894.432

1.646.300

Sediu ISJ

154886

8.26.03

Situat în municipiul Alexandria, str. Carpaţi nr. 15, judeţul Teleorman

Ministerul Educaţiei Naţionale - Inspectoratul Şcolar judeţean Teleorman
(CUI 4568063)

S = 2.257,04 mp;
CF nr. 221130, nr. cad.: 2219

1

713.500

Teren

ANEXA nr. 2: DATELE DE IDENTIFICARE ale unui imobil care se scoate din inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului ca urmare a retrocedării acestuia către persoana îndreptăţită

Locul unde este situat imobilul

Persoana juridică de la care se scoate imobilul

Numărul de identificare atribuit de Ministerul Finanţelor Publice

Codul de clasificare

Denumirea imobilului

Baza legală

Caracteristicile imobilului

Valoarea de inventar
- lei -

Situat în municipiul Bistriţa, str. Petre Ispirescu nr. 21, judeţul Bistriţa - Năsăud

Ministerul Educaţiei Naţionale
(CUI 13729380) - Inspectoratul Şcolar Judeţean Bistriţa - Năsăud
(CUI 4426815) - Palatul Copiilor Bistriţa (4377682)

37344

8.26.05

Palatul Copiilor Bistriţa

Ordinul ministrului educaţiei şi cercetării nr. 5.631/2005; PV nr. 46/2008, Sentinţa civilă nr. 1.853/2006

Clădire P + 1E, structura de cărămidă, învelitoare ţiglă Suprafaţă teren = 1.593 mp Nr. CF 2765

45.161

ANEXA nr. 3a: DATELE DE IDENTIFICARE ale imobilului - construcţie şi teren aferent - care se înscriu în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Educaţiei Naţionale - Inspectoratul Şcolar Judeţean Dâmboviţa pentru Palatul Copiilor Târgovişte - Clubul Copiilor şi Elevilor "Nicolae Mateescu" Pucioasa

Codul de clasificare

Persoana juridică ce administrează imobilul

Descrierea tehnică

Adresa imobilului

Baza legală

Anul dobândirii

Valoarea de inventar
- lei -

Denumirea imobilului

8.26.05

Ministerul Educaţiei Naţionale
(CUI 137229380) - inspectoratul Şcolar Judeţean Dâmboviţa
(CUI 4279855) - Palatul Copiilor Târgovişte
(CUI 4449498)

P + 2E,
suprafaţă construită = 281 mp

Str. Olănescu nr. 9-11 bis şi nr. 19, oraşul Pucioasa, judeţul Dâmboviţa

Contract de vânzare-cumpărare, încheiere de autentificare nr. 4.822/05.11.2010 - notar public Nina Drăgan;
CF 70190

2010

1.262.364

Sediu Clubul Copiilor şi Elevilor "Nicolae Mateescu" Pucioasa

Suprafaţă teren = 3.895 mp

ANEXA nr. 3b: DATELE DE IDENTIFICARE ale imobilului care se înscrie în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Educaţiei Naţionale - Inspectoratul Şcolar Judeţean Teleorman

Codul de clasificare

Persoana juridică ce administrează imobilul

Descrierea tehnică

Adresa imobilului

Baza legală

Anul dobândirii

Valoarea de înregistrare în contabilitate - lei -

Denumirea imobilului

8.26.03

Ministerul Educaţiei Naţionale
(CUI 13729380) - Inspectoratul Şcolar Judeţean Teleorman
(CUI 4568063)

Regim de înălţime P
Sc = 80,52 mp Nr. CF 22130

Situat în municipiul Alexandria, str. Carpaţi nr. 15, judeţul Teleorman

Documentaţia cadastrală realizată în vederea intabulării
CF nr. 22130
(CF vechi nr. 6305)

2004

2.900

Garaj

Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 786 din data de 29 octombrie 2014